WLASSH®
2011-2024

 Winchester Lever Action Shooters Society Holland 

 Erkenning WLASSH disciplines.

04-02-2023

Officiële erkenning WLASSH disciplines

Na eerder deze week informeel door de politie op de hoogte te zijn gebracht (zie het vorige nieuwsitem), heeft het WLASSH bestuur thans de officiële stukken van de minister van Justitie en Veiligheid ontvangen. Hieruit blijkt dat de minister de erkenning van de discipline Lever Action Geweer volledig gebaseerd heeft op het WLASSH schiet- en wedstrijdreglement dat u elders op deze site kunt vinden.
Dit is overigens de eerste schietsportdiscipline die door de minister erkend is, maar die niet tot de KNSA (erkende) disciplines behoort.


De leden van onze vereniging mogen trots zijn; zonder hun grote enthousiasme zou de kans op erkenning van de lever action disciplines een stuk kleiner zijn geweest! Met z’n allen hebben we de afgelopen jaren bewezen dat onze wedstrijden veilig, sportief en spannend zijn waardoor steeds meer schutters zich aanmelden.

De bekroning van het lever action geweer concept is deze erkenning van de minister. Alle lever action schutters hebben hierdoor eindelijk gelijke sportieve kansen in onze wedstrijden.


De erkenning werd vergezeld door documenten die de gang van zaken rond onze erkenningaanvraag weergeven. Zij vergen nog nadere bestudering. Wat in ieder geval al duidelijk is, is dat je met sommige “belangenbehartigers” geen tegenstanders meer nodig hebt. Wij zullen hier in het openbaar niet verder over uitweiden, maar een en ander met de leden doornemen op de eerstkomende WLASSH algemene ledenvergadering.


Voor nu danken we onze leden voor hun inzet, alsmede de minister van Justitie en Veiligheid en de betrokken leden van diens staf. 
Zie ook het artikel van professor Willem W. Maduro. Klik hier voor het bewuste artikel.

Namens het gehele WLASSH bestuur,
Robert Teske (voorzitter)