WLASSH®
2011-2024

 Winchester Lever Action Shooters Society Holland 

 Eerste officiële Interland Lever Action schieten 

België - Nederland 2023


25-06-2023 
De opkomst en de locatie
Ondanks het zeer warme weer (30 graden en meer) vertrok een WLASSH delegatie van 12 schutters naar
België voor de eerste officiële Interland lever action schieten tussen België en Nederland. Helaas konden een paar schutters niet komen door minder prettige omstandigheden. We hadden ingezet op 15 man maar dat lukte jammer genoeg niet.
De Nederlandse WLASSH ploeg werd ondersteund door ons Duitse lid Hans Kamerseder dus kreeg de wedstrijd zelfs een internationaal tintje.
Niet alleen wij maar ook de Belgische organisatie kreeg te maken met de nodige afmeldingen. Het was waarschijnlijk te warm en dat had zeker invloed op het aantal deelnemers. 

De wedstrijd werd georganiseerd in de
Olympische schietstand Zilverberg in Kontich en wel door de

Verenigde Schutters Clubs Zilverberg

De Verenigde Schutters Clubs Zilverberg is de koepel die over de clubs staat, de schietstanden beheert en de schietwedstrijden en andere activiteiten organiseert. Het is de grootste schietstand van België en zoals de naam VSCZ vzw reeds doet vermoeden, herbergen ze verschillende clubs, momenteel nl.:

  • VSZ vzw aangesloten bij VSK
  • Argentum vzw aangesloten bij FROS

     

Informatie over VSK
VSK, de Vlaamse Schietsportkoepel vzw groepeert ongeveer 110 sportclubs, die samen ongeveer 15.000 doelschutters en bijna 2.000 kleischutters tellen. De Vlaamse Schietsportkoepel is de enige door de Vlaamse overheid erkende unisportfederatie voor de sporttak sportschieten. Ze biedt het sportschieten aan voor doelschutters (met pistool, revolver, karabijn, zwart-kruit) en kleischutters. VSK is eveneens door de Vlaamse regering gemachtigd om de sportschutterslicentie te beheren.
Ze houdt zich enkel bezig met de schietsport, de interclub, provinciale, Vlaamse, nationale en internationale kampioenschappen.  
Noot van de redactie: De term "kleischutters" gebruiken wij in Nederland niet. De aanduiding "duiven" is hier bewust weggelaten?

Informatie over FROS

FROS is de Vlaamse 
Multisportfederatie met maar liefst 80000 leden, 1000 sportclubs en 50 sporten.
FROS bekommert zich over zowat alle sporten (multisport) waaronder het sportschieten (doelschieten en kleiduifschieten). Ook het FROS beheert de sportschutterlicenties.
De FROS-wedstrijden zijn dan weer meer de occasionele en de fun-wedstrijden.

 

Wat betekenen ze voor ons?
Voor onze interland hebben ze allebei hun medewerking verleend door in hun ledenbladen daarvoor gratis publiciteit te geven.
Het deelnemen aan wedstrijden is in België, anders dan in Nederland niet verplicht. Lang niet alle sportschutters zijn bij beide federaties aangesloten, de meeste wedstrijdschutters wel. Er is een goede onderlinge verstandhouding tussen de twee federaties en het lidgeld voor de tweede aansluiting is daardoor maar 25 euro. Zo kunnen Belgische schutters makkelijk deelnemen aan de wedstrijden en kampioenschappen van beide federaties.


Door het warme weer was natuurlijk het grote buitenterras geopend. Schutters die het te warm vonden konden in de koele kantine verblijven. In de middag werd de sfeer extra opgevrolijkt door de aanwezige country band. Het podium voor de band was opgebouwd op het terras en onder de parasols om het enigszins aangenaam te houden. 

De mooie en koele kantine van schietstand Zilverberg gereed voor ontvangst van de gasten.

De indeling en de opdrachten.
De schutters werden eerlijk verdeeld over de dag. Een paar
Belgische- 
en dan weer een paar Nederlandse schutters. Ook werd rekening gehouden met de reistijd. Nederlandse schutters die van ver kwamen werden later op de dag ingedeeld. Veel werk dus voor de organisatie om alles vooraf goed te regelen.
Om beurten werden twee schutters opgeroepen. Zij gingen naar de schietstanden toe beneden in het gebouw.
Alle schietstanden liggen in Kontich ondergronds.

Het was voor de deelnemers onbekend wat hen te wachten stond. Welke opdracht hadden de Belgische vrienden voor ons in petto? Welnu dat was een zeer verrassende opdracht, een opdracht in vijf etappes en onder tijdsdruk.
Omdat er steeds twee schutters vanaf een schietpunt actief waren, waren de doelen dubbel uitgevoerd genummerd. Schutter 1 schoot enkel op nr. 1 gekenmerkte doelen. Er waren vijf doelen en alle doelen werden vanaf een vast schietpunt verschoten. Het was dus zeker geen parcours wedstrijd. De eerste vier doelen werden achter elkaar afgewerkt, de laatste  was echter een aparte. Daar startte de tijd vanaf aanvang
opnieuw. Alle tijden werden daarna opgeteld. Missers of te lang erover doen leverde strafpunten op. De tijd speelde dus een grote rol, iets wat zelden een factor is bij de WLASSH wedstrijden. Dat kon weleens een verrassende uitslag opleveren.

De wedstrijd.
Het eerste doel (stage 1) was een 25 meter schijf en op deze schijf werden vijf schoten gelost. Direct daarna met een leeg wapen naar het naastgelegen schietpunt lopen, snel laden en weer vijf schoten lossen (stage 2). Nu ook op een 25 meter schijf maar na elk schot het wapen
terugbrengen in de 45 graden houding. Door naar stage drie. Vijf kleine blokjes van een stelling afschieten, wapen leeg naar positie vier brengen, laden en opdracht vier uitvoeren. Op een afbeelding van een theepot met vooraf getoonde indeling de hoogste cijfers proberen te raken. Daarna stopt de tijd.
Schutter twee is dan ook al gestart omdat de baanzool niet wordt benut voor verplaatsingen.
Zijn beide schutters gereed na de eerste vier opdrachten dan gaan de schutters om beurten naar opdracht vijf. Wapen laden (niet doorladen) en startklaar houden. Met de hand een touw aantrekken zodat een grote klepel gaat bewegen van rechts naar links. En om het spannend te maken in het midden een no-shoot zone. Elke keer als de klepel links naast de no shoot zone komt een schot lossen, snel repeteren en een schot lossen op de klepel die nu aan de rechterzijde zichtbaar is. 
Een helse opdracht, zeker voor schutters die enkel statische wedstrijden schieten zoals de WLASSH schutters doen. Een lever action geweer snel laden doe je het beste via de aan de zijkant aanwezige Nelson Gate. Een Winchester 9422 in kaliber .22 Long Rifle of .22 Magnum en meerdere andere klein kaliber lever action geweren worden geladen via de inham aan de voorzijde van het buismagazijn en dat is een heel verschil in laadsnelheid t.o.v. een zijlader. Een wapen in kaliber .30-30 koste de meeste tijd om te laden (lange patronen) en ook het schieten ermee was lastiger door de opslag.  
Een 9422 schutter heeft de organisatie verrast door zijn zeer rappe manier van laden. Het kan dus wel.

De tijd liep vanaf stage 1 tot en met stage 4. Voor elk gemist punt werd er 1 strafseconde opgeteld bij de gebruikte tijd. Voor stage 5 werd de tijd niet gemeten omdat die voor iedereen gelijk is (de slinger gaat bij iedereen even snel). Op stage 5 kreeg je er nog wel strafseconden bij voor ieder gemist punt. Het te lang er over doen leverde geen strafpunten op. Je had dan gewoon een langere tijd wat je kansen op een eerste plaats uiteraard naar beneden haalde.


De uitslag
We gaan er niet omheen draaien, we zoeken ook zeker geen excuses. Het Belgische team heeft ons ruim verslagen.

België Nederland 1-0


We waren niet opgewassen tegen de
snelle hevelacties van de zuiderburen. Gefeliciteerd mannen. 
Gingen we dan echt met lege handen naar huis? Nee er is toch nog een succes te vermelden: WLASSH lid
Matthieu Rombouts was de beste Nederlandse schutter en ook overall eindigde hij hoog. En omdat Matthieu al vroeg in België was en halverwege de dag huiswaarts keerde kon hij de prijs niet zelf in ontvangst nemen. De voorzitter van de WLASSH kreeg uit handen van organisator Werner Peeters deze mooie prijs (zie hieronder) overhandigd. 

De beste Nederlandse schutter was Matthieu Rombouts met een Winchester Model 9422M. 

De beste drie schutters (overall) waren Belgische lever action schutters. Het spreekt voor zich dat dan de wisselbeker door hen gewonnen is. Om tot deze uitslag te komen en omdat we heel wat minder schutters in konden zetten, we streden  tegen een overmacht, werden de scores van de beste vijf schutters van een land opgeteld voor de eindscore. 

De mooie wisselbeker blijft op de plek waar hij was, in België.
De uitslagen zijn hieronder zichtbaar.

Let op!
Bovenstaande uitslagenlijst is de computerlijst en daar staan een paar dubbele namen op.

Deze zijn uiteraard niet meegenomen in de prijsuitreiking, daar telde enkel de eerste beurt.
Sommige schutters vonden het leuk om nogmaals dit te proberen.

Dankwoord
We danken de heren Werner Peeters en Andy Uytgeerts en alle vrijwilligers voor de uitstekende organisatie van deze eerste lever action Interland. We zijn zeer gastvrij onthaald en de wedstrijd was ondanks de afmeldingen en de hitte een groot succes. 
Namens het WLASSH bestuur ook dank aan alle deelnemers, Natasja, Bas, Ed, Philip, Matthieu, Anthony, Pim, Eric, Ronald, Jan en Hans. Dank voor jullie komst en bijdrage.
En natuurlijk vergeten we niet de beide voorzitters te bedanken.
Als eerste dhr. Georges De Backer, hij is voorzitter van VSZ. 
En dhr. Roger Hooyberghs. Hij is, tezamen met zijn echtgenote, de geestelijk vader van de schietstand en is voorzitter van Argentum en van het grote geheel. Na afloop hebben we nog een tijd lang gezellig zitten praten en gegevens uitgewisseld. En gezien de grote afstand werd het pas tegen middernacht toen we weer thuis waren.

Volgend jaar organiseert de WLASSH de Interland Nederland-België en proberen we de wisselbeker mee naar Nederland te nemen.

Robert Teske
voorzitter WLASSH

 

03-05-2024
Mededeling van het bestuur.
Het WLASSH bestuur heeft het besluit genomen om dit jaar geen interland te organiseren.
Een interland moet voldoen aan bepaalde eisen en het lukt nu niet om daaraan te voldoen.
Ook is het WLASSH bestuur het unaniem eens dat de zes wedstrijden die ze elk jaar organiseren op dit moment belangrijker zijn dan een ingeplande "tussenwedstrijd".

Bestuur WLASSH