WLASSH®
2011-2024

 Winchester Lever Action Shooters Society Holland 

 Kopiëren is een compliment maar kan ook misleidend zijn.

De WLASSH is een onafhankelijke landelijk opererende vereniging en is niet verbonden aan een bepaalde schietvereniging of schietaccommodatie. De enige juiste insteek van een serieuze overkoepelaar en belangenbehartiger en één van de redenen dat de WLASSH floreert en groeit.
Ook Belgische- en Duitse lever action schutters weten steeds vaker de weg naar ons te vinden, nemen deel aan onze wedstrijden en worden lid.

Succes levert altijd kopieergedrag op. Zo ook met onze WLASSH vereniging, de veelbezochte en informatieve WLASSH website en de lever action wedstrijden, die de WLASSH in samenwerking met schietverenigingen jaarlijks door het hele land organiseert.
Het bestuur ziet het imiteren van anderen als een compliment aan de activiteiten van onze fijne vereniging.
Helaas zorgen deze copycats soms voor enige verwarring en teleurstelling.
Geïnteresseerden denken contact te hebben met de WLASSH maar in plaats daarvan hebben zij met een imitator te maken.
Dikwijls op zoek naar informatie – wetstechnisch of betreffende wedstrijden – komen zij vervolgens bedrogen uit.

Vragen, die bij het WLASSH bestuur binnenkomen worden altijd serieus onderzocht en indien nodig, aan leden met specifieke kennis voorgelegd. De hoeveelheid kennis op historisch, (wets-)technisch en sportief gebied, is voor wat betreft lever action geweren, nergens zo groot als bij de WLASSH.

Nederlands eerste en enige echte vereniging van en voor lever action schutters!

Met de beste schuttersgroeten,

namens het gehele WLASSH bestuur

Robert Teske

voorzitter