www.wlassh.nl

W L A S S H®
2011-2024

Winchester
Lever Action Shooters Society Holland
De eerste Nederlandse vereniging en overkoepelend orgaan van en voor:
Nationale en Internationale Lever Action Sportschutters
Het verzoek aan het ministerie door de vereniging WLASSH tot erkennen van de
discipline Lever Action Geweer 
is op 31-01-2023 door de minister van Veiligheid en Justitie  ingewilligd. 

Klik op de button voor het

De WLASSH website en handelsnaam werden opgericht op 11 mei 2011 door Henk en Robert Teske en Robert de Jager. 
De WLASSH vereniging en overkoepelend orgaan werd opgericht op 7 maart 2018, door Robert en Emmy Teske.
Het KvK nummer is 71212981
WLASSH is lid van de Amerikaanse organisatie WACA (Winchester Arms Collectors Association).
Life member van CMSA (Cowboy Mounted Shooting Association).
En aangesloten bij
 de door de minister van Veiligheid en Justitie erkende wapenverzamelaarsvereniging:
NVV CAS wat staat voor Collectare Arma Studiorum.
En is aangesloten bij een groep ervaringsdeskundigen genaamd 
"de Club van 10".

Of all rifle designs, none is more American than the lever-action and  
n
o other gun carries like a Model 94!


 

 

The Winchester lever action rifle is more than just a  rifle. 
It is a foundation for learning accuracy,
safety and building good memories. 

De oprichter van de WLASSH, 
Henk Teske 1923-2013
      

De WLASSH Tag. Alle leden ontvangen januari-februari 2024 een exemplaar.

Wat is de WLASSH
Dat is een geheel zelfstandig opererende vereniging van nationale en internationale verlofhouders met eenzelfde interesse voor een specifiek wapen, het lever action repeteerwapen en wel hoofdzakelijk de modellen die geschikt zijn voor het schieten met rookloos (nitro) kruit. De leden hebben niet alleen het standaard Winchester Model 94 in bezit maar vaak ook de oudere modellen zoals het Winchester Model 66, 73, 76, 86 en 92 en niet te vergeten de beroemde Commemoratives. Ook wapens van het merk Marlin en Henry en replica's van het merk Rossi, Chiappa en Uberti worden door de schutters succesvol gebruikt. 
Lid worden van de WLASSH is mogelijk. We zijn per 7 maart 2018 een officieel orgaan geworden voor de Lever Action sportschutters in Nederland en u kunt zich voor een klein bedrag per jaar (€ 30) opgeven als lid en zo de doelstellingen ondersteunen. Uw steun laat zien dat we serieus bezig zijn met een nieuwe vorm van schieten, staande schieten met een lever action geweer op 25 (Trapper) en 50 (Legacy) meter. Klik hier voor het inschrijfformulier.

Waarom de aanduiding WLASSH
De WLASSH staat voor Winchester lever Action Shooters Society Holland. Een hele aanduiding en regelmatig vraagt men waarom specifiek het merk Winchester in de naam genoemd wordt. Dat is logisch vinden wij want dit wapen diende altijd al als voorbeeld. Zelden wordt een replica op de markt gebracht van een ander merk lever action wapen, bijna altijd kiezen fabrikanten voor een Winchester model. De WLASSH is een Lever Action Society voor liefhebbers van alle lever action wapens. Maar omdat Winchester toonaangevend is geweest tijdens de opkomst en verdere ontwikkeling van dit type repeteerwapen en omdat oprichter Henk Teske als een van de eersten een Trapper karabijn van Winchester kocht, is de merknaam in onze naam opgenomen. Iedereen kent immers een Winchester lever action!

Hoe spreek je de naam uit
Het is een lange naam en soms ook lastig uit te spreken als afkorting, zeker met een W beginnend gevolgd door een medeklinker. Vaak zeggen we zelf W-LASSH (uitgesproken als WE- LASJ).
 
De WLASSH is de eerste Nederlandse vereniging en overkoepelend orgaan van en voor alle nationale en internationale Lever Action Sportschutters.
De WLASSH is dus pertinent geen zwartkruit vereniging, dit ondanks dat sommige schutters wel de zwartkruit modellen in hun bezit hebben, deze koesteren en er ook af en toe mee schieten tijdens de wedstrijden. In de historie van het lever action wapen werd in de eerste 30 jaar gebruik gemaakt van zwartkruit als drijflading. Maar vanaf ongeveer 1890 tot aan nu worden de wapens steeds vaker enkel voor nitrokruit afgeleverd. Dan praten we over meer dan een eeuw oftewel een periode die vier keer langer duurde dan het zwartkruit tijdperk voor deze wapens. Dit gegeven werd in de schietsport jaren volledig genegeerd, vandaar de oprichting van de WLASSH. 

Een doelstelling van de WLASSH:
We streven er als vereniging en als overkoepelend orgaan naar, om het schieten met lever action wapens met nitro kruit geladen munitie extra te promoten in Nederland en alle in de historie van het lever action wapen ontwikkelde en uitgebrachte kalibers op verlof te kunnen laten plaatsen.  We streden niet voor een paar kalibers maar voor alle kalibers.
Dat punt is in de aanvraag tot erkenning van een nieuwe schietsportdiscipline duidelijk aangegeven richting het ministerie en deze belangrijke wens heeft ook stand gehouden. Bijna alle lever action kalibers kunnen nu op verlof geplaatst worden.
 
Wat is het doel van de WLASSH?
 • Een kenniscentrum zijn voor schutters, liefhebbers en overheid.
  Grotendeels wordt het hierboven al genoemd, maar in het kort gezegd;
   Proberen zoveel mogelijk informatie over te brengen op sportschutters en personen die interesse hebben in een lever action wapen van de beroemde Amerikaanse merken. De lezer laten weten wat een schitterend ontwerp het eigenlijk is en dat het wel degelijk een goed te gebruiken wapen is voor de recreatieve of eigen discipline van de schietsport. 
  Ondersteunen waar nodig bij problemen. U gebruikt de wapens net zoals wij en er kunnen storingen of defecten optreden. Die willen we benoemen. En ook de oplossing en reparaties komen dan aan bod en het onderhoud. 
  Natuurlijk zullen we de andere Winchester modellen en het andere grote merk "Marlin" en de mooi gebouwde Italiaanse en Zuid Amerikaanse replica's niet vergeten. Daarnaast zijn we, om kennis te delen en te ontvangen,  aangesloten bij een door de minister van Veiligheid en Justitie, erkende verzamelaarsvereniging genaamd NVV CAS wat staat voor Nederlandse Verzamelaars Vereniging Collectare Arma Studiorum


  Het hele nitro lever action schieten in zijn totaal legaliseren voor de schietsport.
  Uiteindelijk gingen we zover dat niets en niemand meer om ons heen kon. Ons doel was: alle nitro lever action wapens in zijn  totaal legaliseren voor de schietsport. De erkenning werd aangevraagd en inmiddels gehonoreerd. De discipline Lever Action Geweer is een feit. In deze disciplines opgenomen zijn alle kalibers, geen enkele uitgezonderd.
  Een groot aantal kalibers hebben immers een rol gespeeld in de historie van het lever action repeteerwapen dus wij kennen geen schifting welke gebaseerd is op onzinnige regels.
  De WLASSH kan wat betekenen voor de liefhebber/schutter. We gaan daarin ver, veel verder dan de KNSA ooit voor ons heeft betekend. We hebben dus alle legale middelen ingezet om dit doel te bereiken en met succes.
  De WLASSH is de eerste
  Nederlandse verenging die een erkenningsaanvraag heeft ingediend rechtstreeks bij de minister.
  En deze aanvraag is op 31 januari 2023 ingewilligd.
  Klik hier voor de pagina: Discipline Lever Action geweer door minister erkend.

Een Trapper karabijn in kaliber .45 Colt. Heel afwijkend door de loopdikte (geen bull barrel) zoals gebruikt bij een origineel Model 92. De quadrillering van het hout is mooi. Dit wapen met serienummer 54619xx is uit productiejaar 1986.

 

De historie van het lever action wapen en de schietsport
Dit vuurwapen kent een grote historie maar gek genoeg valt deze niet in een specifieke schietsportdiscipline onder te brengen. D
e KNSA had ooit de discipline "Gebruiksgeweer" in het leven geroepen en later weer afgeschreven. Nu is het lever action wapen deels onder te brengen onder de wapengroep "Historisch wapen". Jaren geleden is door een KNSA commissie (waar ook de WLASSH bij aanwezig was) een advies uitgebracht aan het KNSA bestuur. Zij hebben besloten om dit advies op te volgen; we verplaatsen de datum van de Historische wapengroep van 1889 naar 1899. Nu is dit een hele goede stap vooruit. De Winchester modellen 92 en 94  zijn nu aan te vragen onder eerder genoemde wapengroep. U kunt er dan zwartkruit geladen patronen mee schieten.
Maar nu kunnen alle lever action geweren aangeschaft worden en op verlof geplaatst worden.

De WLASSH heeft een aanvraag ingediend bij minister Grapperhaus en D. Yeşilgöz-Zegerius.
De WLASSH bleef niet wachten op de KNSA en heeft jaren geleden (vanaf 2011 zelf een paar disciplines gelanceerd (Trapper en Legacy). Ook is het hele vraagstuk betreffende het legaliseren van het lever action wapen onder de aandacht gebracht bij toenmalig  minister Ferd Grapperhaus van Veiligheid en Justitie en zijn WWM adviescommissie. Deze aanvraag heeft bijna vier jaar geduurd. Maar gelukkig is op 31 januari 2023 een positief besluit bij de WLASSH binnengekomen.

De lange productietijd van het Winchester Model 94
De aanloop van de eerste prototypen begon al in 1848/1849. Toen werd het eerste patent afgegeven voor een repeteersysteem met hevelbediening, The Volition Rifle. Daaruit ontstonden later de Volcanic, het Henry geweer en de latere Winchester lijn. De productie van het meest beroemde wapen, het Model 94 werd pas gestaakt in 2006. Na 111 jaar onafgebroken te zijn geproduceerd in de fabriek in New Haven. Dus in de tijd van ipods, i- phones e.d. wordt een productie gestaakt welke in basis begon voor de slag om de Little Big Horn. Dus de start begon 25 jaar voordat George Armstrong Custer met zijn 7 th Cavalry Regiment werd verslagen. Er waren toen al indiaanse krijgers die gebruik maakten van Winchesters. Denk daar eens over na en u begrijpt hoe boeiend dit onderwerp is. 
We zullen dan ook beknopt de historie onder de pagina "Geschiedenis" weergeven. De overheid, politie, leger, jagers en miljoenen schutters over de hele wereld hebben gebruik gemaakt van dit wapen. En nog steeds is het het beste wapen wat men kan 
mee- nemen als men te paard, te voet of per kano reist. Kortom het wapen is het gewoon waard om besproken te worden. Ook zullen er technische stukjes geplaatst worden, altijd handig om problemen op te lossen. Natuurlijk zullen we zeker niet zo arrogant zijn om de prachtige Amerikaanse boeken die geschreven zijn te evenaren. Dat zeker niet maar jammer genoeg is er teveel in het Engels uitgegeven en bijna niets in het Nederlands. Dus voor een hoop mensen niet interessant om te kopen. Zie deze site maar als een luchtig geschreven verhaal, informatief, interessant en ook leuk om te lezen. Als u er ook zo over denkt, dan zijn we tevreden.  

Wat doet de WLASSH pertinent niet!
De WLASSH publiceert onrechtmatigheden en brengt dit onder de aandacht. Zo veroorzaken we een gezonde discussie binnen verenigingen maar ook binnen de KCT- afdelingen van de overheid. Enkel dan was het mogelijk om een "verkeerde" gedachte of onbegrip omtrent het wapen om te buigen in ons voordeel. Waarom handelden we zo?
Een klein stapje terug in de tijd. We denken dan aan de politiek en Pim Fortuyn. Toen Fortuyn in beeld kwam was er een opleving te bespeuren in Nederland voor de politiek. Mensen gingen zich opeens ervoor interesseren. De reden hiervoor was simpel: Fortuyn sprak en schreef in gewoon Nederlands en dat sprak de mensen aan. Juridisch gebral van de voorgaande jaren zorgde ervoor dat de burgers niets meer hadden met de politiek. En opeens was die interesse er weer wel. De manier van spreken en schrijven was dus van grote invloed op deze ommekeer. En om die reden hanteren we dezelfde werkwijze.
In tegenstelling tot zij die dit wel doen, zullen we nimmer de politie of justitie benaderen met lange juridische citaten en onterechte dwangsommen om wat af te dwingen. Dat heeft volgens ons geen enkele zin en zal juist eerder tegen ons dan voor ons werken. Dat is niet lang geleden aangetoond door onzinnige rechtszaken die totaal niets opleverden. Alle rechtszaken zijn verloren maar het heeft wel onrust in de schietsport teweeg gebracht.
Denk ook maar even aan de schutter die 50 kilo kruit voorhanden wilde hebben. Die zaak (slag) heeft hij wel gewonnen maar allemaal
betalen we nu de tol door veel hogere kosten. De conclusie is simpel: 
Deze juristen/schutters zijn een gruwel voor de schietsport.

Winchester Trapper karabijn van WLASSH oprichter
Henk Teske 11-05-1923 - 28-03-2013.

Dit wapen heeft een 16" dikke loop in kaliber .357 Magnum, een Montana sling met Uncle Mike bevestiging, Lyman Tang Sight en een One Hole ondersteuning in de vizierlijn. Deze aanschaf van Henk destijds was de aanzet om dit alles te  starten. Hij had een plan, een competitie starten met nitro schietende lever action wapens. En misschien ook een nieuwe discipline daarvoor bedenken en daarna open wedstrijden organiseren. Inmiddels zijn de wedstrijden en de erkende discipline een feit en is het wapen meervoudig Nederlands kampioen op zowel 25- als 50 meter.
De karabijn van Henk is nog steeds in gebruik en wordt netjes onderhouden. De duurtest gaat dus gewoon door en op dit moment zijn er al heel wat patronen mee verschoten. Hieronder de update.
 
18398 patronen (22-04-2024). 
The Winchester model 94 is probably the most popular family owned gun that would be handed down from generation to generation. Great grandpa or grandpa acquired it, and handed it down to their son and so on. This is a great gun to have in your collection because of its nostalgic aspect, and because of its history and what it meant to the American hunting tradition.

 
Veel leesplezier toegewenst en mocht u willen reageren, dan kan dat altijd onder de rubriek "Reacties" of ons e- mail adres contact@wlassh.nl

Namens het gehele WLASSH bestuur
Robert Teske voorzitter
  

Een Marlin Model 336.
Maar let op, het is nu een "Classic Lever-Action Made by Ruger".

Deze nieuwe Marlin wordt geïntroduceerd in de kalibers .30-30 en .35 Remington.

Aantal unieke bezoekers vanaf 11 mei 2011

Aantal hoofdstukopeningen vanaf 11 mei 2011

151192

311617

Bijgewerkt t/m 14-06-2024

Niets van deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, elektronisch op geluidsband of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de WLASSH.