WLASSH® 

 2011-2024
Winchester Lever Action Shooters Society Holland 

KNSA meet met twee maten

Afhandeling van een verlofaanvraag voor schouderwapens groter dan 8 mm verloopt niet eerlijk.

07-04-2019
De KNSA meet met twee maten.

En direct daaronder kunnen we dan melden: De overheid doet er vrolijk aan mee.


Waar gaat dit over?
Hieronder kunt u lezen hoe het in Nederland gesteld is met de afhandeling van een verlofaanvraag voor twee verschillende wapens maar die beiden over een kaliber beschikken die
groter is dan 8 mm. We praten dus over een verlofaanvraag voor een GKG- geweer of karabijn. Deze afhandeling wordt niet gelijkwaardig beoordeeld en afgehandeld.
De KNSA wil geen groot kaliber geweren in het reglement zien die een kaliber bevatten wat groter is dan 8 mm. Maar is dat wel zo?
Nee dus.
Ze laten groot kaliber geweren met een kaliber van meer dan 8 mm wel degelijk toe in hun reglement. Alleen plaatsen ze de bewuste wapens onder een andere noemer. Dat is op zijn zachtst gezegd vreemd. Hoe kan dat?
Hieronder doen we eerst een uitleg. Daarna geven we commentaar op wat we eerder al vernamen. WLASSH leden hebben het schrijven natuurlijk al eerder ontvangen en mogen alle info die we sturen delen. Dat is dan ook gebeurd, vandaar de reacties onderaan het document.

Onderstaand schrijven is op 25 maart 2019 naar dhr. Moeskops gestuurd.
Deze meneer heeft veel invloed op de KCT- leiding in het land.
Tot op heden hebben we geen reactie van hem mogen ontvangen. 

Geachte meneer Moeskops

De WLASSH is op 7 maart 2018 opgericht en notarieel vastgelegd als een zelfstandig opererende vereniging en overkoepelend orgaan van en voor lever action schutters.
Eén van de doelstellingen van onze vereniging is: zij faciliteert sportschutters die, op staande wijze, wedstrijden willen schieten met lever action geweren welke nitrokruit geladen patronen verschieten. En dat, zonder onnodige (zinloze) kaliberrestricties. 
Geen enkele andere organisatie biedt de schutters deze vorm van schieten aan, vandaar onze oprichting en de daarop volgende acties. De schutters kunnen elkaars krachten meten tijdens sportieve schietsportevenementen. Daarbij hebben zij een grote voorliefde voor het klassiek ogend, handmatig repeterend, lever action geweer.  Een wapensysteem welke in oorsprong dateert uit 1849 en nog steeds in productie is.
We zijn er voor elke lever action schutter maar vinden het heel prettig dat we juist ook veel kunnen betekenen voor de wat oudere schutters onder ons. Oudere schutters die, niet meer liggend of knielend kunnen schieten, geen scherpe ogen meer hebben en geen zwaar kaliber geweer meer wensen, kunnen nu, nog jarenlang met veel plezier, op korte afstand (25 en 50 m) binnen eigen vereniging schieten met een lichtgewicht lever action geweer, uitgerust voor het verschieten van goedkope revolvermunitie.

Maar het is niet makkelijk om dit te verwezenlijken; we lopen al jaren tegen problemen aan. Aanvragen voor een dergelijk wapen worden regelmatig geweigerd en er is al veel commotie als het woordje “lever action” bij de afdeling KCT valt. 
We vermoeden dat onwetendheid de grootste factor is in deze. 
De WLASSH doet er alles aan om dit onbegrip weg te nemen, vandaar ons schrijven aan u. 
De WLASSH is de acties gestart omdat jaren geleden de discipline “Gebruiksgeweer” is komen te vervallen. Toenmalig minister Opstelten heeft in samenwerking met de KNSA, deze discipline doen laten beëindigen. De minister was niet erg gecharmeerd van de vele “bull-pup” geweren welke in omloop waren. Semi- automatische groot kaliber wapens met korte loop, welke gebruik maken van pistoolkalibers en die werden en worden gebruikt bij dynamische schietwedstrijden (actieve vorm van schieten en bewegen).
De minister en de KNSA waren toen in het geheel tegen dit soort wedstrijden. En zeker na het incident in Alphen aan den Rijn was een aanvalsgeweer in de sport helemaal uit den boze. 
Helaas voor ons waren in die discipline ook aanwezig, de al eerder genoemde, klassiek ogende, handmatig repeterende lever action geweren. Ze werden plots ongewenst verklaard. Zij die geluk hadden konden nog gebruik maken van de overgangsregeling maar een nieuwe aanvraag, welke niet onder de overgangsregeling valt, is nu niet meer mogelijk en dat is zeer spijtig en ook onterecht. 

Een andere doelstelling van de WLASSH is: onrechtmatigheden opsporen en publiceren. Er zijn veel onrechtmatigheden te vinden, zeker in de reglementen van de KNSA maar helaas ook binnen de overheid loopt het anders dan gewenst. De willekeur van werkwijzen tussen de KCT afdelingen in ons land baart ons LA- schutters, grote zorgen. Het volgende voorbeeld zal u wat meer duidelijkheid verschaffen en waarschijnlijk doen inzien dat het weigeren van een lever action geweer, in wat voor kaliber dan ook, al is dit groter dan 8 mm, niet helemaal eerlijk verloopt en deze willekeur in de hand werkt. 
De “vage” semi- automatische wapens die eerder door de minister en de KNSA werden verbannen, verblijven nog steeds legaal in de schietsport. De KNSA heeft na de beëindiging van de discipline Gebruiksgeweer, deze wapens weer ondergebracht in de discipline “Dynamic Service Rifle”. Daarin aanwezig en door schutters veel gebruikt, een type aanvalsgeweer, zoals de verkorte versie van een model AR15 in kaliber 9mm.
Dat is op zijn zachtst gezegd een zeer vreemde gewaarwording. Want groot kaliber geweren (GKG) met een kaliber van meer dan 8 mm zijn dus wel degelijk aanwezig in de schietsport, terwijl de KNSA in het Groot Kaliber Geweer reglement juist heeft vermeld dat dit niet kan. Toch plaatsen de medewerkers van de afdeling KCT een dergelijk wapen, zonder problemen,  gewoon op verlof.
Er wordt zelfs niet eens over gediscussieerd.
Wat klopt hier niet?
Een verkorte AR15 in kaliber 9mm is toch wel degelijk voor 100% een GKG- geweer!  Wat is het anders? Een klein kaliber is het niet want dan zou het een .22 randvuur patroon zijn. Om u nog meer duidelijkheid te verschaffen, hieronder een afbeelding van een dergelijk wapen, zodat u precies weet waar het hier om gaat.

Wapens met een kaliber groter dan 8 mm zijn dus gewoon verkrijgbaar en worden gebruikt in de groot kaliber geweerdisciplines.
Zowel KNSA en overheid werken dus mee om deze wapens op een sportverlof te plaatsen. De belofte aan de toenmalige minister Opstelten om juist dit te beëindigen, is daarmee van de baan. De KNSA heeft via een achterdeurtje, zonder er ruchtbaarheid aan te geven, dit mogelijk gemaakt. Ze gingen een samenwerking aan met het bestuur van de D.S.R. organisatie (Dynamic Service Rifle) wat weer resulteerde in het feit dat deze organisatie nu zelfs een onderdeel van de KNSA is geworden. Door deze constructie valt de dynamische  vorm van schieten nu ook onder het KNSA reglement. De bond zet de bewuste dynamische  discipline bewust niet onder de Groot Kaliber Geweer groep maar daarbuiten en omzeilt zo de eigen GKG- reglementen.
In het D.S.R. reglement kan men zelfs geweren verkrijgen tot een maximum van 19 mm! Dat zou botsen met het eigen KNSA beleid aangaande de GKG- disciplines met kalibers van niet meer dan 8 mm. Men heeft dit handig weten te omzeilen. De praktijk van verlofverlening geeft het immers aan. 
Feit is gewoon dat een D.S.R.- geweer een GKG- geweer is met een grote vrijheid van munitiegebruik en dat schieten met deze wapens ondersteund wordt door de overkoepelende sportbond en dus ook door de overheid.
Het boven beschrevene gaat dus over semi- automatische wapens. Wij schieten met handmatig repeterende wapens. Wapens die volgens de KNSA reglementen ongewenst zijn en niet op verlof geplaatst kunnen worden. Terwijl deze acties hebben plaatsgevonden, informeert de bond de politie ook foutief aangaande de lever action wapens en de aanvragen die er betrekking op hebben. Ook lever action wapens maken gebruik van kalibers welke iets groter kunnen zijn dan 8 mm. Zij worden echter geweigerd door de KNSA en dus ook door de politie. Het is zeer vreemd om te moeten ervaren dat de KNSA refereert aan het eigen reglement met de reden: het kaliber is groter dan 8 mm, dus is het verboden. 
Dus bij de ene gebruiksgroep (schutters) mag een kaliber tot 19 mm op verlof geplaatst worden en bij de ander wordt botweg geweigerd bij een fractie groter dan 8 mm. Dat kan dus niet en is verre van rechtvaardig. Zeker gezien dit alles onder één bond kan plaatsvinden.
We willen niemand zijn plezier in de schietsport ontnemen of een discipline veroordelen en ook zeker niet de dynamische D.S.R.- schutters in een kwaad daglicht stellen maar u begrijpt nu onze verbazing als er een lever action geweer geweigerd wordt in een kaliber, groter dan 8 mm en men wel een aanvalsgeweer mag aanschaffen met een veel groter kaliberbereik.

2.3 Munitie voor geweren
Munitie met een extra metaal doorborend effect, ontvlambare en lichtspoor munitie alsmede meervoudige projectielen (waaronder hagelpatronen) en slugs zijn te allen tijde verboden. Munitie die door de wedstrijdleiding als onveilig wordt beschouwd dient door de schutter uit de wedstrijd te worden genomen. Tegen deze beslissing is geen beroep mogelijk.
2.3.1. Voor geweer munitie geldt als minimum kaliber 4,5 mm. en als maximum 19 mm..

Ook wordt regelmatig, in een schrijven van KCT- medewerkers van politie, verwezen naar het schietincident Alphen aan den Rijn. Al deze informatie wordt erbij gehaald maar is totaal niet relevant bij de aanvraag voor een specifiek wapen. Het is zinloze vulling van papier, voegt niets bij en het schept verwarring. We vragen ons als WLASSH bestuur dan ook af waarom dit wordt gedaan. Er is nimmer een lever action wapen gebruikt tijdens een schietincident maar juist wel een semi- automatisch aanvalsgeweer in notabene kaliber .22 long rifle. En met die semi- automatische wapens heeft de overheid juist geen problemen want die worden veel op verlof geplaatst.
En ook over het gebruikte kaliber, welke in Alphen werd gebruikt, brengt men volledig verkeerde informatie naar buiten.
Het meest gebruikte sportkaliber, .22 long rifle, is juist daar gebruikt en niet, zoals zo vaak verkeerd wordt aangegeven, een .22 WMR patroon, wat staat voor .22 Magnum. 
En juist dit laatste kaliber staat, net zoals de .357 Magnum, ter discussie bij de afdeling KCT in Den Haag en wordt door de KNSA gezien als een verboden kaliber. Erg vreemd, deze wijze van samenwerken tussen KNSA en politie!
In andere delen van het land denken sommige KCT- afdelingen er geheel anders over en plaatsen ze de lever action wapens in deze kalibers wel op verlof. (Onze lezers informeren ons immers ruimschoots en daardoor weten we wat er zoal in het land wel- en niet op verlof wordt geplaatst). Nu zeggen we niet dat de een het goed doet en de ander niet. Men is soms wat verder qua denkwijze en doet niet moeilijk omdat ze inzien dat het onzinnig is wat er gebeurt.
Straks gaan de korpsen elkaar beschuldigen maar uiteindelijk is het de KNSA die de boel in de war heeft geschopt en hebben ze de overheid foutief geïnformeerd.  

We kunnen dan ook met grote zekerheid stellen, dat er sprake is van willekeur bij de verlofverlening bij identieke wapenaanvragen.

De laatste werkinstructie van dhr. van Hoorn, gericht aan alle KCT- medewerkers in het land, laat echter een heel andere mening en richtlijn zien. Hoe kan dat en waarom past men deze werkinstructie niet toe? Blijft dit soms in onderliggende lagen hangen bij mensen die een ongezonde aversie hebben tegen de schietsport in zijn algemeen? 
Het lijkt er verdacht veel op. Het incident Alphen had met elk kaliber, of zelfs met een auto kunnen plaatsvinden. Een kaliber specifiek noemen (en dan nog het verkeerde ook) laat zien dat de kennis van de overheid aangaande vuurwapenen en munitie op een laag niveau is aangeland en dat men geen kennis heeft van het bewuste rapport, opgesteld door de Onderzoeksraad voor Veiligheid. 
En dan het volgende: waarom negeert de politie de uitspraak van de Raad van State? 
We weten uit betrouwbare bron dat ook de Raad van State dit volgt en dat zij niet erg gecharmeerd zijn van al die “eigen- rechter- spelende- KCT- baasjes” en hun eigen interpretatie van de wet. Dat kan niet zonder gevolgen meer blijven. Schutters zullen actie ondernemen en er zullen zeker rechtszaken gaan volgen.

De WLASSH heeft verder als doel: alle in de historie van het lever action model uitgebrachte kalibers, toe te laten tijdens hun schietwedstrijden. Dus ook de .357 Magnum, 44 Magnum  en .22 Magnum. Waarom niet? Wat is loos met deze korte patronen? Schrikt men van het woordje “Magnum” die achter de aanduiding staat?  Er worden veel gevaarlijkere patronen op een sportverlof geplaatst met een veelvoud aan kracht en niemand die hierop reageert. Is dit omdat de term “Magnum” hierin ontbreekt? 
Een semi- automatisch aanvalswapen zoals de Kalashnikov, in kaliber 7,62 x 39 (zie hieronder) heeft deze aanduiding niet en het is dan ook geen enkel probleem om dit wapen op verlof te laten plaatsen.

Dus de volgende conclusie kunnen we trekken: 
Het terroristenwapen bij uitstek, met een veel krachtiger kaliber, wordt zonder problemen toegekend door overheid en schuttersbond en kan zo geplaatst worden op een sportverlof als zijnde een GKG- geweer. We noemen het nu maar gewoon zoals het is. 
Deze toekenning (zonder enige discussie) zetten we tegenover de afwijzing van een lever action wapen in een veel lichter kaliber en ik kan u verzekeren, het is bijna aan niemand uit te leggen, zo vreemd is het gesteld met de verlofverlening in Nederland. 
Wie bepaalt eigenlijk wat wel en niet mag in Nederland?  
Doen alle korpsen dan niet hetzelfde werk? Moeten we als WLASSH organisatie zelf dhr. van Hoorn raadplegen en dit probleem voorleggen, of de minister rechtstreeks informeren?
We zijn erg benieuwd naar hun mening inzake deze kwestie. En we gaan dan ook zeker vervolgstappen nemen en ze benaderen. 
De KNSA kunnen we als WLASSH vereniging niet meer serieus nemen want die meet met twee maten, dat is nu gebleken.
Maar helaas informeren zij juist in veel gevallen de overheid en dat is een kwalijke zaak. Maar voor hoelang nog?  

Bovenstaande afbeelding laat het “ongewenste” wapen zien. Het gaat in dit voorbeeld om een lever action geweer in kaliber .357 Magnum. (0,357 x 1 inch is 9 mm) Een dergelijk wapen is dus ongewenst omdat het groter dan 8 mm is. De semi- automaat, die we hiervoor bespraken mag boven de 8 mm grens wel aangeschaft worden en dit wapen niet. Verder hoef ik u niets meer uit te leggen want hoogstwaarschijnlijk ziet u de onzin nu ook  in.
Ook zult u nu begrijpen waarom de WLASSH vereniging is opgericht. Een jarenlange discussie met de KNSA om ze te overtuigen van hun ongelijk heeft immers niets opgeleverd. De KNSA heeft elke medewerking hard afgewezen. Daar hebben we meerdere bewijzen van in ons bezit. Afwijzingen welke niet erg serieus bij ons zijn overgekomen qua opstelling en taalgebruik en waarin men laat blijken, totaal geen kennis te bezitten van wapens en munitie maar spijtig genoeg, ons wel moeten vertegenwoordigen. 
Om iets te bereiken moeten er waarschijnlijk andere wegen bewandeld worden.
Als nieuwe vereniging en overkoepelend orgaan voor alle lever action schutters in Nederland, willen we als WLASSH een stap verdergaan om ons doel te verwezenlijken. Dat willen we zelfstandig doen. We willen dan ook zeker niet gedwongen worden om onder deze KNSA- organisatie te vallen. 
Het is in onze ogen een zeer ongezonde situatie als er maar één partij is die alles voor het zeggen heeft. Notabene een partij die jaren geleden op slinkse wijze heeft afgedwongen dat, een democratische inbreng door de leden (lees: verenigingen) niet wordt getolereerd. Wij willen hier niets mee van doen  hebben.
Wij hopen als vereniging dat we ooit, op niveau, met overheidsmensen hierover kunnen praten. Zoals het nu in het land gaat is niet meer van deze tijd. Het ene korps kent een aanvraag voor een lever action wapen toe en het ander wijst dezelfde verlofaanvraag af. Ook deze info hebben we helaas ruimschoots in onze administratie voorhanden.
We overwegen dan ook, alle ons van rechtswege ten dienste staande middelen te zullen aanwenden om onze doelstellingen te verwezenlijken. En deze doelstelling is eenvoudig:
Staande met een klassiek ogend, lever action geweer, op professionele wijze, de schietsport bedrijven.  
Dat lijkt ons geen onredelijke eis.
Ik hoop zo een en ander duidelijk te hebben gemaakt en ik dank u hartelijk voor uw aandacht.

Hoogachtend, 

Robert Teske 
voorz. WLASSH

En dan gaat de discussie los.
Logisch dat de schutters nu erover gaan praten. En zoals eerder gezegd, onze leden hebben het schrijven al ruim een week in huis. Zij staan in contact met de leden van hun club en delen de info die ze hebben verkregen.
En opeens duikt deze info ook op bij een forum van sportschutters. Helemaal geen probleem, we wilden het delen en dat gebeurt dan ook. Maar er is een puntje van aandacht wat we toch even duidelijk willen maken:
De WLASSH wil nooit een andere groep schutters benadelen of de wijze waarop zij  de schietsport bedrijven onderuit halen.
Alle vormen van schieten zijn OK voor ons. De intentie van de WLASSH is om onrechtmatigheden aan de kaak te stellen om zo aan te tonen dat een verlofweigering voor een lever action wapen onzinnig is.
De wijze waarop we dit doen zorgt ervoor dat je soms harde feiten moet noemen. 
Het is niet anders.
Schutters die een semi- automatisch wapen in bezit hebben zullen even hun bedenkingen hebben en zeker niet blij zijn met de aanduiding "aanvalsgeweer" in het schrijven. Maar besef goed beste lezer dat wij die term niet verzonnen hebben maar dat de overheid deze term regelmatig gebruikt in hun stukken.
Schutters gaven ons te kennen dat we deze term niet hadden mogen gebruiken omdat de wapens waarmee zij schieten, geen volautomatische- of burst-fire stand hebben en dus geen aanvalsgeweer zijn. 

Helemaal waar maar het ontwerp is wel degelijk die van een aanvalsgeweer.
Het is een feit dat het type wapen juist is ontwikkeld voor de overheid en niet voor de schietsport. Dat schutters het wapen in aangepaste vorm (zonder volautomatische en burt-fire stand) gebruiken, neemt de term "aanvalsgeweer" van het wapen niet weg. De overheid gebruikt het wapen maar al te vaak in de schot voor schot modus.

Een feit: Er wordt dus wel degelijk met een type aanvalsgeweer geschoten op burger- verenigingsbanen. 

Sportschutters kunnen een verkorte AR15 semi- automaat kopen in kaliber 9 mm en de gewoon de schietsport bedrijven.

Lever action schutters moeten strijden en alles uit de kast trekken om een handmatig repeterend wapen wapen op verlof te krijgen.


Dat klopt dus niet. Niemand die daar omheen kan.

Wat moet de WLASSH dan doen om duidelijk te maken dat het niet klopt met de verlofverlening in ons land? Enkel afwachten?
Dat zou onzinnig zijn en gaan we dan ook zeer zeker niet doen.
Neemt dhr. Moeskops geen contact met ons op dan gaan we een stap verder en wordt zijn directe baas geïnformeerd. Het schrijven ligt al gereed. En wellicht daarna de minister.
De strijd is nog niet gestreden maar we doen het wel met de nodige respect richting de overheid.
Dit krijgt een vervolg en we houden u op de hoogte.

Van de redactie:

De Minister van Justitie en Veiligheid Dilan Yeşilgöz-Zegerius heeft op 31 januari 2023 de aanvraag van de WLASSH  voor een nieuwe schietsportdiscipline voor lever action geweren gehonoreerd.

Deze Lever Action Geweer discipline conform het WLASSH schiet- en wedstrijdreglement (naar keuze 25 en 50 meter), is door de minister van justitie en veiligheid erkend als een legitieme vorm van schietsportbeoefening. Dit betekent dat alle lever action geweren met een buismagazijncapaciteit van minimaal 4 patronen, in kalibers vanaf .22 long rifle randvuur tot en met .50 centraalvuur, met nitrokruit of zwartkruit als aandrijflading, zijn toegestaan mits de verlofhouder met het betreffende wapen kan oefenen op zijn/haar schietvereniging. 

Klik hier voor meer informatie over winnaars en verliezers.