WLASSH®

2011-2022 
Winchester Lever Action Shooters Society Holland 

Inschrijfformulier lidmaatschap

30-05-2018
Lid worden van de WLASSH
Lid worden van de WLASSH is mogelijk. Voor een klein bedrag kan men lid worden en zo de doelstelling van de vereniging steunen. Leden kunnen zijn, zij die reeds een verlof hebben. We zijn dus een vereniging van verlofhouders. Er is een speciale reden om dit zo te doen. We lopen geen andere verenigingen in de weg en we pakken ook geen leden af. Men kan, als men lid is van een, door de minister erkende schietvereniging en men is in het bezit van een verlof tot voorhanden hebben van een vuurwapen, lid worden van de WLASSH. Opleiden en begeleiden van nieuwe schutters laten we aan de clubs zelf over. Het spreekt voor zich dat de contributie daarop moet zijn afgesteld. Men neemt het erbij en steunt uit sympathie en dan mag het zeker niet duur zijn. We hebben geen winst oogmerk dus bijna alle gelden komen op den duur de schutters toe. Hieronder kan men het inschrijfformulier downloaden. 

2020 01 15 Aanmeldingsformulier WLASSH
PDF – 595,8 KB 741 downloads

Wat kunnen we u bieden? Dat is natuurlijk de vraag die ieder zal stellen als men aan een lidmaatschap denkt.
We geven korting op een wapenmagazine, korting op wedstrijden, na de wedstrijden krijgen de deelnemers een certificaat van deelname, er zijn voor elke discipline  voor de beste vijf schutters prijzen beschikbaar, infodagen voor leden en nog veel meer en we zijn een technisch kenniscentrum en dus een vraagbaak voor iedereen.
We hebben geen clubgebouw en zijn volledig zelfstandig. We zijn een landelijke vereniging van lever action schutters, we kunnen dus overal opereren.
Een heel belangrijk punt is dan ook uw stem op papier om zo de gezamenlijke doelstellingen te bereiken. Een vereniging met een groot aantal leden kan wat
bereiken bij de overheid en iets afdwingen. Blijven we op de oude weg doorgaan (geen vereniging) dan zal het zeker leuk blijven maar men zal ons niet serieus nemen als we onze nieuwe disciplines willen legaliseren. Uw bijdrage is een eerste stap in die richting. Worden we groot dan maakt niemand ons meer klein! Dan is sportschieten met lever action wapens, hoofdzakelijk geladen met nitro patronen niet meer weg te denken. We hopen op uw steun en willen u straks graag als WLASSH lid begroeten.

Het WLASSH bestuur