WLASSH® 

2011-2024
 Winchester Lever Action Shooters Society Holland 

 Sportschutters leveren munitie aan criminelen.

25-04-2020

Toestroom illegale wapens neemt toe.

Eerst maar eens een opmerking over de wel zeer onsympathieke aanhef. 'Sportschutters leveren munitie aan criminelen.'
Gelooft u het?  Natuurlijk niet, geen sportschutter die het maar in zijn gedachte neemt om criminelen te voorzien van munitie, laat staan het daadwerkelijk uitvoert. Dat gebeurt dus niet. Je zou wel gek zijn om je hobby, waar veel geld ingestoken is en waar je veel lol aan beleeft, op het spel te zetten. Maar waarom halen we dit onderwerp dan aan, wat hebben wij als legale en meest gescreende sportschutters/burgers te maken met de toestroom van veel meer illegale vuurwapens in ons land? Niets toch!

We weten al decennia lang dat via land (open grenzen) en via de grootste zeehaven van de wereld bakken met wapens worden aangevoerd. Maar dit wordt niet gedaan door sportschutters. En toch 
worden sportschutters meegetrokken in de discussie die momenteel gaande is in de media over dit onderwerp en dat is triest. En zeker als deze berichtgeving uit onverwachte hoek komt vanwaar we het helemaal niet van verwachten, de politie. Een publicatie op politie.nl gaf veel ophef. Daarin wordt gesuggereerd dat via de sportschutters, munitie in criminele kringen terecht komt. We kunnen als sportschutter grote aantallen munitie kopen en daardoor is de kans groter dat we het doorsluizen naar de criminelen. Het moet niet gekker worden. Nog even en dan zijn wij ook de schuldigen van de aanvoer van de grote stroom illegale wapens. Als je de mogelijkheid bezit om onzin te ventileren onder eigen collega's, dan moeten we dus bang zijn voor de toekomst. Want wat gaat er dan nog meer volgen?
Het bewuste artikel zoals geplaatst op politie.nl ziet u hieronder.

En de bijbehorende tekst kunt u ook lezen. Let op de geel gemarkeerde tekst en denk aan de aanhef van het artikel. Criminele activiteiten, wapenhandelaren (erkenninghouders) en sportschutters worden dus in een adem genoemd. We worden als sportschutter bewust gecriminaliseerd.  
De heren Talsma en Schouten zijn vergeten dat Nederland ooit rijk is geworden door de wapenhandel en dat vandaag de dag nog steeds wapenonderdelen naar allerlei (ook dubieuze) landen worden geëxporteerd. Vanuit en door Nederland!

Maar wat voor ons veel belangrijker is om te zeggen:
Sportschutters hebben niets van doen met illegale wapens en illegale munitieverkopen!

Scrollen om gehele document te lezen a.u.b.

Deze publicatie is inmiddels bij velen bekend en ook de KNSA heeft het aandachtig gelezen. Die zijn furieus aangaande dit schrijven en daar geven we ze gelijk in. Het is niet normaal dat dit geschreven kan worden. Het is ongefundeerde kletspraat. Geen enkel onderzoek heeft ooit eerder aangetoond dat sportschutters criminelen voorzien van munitie. Waarom doen politiemensen dergelijke uitspraken? Het is ons een raadsel. Hier moet iets achter zitten.
Voordat we verder gaan laten we de KNSA reactie aan de bewuste politieman zien.
Deze reactie is verstuurd aan de 
Landelijke Portefeuillehouder Illegale Vuurwapens, dhr. Schouten en wel op 21 april.
Scrollen om gehele document te lezen a.u.b.

Politieactie of eenmansactie?
In het verleden hebben meerdere overheidspersonen, met een aversie tegen sportschieten, berichten naar buiten gebracht en zelfs kwalijke acties ondernomen. Dat waren eenlingen, een soort lone wolves maar dan in uniform die er enorm veel plezier in hadden om eigen rechter te spelen. Helaas hebben deze personen dit heel lang vol kunnen houden, men kreeg immers de lengte, met alle kwalijke gevolgen van dien. 
De kranten in
Nederland noemen vaak de term lone wolf en geven er ook een definitie aan: 

Lone wolves voelen zich moreel superieur en zien zichzelf als helden

Maar de kranten hebben het vaak over extremisten die een aanslag plegen. Ze hebben het niet over politiemensen die op eigen houtje vuile teksten de wereld in helpen om zo iets te bereiken, wat ze normaal gesproken niet voor elkaar zouden krijgen.
De gevaarlijke houding van de lone wolf is echter in beide kampen (zowel goed als kwaad) gelijk. We kunnen dan ook niet begrijpen dat juist de politie dit soort onzin naar buiten brengt. Dit moet welhaast een eenmansactie zijn of wederom een actie van het kleine
groepje eigen rechter spelende types welke ronddolen in overheidsland. Mannen niet gehinderd door enige kennis van zaken. 
Dit kan niet anders gezien worden als pure stemmingmakerij.

Wij als sportschutter worden hier niet vrolijk van en daarom publiceren we dit. Laat de discussie maar losbarsten en laat men maar de leiding van de politie om uitleg vragen. De KNSA heeft dit gedaan richting dhr. Schouten zelf en wacht nu op een antwoord. Maar ieder weldenkend mens heeft recht op een antwoord aangaande deze kwestie. Sportschutters moeten weten wat er speelt, enkel dan kan men de sport goed bewaken. Wat nu als de KNSA geen bevredigend antwoord krijgt, of het zelfs niet eens naar
buiten brengt? Dan wist u van niets maar werd u door de overheid ondertussen wel beticht van criminele activiteiten.

De WLASSH deelt het liefst alles met de lezers maar bovenal en eerst met de eigen leden. De leden van de WLASSH vereniging en overkoepelend orgaan hebben deze informatie natuurlijk direct al via de nieuwsbrief ontvangen. Lid worden heeft zo zijn voordelen.
Wilt u ons steunen, denk dan eens aan een lidmaatschap. Dit kost maar € 25 per jaar en u bent lid van een exclusieve vereniging en overkoepelend orgaan van en voor lever action schutters. Alle schutters kunnen lid worden of donateur.
Zie het inschrijfformulier.

Wat kan de adder onder het gras zijn?
In het schrijven van de bondsdirecteur kan men zien dat een heikel punt de 10000 patronen zijn die sportschutters maximaal voorhanden mogen hebben. De bewuste politieman begrijpt dus niet wat in de eigen wet staat vermeld en geeft een heel verkeerde indruk/uitleg aan al zijn collega's in het land die dit lezen. Het lijkt nu alsof we keer op keer deze grote hoeveelheden kunnen aanschaffen. En hij koppelt de sportschutter bewust aan een artikel wat gaat over criminele activiteiten. 

De KNSA legt het correct uit in het antwoord maar eigenlijk is het kwaad al geschied. 

Het kan zijn dat de hetze van de lone wolf of lone wolves bewust de wereld is ingebracht om het aantal patronen drastisch te verminderen. Het kan niet lang meer duren eer onze minister van Justitie en veiligheid, dhr. Grapperhaus dit bewuste politiebericht onder ogen krijgt. En wat denkt u dat hij zal denken? Juist, hij zal denken: 'Allemachtig, mogen die sportschutters steeds zoveel munitie kopen?' En wat denkt u dat er dan gaat gebeuren? Juist, men vindt dit onacceptabel en gaat dit bespreken. De uiteindelijke conclusie zal zijn: Die aantallen moeten zo snel mogelijk omlaag.
Aha, de adder onder het gras is nu hoogstwaarschijnlijk bekend. Wat is anders de reden van de  uitspraken van dhr. Schouten?
De bewuste persoon of p
ersonen hebben bereikt wat ze wilden bereiken. En dat via de eigen mediakanalen. Het is nu wachten op wat komen gaat want dit zal niet zonder gevolgen blijven. 

Helaas voor de schrijvers zal dit artikel meehelpen om het antigif aan te maken. Dat is hard nodig om dit overheidsvirus te bestrijden. Illegale aanpak van wapens en munitie is een nobel streven maar doe het dan goed en pak de juiste lui aan en laat de al meest gescreende burger van Nederland, de sportschutter met zijn sportwapens, met rust. Al eerder flopte een dienst die dit moest aanpakken. De opdracht was criminele activiteiten in combinatie met vuurwapens aanpakken. Maar ook toen koos men voor de makkelijkste en veiligste weg, sportschutters meer aan banden leggen en dwarszitten. De werkelijke opdracht die er lag werd totaal niet goed uitgevoerd. 

Conclusie
Beide heren hebben ook nu weer de keuze laten vallen op de legale handel en de sportschutter. Men heeft niets van het verleden geleerd. En wat betreft de illegale handel in wapens en munitie en de totale criminaliteit welke in Nederland heerst:
Helaas heren, die slag is door verkeerde bezuinigingen grotendeels al verloren.

Gaan we te ver met deze uitspraken?

Denk dan even aan het laatste nieuws (1-5-2020) uit Canada. Linkse premier Trudeau stelt criminelen en sportschutters op een lijn en gaat een hoop wapenmodellen verbieden. Niet de criminaliteit wordt aangepakt maar de sportschutters en jagers. Men kiest ook hier voor de makkelijkste weg en laat de echte harde criminaliteit met rust. Leest u zelf maar.

AD Chris Klomp 01-05-20, 19:07
Canada doet automatische aanvalswapens in de ban
Canada gaat automatische aanvalswapens verbieden. Het gaat om zeker 1500 verschillende types die mensen niet meer in bezit mogen hebben. De maatregel volgt op de moord op 22 mensen in de provincie Nova Scotia vorige week. Volgens premier Justin Trudeau is er ‘geen plek’ voor dergelijke wapens in zijn land. ,,Deze wapens zijn ontworpen met maar één doel en dat is om zoveel mogelijk mensen in een zo kort mogelijke tijd te doden. Er is geen plek voor dergelijke wapens in Canada’’, aldus Trudeau. De maatregel gaat onmiddellijk in en betekent in de praktijk dat de betreffende ‘militaire’ wapens niet meer verkocht of gekocht mogen worden. 

Overgang

Trudeau kondigde een gedoogperiode van twee jaar aan voor mensen die nu een dergelijk wapen in bezit hebben. De eigenaren krijgen twee jaar de tijd om zich aan te passen aan de wet. De nieuwe maatregel had de moordpartij in Nova Scotia niet kunnen voorkomen. De dader had geen vergunning om zijn aanvalswapens te dragen en kocht zijn wapens vermoedelijk illegaal in. Canada is een van de landen  met de hoogste wapendichtheid, met 34,7 wapens per 100 inwoners. In Amerika is die dichtheid met 120 wapens per 100 inwoners nog een stuk groter.