WLASSH®
2011-2024 
Winchester Lever Action Shooters Society Holland 

Uitslagen Nederlands Kampioenschap Lever Action schieten 2024.

Start de muziek en kijk rustig naar de tussenstanden.

De eerste Nederlandse vereniging en overkoepelend orgaan van en voor
nationale en internationale Lever Action Sportschutters.

Enkel de door de WLASSH vereniging georganiseerde wedstrijden tellen mee voor het Nederlands Kampioenschap Lever Action schieten. Aan het einde van elk jaar wordt bekend gemaakt wie de nieuwe Nederlandse Kampioenen zijn op 25- en 50 meter. In 2024 hebben we in totaal zes wedstrijden in het programma opgenomen waarvan de beste vier scores tellen voor het:

Nederlands Kampioenschap Lever Action Schieten 2024


Dus niet alleen hebben we elke open wedstrijd mooie prijzen voor de beste vijf schutters op beide afstanden maar ook nog een extra prijsuitreiking voor de beste vijf schutters van het jaar per afstand, de zogenaamde NK prijswinnaars
De tussenstand wordt hieronder getoond.

In de NK uitslagenlijst (tussenstand) worden nog niet het aantal maal de 10, 9, 8 enz. bekeken bij een gelijke score.
Dat wordt pas toegepast aan het einde van het jaar. En uiteraard komen enkel de hoogste vier scores van een schutter daarvoor in aanmerking.

Hieronder te zien de tussenstand na twee wedstrijden van het
Nederlands Kampioenschap Lever Action schieten 2024 discipline TRAPPER (25m).


Hieronder te zien de tussenstand na twee wedstrijden van het
Nederlands Kampioenschap Lever Action schieten 2024 discipline LEGACY (50m). 

Jaarcertificaat
WLASSH leden krijgen aan het einde- of begin volgend jaar een jaarcertificaat van deelname. Hieronder kunt u het exemplaar zien. Niet leden kunnen deze tegen de vergoeding van de porto- en certificaatkosten bestellen.