WLASSH®

2011-2024 
Winchester Lever Action Shooters Society Holland 


Inschrijfformulier lidmaatschap

12-02-2023
Lid worden van de WLASSH
Lid worden van de WLASSH is mogelijk. Voor een klein bedrag (€ 30 per jaar) kan men lid worden en zo de doelstelling van de vereniging steunen. Leden kunnen zijn, zij die reeds een verlof hebben. We zijn dus een vereniging van nationale en internationale verlofhouders.
Er is een speciale reden om dit zo te doen. We lopen geen andere verenigingen in de weg en we pakken ook geen leden af. Men kan, als men lid is van een door de minister erkende schietvereniging en men is in het bezit van een verlof tot voorhanden hebben van een vuurwapen, lid worden van de WLASSH. Opleiden en begeleiden van nieuwe schutters laten we aan de clubs zelf over. Het spreekt voor zich dat de contributie daarop moet zijn afgesteld. Men neemt het erbij, steunt uit sympathie of is gewoon liefhebber van lever action wapens en dan mag het zeker niet duur zijn. We hebben geen winstoogmerk dus bijna alle gelden komen op den duur de schutters of de vereniging toe. H
Een inschrijfformulier kan men opvragen bij het secretariaat. 


03-05-2024
Kwaliteit boven kwantiteit
Let op, wegens grote belangstelling en toestroom van leden en omdat we kwaliteit boven kwantiteit stellen is er op dit moment tijdelijk een ledenstop.
Desondanks kunt u ons een bericht sturen en een inschrijfformulier opvragen. We nemen altijd contact met u op.Wat kunnen we u bieden?
Dat is natuurlijk de vraag die ieder zal stellen als men aan een lidmaatschap denkt.

Leden worden op de hoogte gehouden middels een regelmatig verschijnende nieuwsbrief.
We geven korting op de wedstrijd inschrijfgelden en er is altijd een inschrijfherinnering.
Aan het einde van het jaar 
krijgen de deelnemers een certificaat van deelname op naam.
Per wedstrijd zijn voor elke
discipline  voor de beste vijf schutters prijzen beschikbaar, dus 10 prijzen.
Daarnaast worden elk jaar nog eens 10 prijzen uitgereikt aan de NK prijswinnaars.

We organiseren infodagen voor leden en nog veel meer en we zijn een technisch kenniscentrum en dus een vraagbaak voor iedereen.
We hebben geen clubgebouw en zijn volledig zelfstandig.
We zijn een landelijke vereniging van nationale en internationale lever action sportschutters, we kunnen dus overal opereren.
Een vereniging met een groot aantal leden kan wat
bereiken bij de overheid en iets voor elkaar zien te krijgen. Te denken valt dan aan de zojuist ontvangen (31-01-2023) brief van de minister van Justitie en veiligheid met daarin de voor ons belangrijke tekst: verzoek WLASSH, aangaande de disciplineaanvraag, ingewilligd.
Klik hier voor het bewuste artikel. 
Uw steun is dus van belang voor alle lever action schutters in Nederland.
De WLASSH is een kenniscentrum wat zeker verder wil groeien. 
We hopen op uw steun en willen u straks graag als WLASSH lid begroeten.

Het WLASSH bestuur