WLASSH®
2011-2024

 Winchester Lever Action Shooters Society Holland 

 Een lever action in kaliber .357 Magnum kan op verlof geplaatst worden.


13-11-2021

De titel is aanlokkend maar helaas, het is oud nieuws.
Het bewuste kaliber blijft de gemoederen bezig houden en daarom leek het ons nuttig om wat zaken duidelijk te maken.
We krijgen als vereniging en overkoepelend orgaan immers steeds weer de vraag voorgeschoteld of een lever action in kaliber .357 Magnum nu wel of niet op verlof kan. Dat gebeurt veel per mail gericht aan het secretariaat maar ook wordt het gevraagd door deelnemers tijdens de open wedstrijden die de WLASSH organiseert. Elke keer weer krijgen we de vraag voorgeschoteld.
De oplettende lezers en de eigen leden weten het allang en behoeven geen verdere uitleg. Die hebben alle publicaties aangaande het kaliber al doorgenomen en weten hoe het zit en wat wel en wat niet op verlof kan en onder welke schietsportdiscipline het wapen aangevraagd kan worden.

Voor de nieuwkomers met dezelfde vraag is het lastig, zeker als je enkel de laatste berichten op de website leest of helemaal niets leest. We bereiken veel schutters via ons medium, de website WLASSH. Ondertussen overstijgen we ruim het getal 104000 qua unieke bezoekers en hebben de lezers samen al ruim 225000 hoofdstukken geopend. Dat is erg veel maar wil niet zeggen dat alle sportschutters nu op de hoogte zijn van hetgeen speelt en gaande is.
En dat geldt natuurlijk ook voor het vraagstuk omtrent het kaliber .357 Magnum en de verlofverlening.

Een lever action in kaliber .357 Magnum kan op verlof.
Wij maar ook veel andere sportschutters weten al een tijdje dat een lever action geweer in kaliber .357 Magnum gewoon op verlof kan. Even in het kort:
Je meld je aan en wordt lid van APS (Association for Practical Shooting). Dan de DSR cursus volgen en daarna kan deelgenomen worden  aan de zogenaamde Dynamic Service Rifle wedstrijden.
We nemen even een stukje tekst over van de APS website:

Om lid te worden dien je in het bezit te zijn van een verlof tot voorhanden hebben van vuurwapens en lid te zijn van een schietvereniging. Wil je lid worden van de APS vraag dan eerst een aanmeldingsformulier aan of download deze.
Vul dit aanmeldingsformulier in en stuur deze met de benodigdheden op naar het secretariaat van de APS bij voorkeur via de mail secretaris(at)aps-dsr.nl, van je verlof hebben we geen wapenblad nodig en er is maar 1 pasfoto nodig. Originele legitimatie vragen we tijdens de basiscursus.
De contributie van €25,- innen we via de automatische incasso na betaling ben je aspirant lid van de APS.
Voordat je aan wedstrijden deel mag nemen dien je eerst de DSR-basiscursus te doen na je aanmelding krijg je daar een uitnodiging voor, het is momenteel behoorlijk druk met nieuwe aanmeldingen dat kan dus even wat tijd kosten.

De kosten voor de DSR-basiscursus zijn €50,-.
Als je geslaagd bent kan je deelnemen aan de wedstrijden.

Voor meer informatie is het natuurlijk beter om de website van APS te bezoeken en veel meer hierover te lezen.
Klik hier voor de website.

Maar waarom we dit oud nieuws noemen.
Regelmatig hebben we in het verleden gepubliceerd over dit onderwerp. We hebben zelfs alle KCT afdelingen in het land regelmatig voorzien van de nodige informatie. Dat de discussie weer de kop opsteekt is
niet nieuw. Schutters zien opeens deze wapens verschijnen op de baan en praten erover. In het enthousiasme wordt vaak vergeten te melden dat de KCT afdeling waaronder ze vallen dit niet zomaar op verlof heeft geplaatst. Men moet vandaag de dag nog steeds een juiste en erkende discipline opgeven.
Dat is niet veranderd en geldt al enige jaren. En een erkende discipline van APS is DSR. En APS valt onder de 
auspiciën van de KNSA.

Een geweer of karabijn in kaliber .357 Magnum kan, als men de DSR cursus heeft doorlopen gewoon aangevraagd en op verlof geplaatst worden. Deze informatie kon en kan men vinden in ons eerder gepubliceerde artikel van maart 2019: "De KNSA meet met twee maten".
Terugkijkend zijn we niet echt tevreden over de wijze waarop we het toen hebben geschreven maar het was hard nodig om de boel eens flink wakker te schudden. En het heeft gewerkt want tot op de dag van vandaag is het kaliber en de gehele verlofverlening onderwerp van gesprek en zien veel mensen in dat het onzinnig was wat er toen gebeurde en vaak nog steeds gaande is. 

Een .357 Magnum patroon in een lichtgewicht geweer is een uitstekende combinatie voor de schietsport.
Een reeks sportschutters hebben een tijdje geleden al de stap genomen en zijn naast hun lidmaatschap van de eigen vereniging of die van de WLASSH lid geworden van de associatie APS en nemen deel aan DSR wedstrijden. Staat het wapen eenmaal op verlof dan kan men het natuurlijk ook inzetten voor andere schietsportwedstrijden. En dus zien we nu regelmatig wat meer lever action wapens in dit kaliber verschijnen tijdens onze open wedstrijden. Een deel van het doel is op deze wijze bereikt.

Het geeft ons een extra goed gevoel dat de wapens van het eerste uur (Winchester Model Trapper en Legacy in kaliber .357 Magnum) ten grondslag lagen aan de huidige situatie. Langzamerhand verschijnen er immers steeds meer op de schietbanen.
Nu veel lever action schutters dit kaliber willen bezitten geeft het aan dat de visie van WLASSH oprichter Henk Teske juist was.
Decennia geleden maakte hij de opmerking dat een licht gewicht geweer of karabijn in kaliber .357 Magnum een uitstekende combinatie zou zijn om de schietsport mee te bedrijven. En hij had gelijk want het wapen en het kaliber zijn altijd te vinden in de top van de uitslagenlijsten. Daarom willen veel schutters opeens een dergelijk combinatie bezitten en is het uitstekend te combineren met de vaak al op het verlof aanwezige revolver in hetzelfde kaliber. Een win- win situatie.   

De aanvraag van het wapen blijft echter een punt van discussie.
Apart detail is dat tijdens onze wedstrijden er nu schutters kunnen deelnemen die het wapen onder de Historisch Wapen discipline Pope (als voorbeeld noemen we .44-40 of .45 Colt) hebben aangevraagd en dat er schutters deelnemen met een wapen die onder de discipline DSR (als voorbeeld noemen we .357 Magnum of .44 Magnum) zijn aangevraagd. 

De aanvraag wordt dus via discipline A of B aangevraagd maar het wapen wordt vaak gebruikt voor discipline C.

Uitzonderingen daargelaten geven we hiermee aan dat een deel van de aanvragen om met een bepaald geweer de schietsport te willen bedrijven enkel kan lopen via een andere discipline.
We zijn dan ook reuze benieuwd of APS een grote toename ziet van deelnemers met een lever action wapen. Maar mocht dat niet zo zijn dan was het enkel te doen om het wapen te bezitten en ergens anders voor te gebruiken.
Geen enkel probleem natuurlijk maar liever zien we dat de aanvragen plaatsvinden, daar waar ze thuishoren. 
Ja en dan komt onze doelstelling weer wat duidelijker in beeld. De WLASSH streeft al jaren naar het volgende scenario:


Alle in de historie van het lever action wapen uitgebrachte kalibers moeten in de toekomst op een sportverlof geplaatst kunnen worden voor de WLASSH schietsportdisciplines Trapper en Legacy.