WLASSH® 

2011-2024
Winchester Lever Action Shooters Society Holland 

Veel onbegrip bij aanvraag lever action wapen

10-04-2018

Veel onbegrip bij aanvraag lever Action wapen
Vuurwapens voor sportschutters worden in Nederland enkel op verlof geplaatst als men een goede te beoefenen discipline kan aangeven in de aanvraag. Een discipline welke onder de overkoepelende bond (KNSA) valt qua reglement.
Er zijn een hele reeks disciplines, gewoon teveel om op te noemen en zeer zeker teveel naar onze mening. Zeker als in gedachte wordt genomen dat nog minder dan 5 % van de sportschutters daadwerkelijk echte wedstrijden schiet, dan komt dit zeer vreemd over. Er zijn disciplines voorhanden waar amper nog schutters voor te verkrijgen zijn maar die door de KNSA wel in ere worden gehouden. Door deze overdaad aan mogelijkheden kunnen heel wat wapens op een sportverlof worden geplaatst voor recreatief schieten.
Normaal gesproken zullen de sportschutters (of beter gezegd recreatieschutters) daarover nooit klagen. Zij kiezen een wapen of discipline uit en zoeken daar een welhaast zeker daarvoor in aanmerking komend wapen of discipline bij. En kunnen daarna na goedkeuring het wapen op verlof laten plaatsen. En uiteindelijk kunnen bijna alle vuurwapens op deze wijze op een sportverlof worden bijgeschreven. Daarbij soms modellen die de meest agressieve vorm bezitten en semi- automatisch zijn. Maakt niet uit, de KNSA staat erachter dan is het dus goed. Althans, zo denken zij.

Wij denken daar geheel anders over en gaan nu de strijd aan om een en ander pogen recht te zetten. Maar waarom dit schrijven?
De reden is dat een groeiende groep schutters elke keer weer aanloopt tegen het onbegrip aangaande het wel of niet op verlof plaatsen van een lever action wapen.
Het lever action systeem is een handmatig repeteersysteem en niet iets om bang van te zijn. De acties van de KNSA hebben ertoe geleid dat men in het gehele land in twijfel is gebracht en een pas op de plaats maakt bij de aanvraag voor een dergelijk wapen. Dat is vreemd want een semi- automaat in welke vorm dan ook zou dit juist eerder enige bedenkingen moeten bewerkstelligen maar dat gebeurt in het geheel niet.

Lever action wapens zijn handmatig repeterende schouderwapens welke de uitstraling van oudheid bezitten. Logisch, het was ooit één van de eerste repeteersystemen op de markt en startte in het jaar 1849. Vanaf 1860 werd het een repeteersysteem geschikt voor het schieten van eenheidspatronen met als drijflading zwartkruit. En vanaf de eeuwwisseling (iets voor 1900) werden al deze lever action wapens geproduceerd met rookloos (nitro kruit) als drijflading.
De lever action wapens werden ongeveer de eerste 40 jaar gebruikt als zwartkruit wapen maar werden en worden al ruim 120 jaar daarna gebruikt als nitro wapen. Dus wel 3 keer zo lang.
En juist voor deze groep wapens is geen enkele discipline voorhanden. Dat kan gewoonweg niet. Alle semi- automaten of andere repeteersystemen die erna kwamen in welke vorm dan ook zijn welkom bij de KNSA maar het lever action wapen niet.

De taak van de WLASSH is om dit om te buigen en alle nitro kalibers welke in het bestaan van het lever action systeem op de markt zijn gekomen op verlof te kunnen laten plaatsen, desnoods door een geheel nieuwe discipline.
In mei 2011 werd gestart met deze opdracht. Er werd een website opgericht via de TU van Eindhoven, een website welke de historie en techniek van het lever action wapen beter zou belichten. Inmiddels wordt de site ook ruim over de grens gelezen en kunnen we rekenen op een grote groep liefhebbers.
Er werd een interne competitie opgezet bij SV Juliana in Wassenaar en er zou een open wedstrijd moeten komen.
De interne competitie loopt al 3 jaar en succesvol (aantoonbaar en controleerbaar via KCT Haaglanden en de vele aanvragen voor een dergelijk wapen). Het heeft alle andere disciplines qua deelnemers al voorbijgestreefd. In mei 2017 was de eerste open wedstrijd een feit. Er meldden zich tientallen schutters uit het land voor deze wedstrijd.
En daarbij 5 schutters met een andere nationaliteit. Een pilotwedstrijd die eigenlijk door de KNSA georganiseerd had moeten worden (zij vertegenwoordigen toch de schutters) maar die geheel op initiatief van de WLASSH en SV Juliana in Wassenaar is georganiseerd. Het was een succes en in mei 2018 wordt dit herhaald en nog grootser opgepakt. De open wedstrijd is evenals de competitie een pure schijfwedstrijd welke op 25 en 50 meter afstand (dus in het gehele land) kan worden geschoten.

Door al deze acties konden we inschatten of er voldoende draagvlak aanwezig zou zijn voor een nieuw op te richten discipline. Een discipline welke niet onder de KNSA zal vallen maar volledig onder de noemer van een nieuwe bond zijn bestaansrecht kan opeisen door deelnemers die wel een discipline schijfschieten beoefenen.

Om dit te bewerkstelligen is op 7 maart 2018 de vereniging en overkoepelende organisatie WLASSH opgericht en notarieel vastgelegd en ingeschreven bij de KvK en het Handelsregister.

Nu de bond niets meer voor ons kan betekenen zijn we genoodzaakt om dit op geheel eigen wijze verder op te pakken. Eerdere oproepen aan de KNSA om wat voor ons te betekenen zijn immers op niets uitgelopen. Bezoek de KNSA site en vul de term “lever action wapen” in en lees wat erover geschreven is. Dat zegt voldoende, de bond is tegen het gebruik van het lever action wapen maar waarom? Eerdere briefwisseling tussen de bond en WLASSH lezers bevestigden hun negatieve houding jegens het wapen. Zij vinden het niets en je kunt er niets mee raken. Bondsdirecteur Duisterhof benoemde het wapen als volgt; "je schiet er geen deuk mee in een pakje boter op 25 meter". Het geeft maar aan dat een directeur van een sportbond gelijk de KNSA niets weet van vuurwapenen. De lever action is in hun ogen een ellendig ding en ze gaan volledig voorbij aan de langdurige historie. Enkel in een discipline vallend onder de Historische wapengroep zijn wat van deze wapens beperkt bruikbaar.
Dan zou de volgende logische gedachte zijn; waarom de wapens dan niet daarop aanvragen? Dan is er toch niets aan de hand.
Daar komen we straks op terug met enkele voorbeelden. Daarbij zullen enkele onrechtmatigheden worden aangehaald welke de KNSA tot op de dag van vandaag hanteert. Dit is de enige wijze om aan te tonen dat ze het gelijk niet hebben. De bond is ooit ontstaan door en voor de schutters en niet andersom. De positie die de KNSA momenteel hanteert t.o.v. de schutters en die van de overheid is ons een doorn in het oog. Ze willen bepalen hoe alles dient te verlopen. Totaal niet meer als een bond maar meer als een baas van alle schutters en zelfs t.o.v. de overheid willen ze de dienst uitmaken, het liefst op alle fronten. Dat moet ten alle tijden worden voorkomen.

Om het bovenstaande te staven zullen enkele voorbeelden worden aangehaald om zo een beter beeld te krijgen van ons standpunt.
En daarna hopen we dat de overheid de stap durft te nemen om het beeld wat ze hebben van de KNSA bij te stellen en open te staan voor het initiatief van een nieuwe organisatie. In Nederland is eerder bepaald dat het alleenrecht van een organisatie niet rechtmatig is. De KNSA heeft van de Raad van State al een tik op de vingers gehad en dat is niet voor niets. Het gehele certificeringssysteem is illegaal maar wordt nog steeds in ere gehouden omdat er niets beters voorhanden is. Daar zijn wij als schutters niet schuldig aan maar heeft andere redenen.
Er zijn daardoor heel veel onrechtmatigheden in de aanvragen en verlening geslopen en de KNSA heeft er willens en wetens aan meegewerkt. Een volledig herziening van het systeem zou dan ook wenselijk zijn. Te denken valt dan aan een verlof voor sportschutters, recreatieschutters en verzamelaars. Dat is zeker iets voor in de toekomst. Dat zou een veel realistischer beeld van verdeling van de schutterij geven in Nederland.
Hieronder enkele voorbeelden van wat er nu in de praktijk plaatsvindt. Voorbeeld 4 is voor ons heel belangrijk. Bij alle voorbeelden wordt duidelijk aangegeven dat er iets niet klopt maar in voorbeeld 4 komt de tegenstelling van wat mag en niet mag nog eens extra duidelijk naar voren.

Praktijkvoorbeeld 1
Lever action wapens kunnen onder de Historische discipline “Pope” worden aangevraagd. Dan doen wij dat toch ook en is het rond.
Het antwoord zou simpel moeten zijn maar is het niet. Alleen lever action wapens welke een historisch correct kaliber verschieten kunnen zich daarbij aansluiten. Met andere woorden; lever action wapens die zwartkruit patronen verschieten kunnen vallen onder een juiste historische discipline. Maar is dit allemaal wel correct omschreven?
Schutters kopen een Winchester lever action Model 73, 92 of 94 in kaliber .45 Colt en laten deze op verlof plaatsen. Het wapen werd aangevraagd onder de discipline “Pope” wat staat voor historisch vrij achterlaad geweer. Het op verlof plaatsen wordt toegekend.
Het wapen is correct want het is een model van voor 1900 en het kaliber, de .45 Colt is in oorsprong een zwartkruit kaliber dus ook correct.
WLASSH commentaar:
Het kaliber .45 Colt is in de historie van het merk nooit als zodanig geproduceerd. Dat werd pas in de jaren 90 gedaan van de vorige eeuw toen in de VS het cowboy action schieten populair werd en men voor het kaliber .45 Colt koos als de standaard patroon voor die wedstrijden. Historisch gezien is het juist niet correct om dit kaliber voor de zwartkruit wedstrijden te honoreren en de aanvragen en toekenning voor een lever action wapen in kaliber .45 Colt waren dus allen onrechtmatig! Maar er zijn honderden van zulke wapens op verlof geplaatst, zowel origineel merk als een replica van dit merk. Hoe kan dat?
Gaat de overheid deze toekenning? Nee toch zeker. Maar waarom dan moeilijk doen om die paar andere kalibers?
-----------------------
Praktijkvoorbeeld 2
Een schutter koopt een lever action replica (merk Rossi) van het Winchester Model 92 in kaliber .44-40 WCF. Het wapen is correct en de munitie ook. Het Model 92 werd in dat kaliber jaren geproduceerd. Op verlof plaatsen correct?
WLASSH commentaar:
De schutter vraagt het wapen correct aan en het klopt ook allemaal maar vervolgens schiet de schutter de .44-40 WCF patronen met nitro kruit geladen drijfmiddel af. Hij bezoekt nimmer zwartkruit wedstrijden (het is immers een recreatief schutter) maar schiet op de club de nitro lever action competitie. Niemand controleert dit en het kan jaren continueren. . Al de replica’s zijn immers voorzien van een nitro stempel dus is het ook veilig om te doen. De aanvraag werd gehonoreerd maar het wapen wordt nooit in de discipline waarop het is aangevraagd gebruikt. De schutter wilde gewoon een groot kaliber geweer die er klassiek uitzag en ook niet te zwaar was maar hij kon het nergens op aanvragen. Besloten werd om het zo te doen. Nimmer werd op de baan gecontroleerd welke munitie werd gebruikt. Is ook niet te doen. Vieze herladen nitro munitie kan erger roken dan zwartkruit munitie en andersom kan goede zwartkruit munitie erg lijken op nitro munitie. Ondoenlijk dus. En bij de thuiscontrole gaat de politie geen onderzoek doen naar de drijflading van de patronen door deze te demonteren. Wij hebben het nooit meegemaakt.
-----------------------

Praktijkvoorbeeld 3
Een schutter koopt een .357 Magnum revolver en met een looplengte van maximaal 6 inch is dit correct voor de disciplines Meesterkaart zwaar, service Pistool of Militair Pistool. Het wapen wordt al jaren door de overheid op verlof geplaatst.
WLASSH commentaar:
Jarenlang is de patroon .357 Magnum taboe geweest op de schietbanen. Geen enkele vereniging stond toe dat dit kaliber werd verschoten en vaak is dit nog steeds zo. Maar omdat de schutters aantoonden (alleen aan het bestuur of helemaal niet) dat ze met de mildere .38 Special patroon gingen schieten, wat kan met dit wapen, werd het toegestaan. In de aanvraag werd niet gespecificeerd welk kaliber gebruikt ging worden!
Men kon nergens de .357 Magnum verschieten maar de verlof aanvraag werd tientallen jaren wel gehonoreerd en wel in dit kaliber. Geen enkele afdeling van politie heeft ooit bezwaar aangetekend! De schutters schoten vervolgens wel degelijk dit kaliber en het is massaal aangeschaft.
-----------------------
Praktijkvoorbeeld 4
Een schutter wil een klein karabijntje kopen. De man is op leeftijd, schoot al jaren met een zwaar kaliber geweer maar dat werd hem te zwaar. Hij besloot te gaan voor een .357 Magnum karabijn en wel een Winchester Model 94 Trapper. Lekker licht, niet te zware munitie en dus ook goedkoper schieten. Hij had de munitie al thuis want de revolver stond met dit zelfde kaliber al op verlof vermeld. Geen extra kosten dus.
De aanvraag wordt niet gehonoreerd want het wapen is niet in een discipline onder te brengen. Het is geen historisch wapen (kaliber is vanaf 1935 dus nitro) en het is ook geen zwaar kaliber geweer omdat het kaliber (.357Magnum) groter is dan 8 mm.
Verlof aanvraag geweigerd.
WLASSH commentaar:
Had de schutter een semi- automaat in het zware kaliber .308 NATO aangevraagd dan was er niets aan de hand. Nee nu heeft hij een probleem want hij vraagt een klassiek ogend karabijntje aan in het bekende revolverkaliber .357 Magnum. Een kaliber wat al op verlof staat maar door de onzinnige KNSA regel is gebombardeerd tot ongewenst wapen. Een .357 Magnum is gewoon een GKG geweer t/m .45 kaliber.
Een .357 Magnum karabijn of geweer is voor 100 % een Groot kaliber Geweer (GKG). Het is geen klein kaliber want dan zou het een randvuur patroon in .22 zijn. Het kaliber is ongeveer omgerekend 9 mm groot. Maar omdat de KNSA in het reglement verwijst naar de overkoepelende internationale regels van de ISSF is een wapen met een kaliber groter dan 8 mm niet toegestaan als GKG- wapen. Waarop is dit gebaseerd?
En nu komt het bizarre antwoord;

De ISSF zelf erkent geen enkele 100 meter afstand!!!!


Dus de KNSA, die het 100 meter schieten promoot en zijn disciplines daarop heeft afgestemd verwijst naar iets wat eigenlijk niet kan. Zwart wit gezegd; Hoe wil je een zelf verzonnen 100 meter discipline onder een reglement van een overkoepelende bond laten vallen als diezelfde organisatie de 100 meter afstand niet erkend? Dat is toch wel zeer vreemd. En het bewijs is allemaal te lezen in de “ISSF Rules”.
-----------------------
Praktijkvoorbeeld 5
Een schutter vraagt een .44 Magnum lever action geweer aan voor het schieten.
Aanvraag wordt geweigerd. De patroon is in oorsprong een nitro kaliber dus is het niet mogelijk. En voor het GKG ook niet in aamerking komend want het is meer dan 8 mm.
WLASSH commentaar:
Zet je een .45 Colt en en een .44 Magnum huls naast elkaar dan is het zeer lastig om een verschil te ontdekken. Alleen de kenners die het kaliber voorhanden hebben kunnen het verschil zien. Er is zo weinig verschil in uiterlijk dat het inwendig ook bijna gelijk is.
Een deugdelijk replicageweer in kaliber .45 Colt kan nitro patronen verschieten. Er is immers een nitro stempel aanwezig op het wapen. De .45 Colt patroon kan men zelfs tot Magnum proporties opwaarderen door herladen van de patroon en men kan er een mantelkogel mee verschieten. Het staal is berekend op deze klap want in de reeks van de modellen van het merk had men ook een .44 Magnum kunnen aanschaffen welke exact gelijk is qua afmetingen.
Omgekeerd kan men een .44 Magnum karabijn of geweer zo laden (herladen) dat het lijkt alsof het een .45 Colt patroon is die wordt afgeschoten. De .44 Magnum patroon wordt mild geladen alsof het een .45 Colt is en men plaatst er een loden kogel op. De .44 Magnum karabijn schiet alsof het een .45 Colt wapen is.
Deze test is al diverse malen op de baan gedaan en men kan alle kenners in de vuurwapenwereld er behoorlijk door verwarren.
Wat we aan willen geven met dit voorbeeld is het volgende; Het maakt niet uit wat je schiet. Je schiet een kogel af en de één gaat wat sneller dan de ander. Het is niet altijd de kaliberaanduiding die iets zegt over de kracht van de patroon. Bovenstaand voorbeeld is er het bewijs ervan.
--------------------------
Uiteindelijke doel van de WLASSH
Bovenstaande voorbeelden zijn slechts een paar want we willen het niet te lang maken. Maar we kunnen nog wel een hele reeks onrechtmatigheden opnoemen. Waar het ons om gaat; Ooit werd de GKG- discipline Gebruiksgeweer door de KNSA afgeschreven en opgeheven. En juist in die discipline zaten al die liefhebbers met een nitrokruit schietend lever action wapen. Zij vielen naast de boot en konden slechts gered worden door een overgangsregeling opgenomen in de Circulaire.
We zouden graag zien dat de onzinnige beperking van 8 mm gewijzigd kan worden in maximaal .45 kaliber. Een GKG geweer is een geweer met een kaliber niet groter dan .45, dan zou het probleem in één klap opgelost zijn. Maar beter is het nog om als overheid een geheel nieuwe discipline te erkennen. Een discipline welke onder auspiciën van de WLASSH opereert.

De WLASSH heeft als vereniging in de doelstellingen staan:
Het lever action sportschieten, voor alle in de historie van het lever action systeem geproduceerde patronen, mogelijk te maken. En omdat de zwartkruit kalibers al zijn geregeld en ondergebracht bij de KNSA heeft de WLASSH ingezet op alle kalibers welke ooit zijn uitgebracht met nitrokruit als drijflading.

Nawoord
Alle voorgaande tekst kan worden voorzien van bewijsmateriaal.
In het Nederlandse wapenmagazine AK56 is in de uitgaven (125, 126, 127, 138, 140, 141 en 142) uitvoerig aandacht besteed aan het lever action systeem. In die hoofdstukken kan men lezen dat dit wapen alles is geweest wat men maar kan bedenken. Politiewapen, jachtwapen, sportwapen, verdedigingswapen en oorlogswapen. Elke Canadees of Amerikaan heeft er ooit een gehad en het is een icoon van het andere continent. Het was zelfs een grote factor in de Russisch Turkse oorlog en het heeft door ontwerp en gebruik, de gehele visie op aanvalswapens en strategie herzien.
Het wapen werd al ingezet ruim 20 jaar voor de slag om de Little Big Horn en die veldslag vond plaats in Amerika in juni 1876. En nu, in een tijd van i Phones en I pads is het nog steeds in productie.
Het kan dus niet zo zijn dat een historisch belangrijk ontwerp niet in de schietsport aanwezig mag zijn. Een beslissing deels gebaseerd op pure rancune jegens een groepje personen/liefhebbers die de moed hebben om dit aan te kaarten.
De KNSA moet er dan op rekenen dat we als lever action organisatie alle onrechtmatigheden aan de kaak zullen stellen en deze zullen blijven publiceren. Als enkel op deze wijze bereikt kan worden wat we graag willen dan zij het zo.
Lever action wapens zijn door hun hevelsysteem absoluut geen extra gevaar in een samenleving. Als we de term “gevaarzetting” aanhalen dan zouden we juist alle semi- automaten met attributen daar wel onder willen scharen.
Maar het is niet onze bedoeling om andere sportdisciplines te raken of in een kwaad daglicht te stellen. Verre van dat. Maar om dit doel te bereiken moeten we genoodzaakt alles aanhalen wat mogelijk is dus ook de andere schietsport disciplines. Hadden we vanuit die hoek meer steun gehad dan was alles beslist anders verlopen maar nu is het deze strategie die we toepassen.

Robert Teske

Voorzitter Winchester lever Action Shooters Society Holland

 

Voor degene die dit schrijven willen afdrukken is een pdf bestand hieronder te downloaden.

2018-04-05 Veel onbegrip bij aanvraag lever action wapen
PDF – 673,2 KB 796 downloads