WLASSH®

2011-2024 
Winchester Lever Action Shooters Society Holland 

Een lever action competitie organiseren

18-09-2017
Een eigen Lever Action competitie organiseren.
Het kan zijn dat u door het lezen van onze site of door deelname aan de open wedstrijd zelf een wedstrijd of competitie wilt organiseren op de club. Dat is een heel goed streven en steunen we van harte. Na onze eerste open wedstrijd zijn er vragen gesteld over de opzet van deze wedstrijdvorm. We vinden dit een te belangrijk argument om er geen hoofdstuk aan te wijden.
Het is belangrijk om goede spelregels op papier te plaatsen zodat de wedstrijd eerlijk kan verlopen en om zoveel mogelijk schutters de kans te geven om mee te doen. 
We hebben daar goed over nagedacht. Hoe gaan we de competitie opzetten en hoe organiseren we een open wedstrijd? Deze vragen zijn inmiddels door ons beantwoord en in de praktijk bij meerdere verenigingen getest en we delen dit graag. 
We beginnen maar eens met de competitie en leggen uit waarom bepaalde keuzes zijn gemaakt. Daarnaast kunnen natuurlijk ook andere vormen van lever Action schieten gaan ontstaan. Ons was het echter te doen om een basis vast te leggen voor een eventuele toekomstige discipline, met of zonder de KNSA. Dat daarbij de steun van een bekend wapenmagazine en de politie om de hoek komen kijken geeft aan dat we op de goede weg zijn. Jazeker, de Politiemensen weten wat we doen en lezen mee.

De lever action competitie
De lever action competitie bij de eerste verenigingen waren een groot succes en heeft alle bestaande disciplines op die clubs ruimschoots verslagen. Dat geeft te denken nietwaar? Waarom is het daar zo succesvol en hoe werkt het?
We zullen alle punten gaan benoemen en ook extra uitleg geven waarom dit zo is afgesproken. En mocht u na dit artikel nog vragen of suggesties hebben, schroom niet en neem contact met ons op. Ons e- mailadres is: contact@wlassh.nl


De gebruikte wapens:
Alle klassieke lever action repeteerwapens met een buismagazijn van tenminste 5 patronen zijn toegestaan. 
Dus alle klassieke lever action modellen van de bekende merken; Winchester, Marlin, Browning maar ook replica's hiervan. Te denken valt dan aan Uberti, Rossi, Chiappa of Cimmaron. Of het nieuw leven ingeblazen merk Henry!
Een buismagazijn heeft wat nadelen; de zuiverheid t.o.v. een wapen zonder buismagazijn is iets minder. Schutters zouden dan ook mee kunnen doen met een Winchester High Wall precisiegeweer, een Winchester Model 1895 met doosmagazijn en spitskogel munitie of zelfs een Sharps Long Range model en dat is niet de bedoeling. Ja, een Sharps is wel degelijk een lever action wapen maar wordt door de bekende vergrendeling vaak valblokgeweer genoemd. 
Een ieder heeft door deze regel dezelfde kansen. 
Er wordt geen onderscheid gemaakt in looplengten of lengte van het buismagazijn. Er moeten wel 5 patronen in geplaatst kunnen worden (dit hebben we overgenomen van het reglement van de oosterburen).

De munitie welke gebruikt kan worden:
Alle munitiesoorten zijn toegestaan mits geladen met nitrokruit i.c.m. lood- of mantelkogel.
Het is erg simpel, alle nitro patronen zijn toegestaan mits ze maar niet pantser- doorborend of brandstichtend zijn. Dus munitie die de baan niet kan beschadigen. Een zandvanger in goede conditie kan ze allemaal aan. 
Een kaliber .22 long rifle of een .44 Magnum, het maakt niet uit waar u mee schiet.
Reden voor deze beslissing is de "domme" keuze van de KNSA om de ISSF te volgen. De overkoepelende bond ISSF werkt Internationaal voor een handjevol schutters (< 0,5 %) en daar hebben we niets mee van doen. Dat ze Internationaal voor die kleine groep de 8 mm grens voor GKG wapens op 8 mm hebben geplaatst is voor ons prima maar waarom dit Nationaal volgen?
Leuk detail; de ISSF erkent de 100 meter disciplines van de KNSA zelf niet!!!!! Dus waar slaat dit op?
Let wel, een .357 Magnum en groter is door deze onzinnige regel uitgesloten van deelname en veelal worden de wapens niet bijgeschreven door onbegrip. 
De lever action competitie kan dus geschoten worden met alle normaal voorhanden zijnde kalibers, dus ook die groter zijn dan 8 mm. Vanaf .22 short tot .444 Marlin, allen zijn toegestaan en er wordt geen onderscheid gemaakt tussen rechte en flessenhals hulzen. Zo willen we bereikbaar maken dat alle lever action wapens op verlof gezet moeten kunnen worden. Het maakt ons niet uit met welke diameter of gewicht van de kogel u meedoet, als u maar mee kan doen.

De drijflading van de gebruikte munitie:
Drijflading voor de gebruikte munitie moet hoofdzakelijk nitrokruit zijn.
Lever action wapens waren al te vinden bij de Historische wedstrijden. Regelmatig zijn Uberti modellen zichtbaar op de baan.
Voor de nitro schietende lever action schutter is in ons land niets geregeld. En ook de KNSA heeft al laten weten er geen energie in te willen steken. Eerdere besprekingen zijn dan ook op niets uitgelopen. De WLASSH heeft besloten voorlopig alleen in te zetten op het gebruik van nitro munitie; we gaan ons niet bemoeien met het zwartkruit schieten en we willen al helemaal niet geschaard worden onder de wapengroep Historisch Wapen. 
Een andere reden is dat alle wapens (behalve antieke) een nitro stempel bezitten. De keuze voor de drijflading is dus logisch.
Nog een reden is de onzekerheid van het zwartkruit als drijflading. Het voortbestaan van zwartkruit is zeker niet iets waar we vast op moeten rekenen. Er liggen al genoeg nitro vervangers op de plank die dit straks gaan overtreffen en zeker gaan vervangen. Wat dan? Komen de zwartkruit schutters dan straks bij ons schieten met nitro geladen patronen. Zeker niet ondenkbaar. De replica's hebben allen immers al een nitro keurmerk!!!!  
Kijk, daarom leggen wij de basis alvast!

De richtmiddelen die zijn toegestaan:
Alle open originele vizieren zijn toegestaan maar ook Skinner vizieren, Tang Sights en Receiver Sights.
Deze vizieren werden heel snel na de introductie van de lever action modellen op de markt gebracht en worden dus als origineel gekenmerkt. De Skinner kwam als laatste maar is toegestaan. Een diopter van het ene merk of van het ander, het maakt niet uit.
Maar natuurlijk zijn alle open richtmiddelen ook toegestaan.
De keuze voor het openstellen van alle dioptervizieren is simpel; oudere schutters hebben al teveel last van de ogen en hebben baat bij een dioptervizier. Dit niet toestaan zou betekenen dat ieder met een zeer gebrekkig open vizier moet schieten.
Het zwakste punt in het lever action ontwerp is; de richtmiddelen. We geven zo ieder de kans om goed te kunnen richten.
Er mogen echter geen optische richtmiddelen zoals richtkijkers, lasers of aimpoints worden gebruikt.


Het gebruik van hulpmiddelen:
Er zijn geen hulpmiddelen toegestaan.
Geen schietriemen, schietjassen, handschoenen, petten met aangepaste kleppen of andere middelen die het staand schieten verbeteren.
Wel natuurlijk zijn standaard oog- en oorbescherming gewenst.
Een standaard bril of veiligheidsbril, eventueel op sterkte is OK maar het gebruik van bijvoorbeeld Knobloch schietbrillen is pertinent niet toegestaan. 
Dus niet toegestaan zijn hulpmiddelen die zijn voorzien van: Zijdelingse afdekplaatjes, een irisdiafragma of een justeerdiafragma.
Al deze hulpmiddelen zijn toegestaan bij de meeste KNSA disciplines en ik dikke reglementen van de ISSF beschreven.
Onze filosofie: De WLASSH wil het simpel houden en neemt zeker niet de ISSF reglementen over.
Het zijn het wapen en de schutter die het moeten bewijzen in de wedstrijd.
Puur schieten zonder hulpmiddelen dus.

De afstanden waarop geschoten kan worden:
Er kan geschoten worden op 25, 50 en 100 meter afstand.
De eerste twee afstanden worden staande uit de vrije hand geschoten, de laatste afstand liggend.
De meeste verenigingen bezitten een 25 meter baan. Anderen hebben een 25 en 50 meter baan en enkelen een 100 m baan.
Grotendeels kan de competitie dus op de wat kleinere banen geschoten worden en dat is weer in het belang van de leden van die club. Uitwijken om een goede competitie te schieten is niet nodig. En door toenemende drukte op de wegen is rijden naar andere clubs in het weekend ook vaak een ergernis waar steeds meer mensen door afhaken. 
Bij de meeste clubs speelt de strijd zich af op de 25- en 50 meter baan. 

De schijf welke wordt gebruikt:
Voor de 25, 50 en 100 meter afstanden gebruiken we de GKP schijf welke ook voor Meesterkaart zwaar gebruikt wordt.
Deze schijf is prettig te zien, telt makkelijk en is ruim voorradig op elke club.
Elke schijf wordt voorafgaande aan de schietbeurt afgetekend door het telbureau. Zomaar vrijblijvend schieten is geen optie en werkt oneerlijkheid in de hand. Het kenmerk wordt geplaatst middels een daarvoor aangemaakt stempel.


De telling van de schijven:
Voor de telling van de schijven wordt centrum inslag gehanteerd.
De grootte van het kaliber maakt dus niet uit. Er wordt op deze schijf zeer secuur gemeten met aangepaste schotmaten. Gelijk betekent voordeel schutter. Een fractie over het center, altijd telt dan de bovenliggende waardering.
Deze vorm van tellen is het meest eerlijke. Een beetje raak is niet raak! Bij het lever action schieten moet dat zeker de helft of meer zijn, dan is het pas raak. Schutters maar ook medewerkers van de vereniging moeten erop gewezen worden dat deze discipline zo moet worden geteld. De schotmaatjes moeten dus altijd aanwezig zijn. Vanzelfsprekend moet tellen eerlijk worden uitgevoerd en moeten de schijven bewaard of teruggegeven worden aan de schutter.

Zijn er afvalschoten zoals bij zwartkruit wordt gehanteerd, 10 beste van de 13?
Wat u schiet is 100% tellend, er is geen enkele mogelijkheid om lage treffers te laten vervallen. 
Dit is het meest eerlijke wat men kan hanteren. Hoge scores door uitwijkmogelijkheden zijn bij deze wedstrijd niet aan de orde.
U zorgt tijdens de wedstrijd voor het juiste aantal treffers op het bord en die worden allen geteld.
Lever action schieten dus in optima forma. En u weet exact wat uw echte schietprestaties zijn.
Bij zwartkruit wedstrijden worden hoge scores neergezet maar die zijn allen misleidend door de uitwijkmogelijkheid.
Dat is niet de bedoeling. Hier geeft het een eerlijker beeld van uw kunnen over het gehele jaar weer.
Het is moeilijk maar des te mooier is een goede score.


Het aantal schoten tijdens de competitie:
Tijdens de competitie schieten we maar 10 schoten per keer op 1 kaart.
Omdat alle kalibers worden toegestaan is het voor ieder belangrijk om mee te kunnen doen zonder al te hoge kosten te maken. 
Een schutter met een .22 long rifle zal daar niet veel van merken maar sommige schutters die niet herladen en het kaliber .45 Colt verschieten letten er wel degelijk op.
Per competitie schieten we 10 schoten op een kaart. Dat kunt u 10 keer per jaar doen. Dus ongeveer elke maand een schijf.
Schiet u meer afstanden dan worden het al snel 20 of 30 kaarten die u moet schieten. Dan is een beperking van 10 schoten iets wat wel degelijk telt. En het is niet het aantal schoten wat telt maar de score van dit kleine aantal. Pure concentratie om maar 10 treffers te plaatsen. Daar moet u het mee doen!
U kunt hier natuurlijk van afwijken en meer treffers willen plaatsen maar dan zullen niet alle leden de gewenste kaarten afschieten.
Het is bewezen dat op deze manier het aantal deelnemers het grootst is. En dat is toch wat we willen.
In de praktijk is ook naar voren gekomen dat tellen altijd duidelijk is. natuurlijk zijn er twijfelgevallen die met de schotmaat uitkomst moeten geven. Het is nimmer voorgekomen dat we er niet uitkwamen.

Het bijhouden van de scores:
Bijhouden van de scores wordt gedaan middels een Excel document welke altijd op te vragen is.
We tellen de schijven en plaatsen het in de computerlijst. Elke week worden deze lijsten gepubliceerd op onze website zodat ieder kan kijken welke positie hij inneemt. Deze vorm van raadplegen is een must voor het slagen van elke competitie. Achteraf bestanden op de verenigingscomputer die niet ingekeken kunnen worden vanaf huis, werkt niet en is een doodklap voor een competitie. De eerste tijd worden de beste gemiddelden van elke schutter van hoog naar laag gesorteerd maar tegen het einde van het jaar sorteren we op de totaalscore. Door te kiezen voor deze werkwijze is succes bewezen en verzekerd.

Een degelijke prijsuitreiking:
Er wordt na elke competitiejaar een prijsuitreiking gehouden welke de moeite waard is.
Elke deelnemer krijgt een mooi certificaat van deelname (voor de politie ook het bewijs dat men meedoet). Daarbij zijn er bijzondere prijzen te winnen voor elke 3 schutters per afstand. Vaak krijgen ook de 3 beste dames een prijs. Ook krijgt elke deelnemer de kans op een hele mooi prijs door een loterij. Ieder gaat met wat leuks/moois/bruikbaars naar huis. 
Het is ook hier bewezen dat mooie prijzen de moeite waard zijn om mee te doen. Een speciaal aangemaakte WLASSH prijs wil ieder wel thuis hebben. Er is dan ook bewust gekozen om geen kitscherig eremetaal uit te delen. De winnaars moeten iets hebben gewonnen om trots op te zijn en dit ook in de wapenkamer plaatsen op een mooie plek.
Een prijsuitreiking is niet zomaar een grappig iets van de club maar een serieuze erkenningsvorm van de club als geheel voor de prestatie van een schutter uit eigen gelederen.

Namens het gehele WLASSH bestuur
Robert Teske