WLASSH®
2011-2024

 Winchester Lever Action Shooters Society Holland 
  
Nederlands Kampioenen Lever Action schieten.


De NK historie
Vanaf 2019 werd het Nederlands Kampioenschap Lever Action schieten door de WLASSH ingevoerd. De wedstrijden werden talrijker, het ledenaantal groeide, dus werd het tijd om ook deze stap te nemen.

Na het jaar 2019 waarin drie wedstrijden werden georganiseerd waarvan de twee hoogste scores tellend waren voor het NK konden de eerste drie prijswinnaars per afstand de trofee in ontvangst nemen.
Het jaar erop in 2020 was een slecht jaar voor iedereen, door de heersende Corona konden er geen wedstrijden plaatsvinden.
In 2021 werd alles weer opgestart maar konden slechts 
drie wedstrijden succesvol worden afgerond. De beste twee scores van dat jaar telden mee voor het NK. Tevens werd door het bestuur besloten om dit jaar niet drie maar vijf prijzen per afstand te geven. Dat gaf schutters meer kans op een prijs. Dit werd door de leden zeer goed ontvangen.
Het jaar 2022 was eindelijk een jaar zoals de WLASSH het graag zag, vijf wedstrijden aanbieden aan de schutters en de beste drie scores laten tellen voor het Nederlands Kampioenschap. Het jaar 2023 was een volledig jaar met zes wedstrijden waarvan de drie hoogste scores tellen.
Hieronder zullen de NK prijswinnaars per jaar zichtbaar worden. Is een jaar afgerond, dan wordt dit document aan de bovenzijde aangevuld. De meest recente staat dan altijd bovenaan.