WLASSH

 Winchester Lever Action Shooters Society Holland 
 

 Kan een lever action in .357 Magnum /.38 Special op verlof?

Een boeiende vraag maar hoe zit het nou?

Een stukje discipline historie.
Een aantal jaren geleden kon je een dergelijk wapen (.357 Magnum) op verlof zetten door deze aan te vragen onder de discipline "Gebruiksgeweer". Deze GKG- discipline kwam te vervallen, u weet er inmiddels alles van.
Het wapen werd ongewenst, aanschaffen nieuw of tweedehands kon dus ook niet meer. Wie het wapen eenmaal in bezit had kon het wel blijven gebruiken door de overgangsregeling.
Na een tijdje werd (mede door druk van de WLASSH) een commissie samengesteld door de KNSA om te kijken of er draagvlak was voor een nieuw op te richten discipline. Ook de WLASSH werd uitgenodigd om inbreng te leveren. Dat hebben we natuurlijk gelijk en met veel overgave gedaan. Ja, je kan veel roepen maar uiteindelijk moet je toch samen tot iets komen. De KNSA gaf ons de kans om het in de groep te gooien en het te bespreken.
Uitkomst van de gesprekken en voorstel richting KNSA bestuur was; voor nitro was voorlopig "nog" geen plaats maar de historische datum 1889 van de Historische Wapengroep zou vervangen kunnen worden door de datum 1899. De KNSA heeft dit advies overgenomen en eigenlijk heel snel ingevoerd.
Niet vreemd deze uitkomst want de WLASSH zat als enige "nitro- afgevaardigde" tussen enkel zwartkruit personen.
Wapenmodellen van voor 1900 konden nu worden aangeschaft en meedoen met de historische zwartkruit wedstrijden.
Een winst was dus wel degelijk bereikt, de modellen 92, 94 en 95 konden nu ook aangeschaft worden, mits in het juiste klassieke (zwartkruit) kaliber.
Uiteindelijk een hele verbetering maar het was nog niet helemaal klaar. Want hoe zit het nu met de aanschaf van een .357 Magnum/ .38 Special wapen? En wat doen we met de .44 Magnum/ .44 Special modellen?
Laatstgenoemde kan dus ook 2 kalibers verschieten maar deze zijn in oorsprong beiden een nitrokruit geladen kaliber. Het model in dit kaliber valt dus buiten de boot en kan niet aangeschaft worden onder de historische discipline "Pope". En, een andere discipline is er niet.
Maar nu de eerstgenoemde, de .357M/.38Sp. Dat is een zeer boeiende vraag en iets voor kenners! daar gaan we zo iets over vertellen.
Later werd een andere commissie (LTC GKG) opgericht door de KNSA. Zij moesten nagaan of er draagvlak was voor een nitro- lever action discipline.
Tot op heden is ruim na het verstrijken van de beloofde termijn niets meer daarover naar buiten gekomen. Het is lang wachten op een advies. Of is de commissie opgeheven zonder resultaat af te leveren? Wie kan er iets zinnigs over vertellen?

Uiteindelijk is gebleken dat de KNSA de belofte niet is nagekomen en nooit meer op dit onderwerp is teruggekomen. En dan praten we nu in het jaar 2017. 

.357 Magnum / .38 Special.
Een Winchester Model 1894 kan als wapenmodel gebruikt worden tijdens de historische discipline "Pope".
Stel we willen een 94 in kaliber .45 Colt dan is er niets aan de hand en kan het wapen gewoon aangeschaft worden. De historische correctheid is immers gewaarborgd door de nieuwe datum (model van voor 1900).
Maar we willen een .357M/.38Sp.
De eerste aanduiding van het kaliber is absoluut geen zwartkruit kaliber maar enkel een nitro kaliber. Daar bent u het dus mee eens! De tweede aanduiding is belangrijker want wat is dat voor een patroon? We gaan een stapje terug in de tijd en wel naar eind 1800.

.38 Smith & Wesson Special
De .38 Special patroon werd geïntroduceerd in 1898.
Deze patroon heet voluit de .38 Smith & Wesson Special (De S&W mannen waren de uitvinders/ontwikkelaars).
Het is wel degelijk in oorsprong een zwartkruit geladen patroon en de opvolger van de .38 long Colt. Daar is in historische boeken al het een en ander over te vinden. Wel is het zo dat heel snel na de introductie men overging op het gebruik van nitro kruit. Neemt niet weg dat de patroon als zwartkruit geladen patroon op de markt is gezet. Deze patroon werd in revolvers, sommige pistolen en zelfs in sommige karabijnen gebruikt. In de bijlage een afbeelding van een oud doosje patronen vanuit die eerste tijd.
Een heel oude fabriek, The Union Metallic Cartridge Company UMC (een buurman van Winchester) leverde een van de eerste doosjes af. Deze patronen werden geladen met 21,5 grain zwartkruit en met een 158 grain zware kogel.
 

Een doosje patronen van de UMC, The Union Metallic Cartridge Company. Prachtige naam toch?

Verwarring kan makkelijk onstaan!
Let op, er kan verwarring ontstaan bij de discussie omtrent deze patroon. Men is geneigd om andere patronen te benoemen en ze zo door elkaar te halen in het gesprek. Ik spreek hier dan ook over de .38 Smith & Wesson.
De .38 Smith & Wesson is een heel andere patroon. De aanduiding Special staat er niet achter en dan is het een heel ander verhaal.
Dit was in oorsprong natuurlijk zeker een zwartkruit patroon gezien de introductie in 1875-77. Het is alleen een voorloper van dit hele traject van .38 patronen welke toen ontwikkeld werden. En zoals zo vaak met oudere munitie, het valt direct op dat de huls een stuk korter is.
Het listige zit hem nu net in dat woordje "Special". Als dat erbij staat dan hebben we het over een .38 Special. Daar ging de vraag over en niet over de .38 S&W. Ook van deze patroon doe ik een foto bijvoegen van een oud doosje patronen. De munitie is trouwens niet uitwisselbaar door de eerder genoemde lengte maar ook dikte van de huls.
 

Duidelijk is te zien dat de .38 S&W heel anders is dan een .38 Special.

Waar staan we nu?
We willen een Winchester model 94 in kaliber .357 Magnum / .38 Special aanschaffen. Het wapen is historisch correct en deels is de kaliber aanduiding correct. Ik zeg bewust deels want eerstgenoemde (.357 Magnum) is een puur nitro kaliber maar het als tweede genoemde (.38 Special) kaliber is wel degelijk in oorsprong een zwartkruit kaliber.
Wat doet de politie dan met deze aanvraag? Negeren ze eerstgenoemde kaliber en kan het wapen op verlof worden gezet?
Of wordt de aanvraag simpelweg geweigerd?

Leuk detail; jaren geleden werden alle .357 Magnum revolvers op verlof gezet terwijl ze toen ook niet op de verenigingen met dit kaliber gebruikt mochten worden. Er werden immers alleen .38 Special patronen mee verschoten, de kogelvangers lieten veelal geen magnum kalibers toe. Niemand deed moeilijk over deze "Magnum aanvraag"! Waarom lette men toen helemaal niet op dit feit en waarom doet men dit nu wel? Reden genoeg om dat eens te onderzoeken.
De vraag gaan we voorleggen aan een specialist in dit gebied. Dat wordt zoeken maar we hopen hem zeker te vinden.

Een antwoord van de Politie
Geachte ....
Ik ben u al geruime tijd antwoord verschuldigd en bij dezen wil ik alsnog graag reageren op uw onderstaande e-mail. 
Gezien de complexiteit van het onderwerp heb ik me laten adviseren om te komen tot onderstaand antwoord.
Uit onderzoek is ons gebleken dat de firma Winchester het Model 1894 nooit in kaliber .38 Special heeft geproduceerd. Ook de opvolger van het Model 1894, het Model 94, was (in ieder geval volgens de catalogus van 1926) niet leverbaar in dat kaliber. Tegen die tijd was er al lang geen sprake meer van dat Winchester geweren uitsluitend bestemd zouden zijn voor zwartkruit. Een door een andere fabriek (zoals Uberti) geproduceerde kloon van de Winchester 1894 (en dat geldt trouwens ook voor de 1892 en andere modellen) in kaliber .38 Special (en natuurlijk ook .357 Magnum) is dus geen replica van een vuurwapen dat ontworpen was voor zwartkruit patronen. Het moet worden beschouwd als een nieuwe ontwikkeling van de betreffende firma. Die firma heeft weliswaar het mechanisme van de Winchester 1894 gekopieerd, maar dat aangepast ("re-engineered") voor het gebruik van een patroon die op dat moment zeker al overgeschakeld was naar nitrokruit. Er is dus geen sprake van een "ongewijzigde vorm" zoals punt 7.3 van het Schiet- en wedstrijdreglement vereist. Dit betekent dat u, althans volgens de letter van het huidige schiet- en wedstrijdreglement Historische Wapens van de KNSA, dat wapen niet in de discipline Pope kunt gebruiken. Mocht de KNSA daar anders over denken, dan zie ik daarvan graag een schriftelijke verklaring van de LTC Historische Wapens of van het hoofdbestuur van de KNSA tegemoet. 
Ik wil u er verder nog op wijzen dat de Winchester Model 1894 oorspronkelijk ontworpen was voor het gebruiken van patronen geladen met nitrokruit. De enige reden dat de eerste series in kaliber .38-55 en .32-40 als bestemd voor zwartkruit beschouwd worden, is dat Winchester toentertijd niet in staat was om lopen te produceren in een staalsoort (nikkelstaal) die de drukken van de nieuwe (nitro) .30-30 patroon aankon. Dat had dus niets te maken met het ontwerp, maar alleen met de beschikbaarheid van de vereiste materialen. Om praktische redenen is die kwalificatie gehandhaafd voor die kalibers tot 01-01-1899.
Er kan dus nooit geclaimd worden dat een Model 1894 of een kloon daarvan was "ontworpen voor zwartkruit". 
Ik wil ook nog opmerken dat het helemaal niet zeker is of de .38 Special in 1899 of in 1902 is geïntroduceerd, of ergens tussenin, halverwege de productieserie van het eerste model Hand Ejector. Hiermee ontstaat dus ook een conflict met punt 7.3 van het Schiet- en wedstrijdreglement, dat voorschrijft dat de patroon van voor 1900 moet stammen. Het is ook niet zeker of dit kaliber zijn (lange) werkzame leven begonnen is als zwartkruit patroon. Diverse bronnen geven hierover verschillende opinies. Aangezien echter het nitrokruit in de USA al in 1892 werd geïntroduceerd, lijkt het onwaarschijnlijk dat een nieuwe patroon voor militair gebruik niet van dat nieuwe kruit zou zijn voorzien. Wij vermoeden dat de misconceptie is ontstaan doordat Smith & Wesson hun revolvers pas vanaf 1906 formeel en zonder beperkingen v.w.b. garantie tot 'fit for smokeless' verklaarden. Dat verandert echter niets aan de status van de patroon als nitro patroon. 
Naar onze mening is het niet mogelijk om het door u gewenste wapen te gebruiken voor het sportschieten in de discipline Pope en daarmee wordt dus niet voldaan aan het 'redelijk belang' criterium. Wij zullen een dergelijk wapen dan ook niet t.b.v. de schietsport op een verlof bijschrijven. Voor bijschrijving van een dergelijk wapen op een schietsportverlof zal het Schiet- en wedstrijdreglement v.w.b. de discipline Pope aangepast moeten worden.

Ik hoor graag uw reactie.
Met vriendelijke groet, 
Specialist WWM

En nu, is het nu gedaan?
Natuurlijk niet. De specialist heeft zich laten informeren door een buitenstaander en dit verhaal zo overgenomen. Geen probleem natuurlijk; deze meneer heeft wel inzet getoond om alles proberen uit te zoeken. Dat waarderen we zeker. Over het antwoord valt zeker nog te praten. Wij als WLASSH hebben gewoon bewust de extreme randzaken opgezocht om het tot leven te wekken.
Neemt niet weg dat ook wij dit antwoord gaan bestuderen. En daarvoor gaan we de hulp inroepen van experts overzee, de specialisten van WACA. Deze organisatie (waar we lid van zijn) doet onderzoek naar alles wat met Winchester te maken heeft.

Maar stel dat alles wat daar staat waar is en je beseft dan ook dat de Raad van State en de rechter de constructie en de certificering van de KNSA allang als onrechtmatig hebben betiteld. Wat doe je dan? Een brief schrijven naar de KNSA om iets te laten veranderen is zinloos. Ze hebben zich zeer negatief uitgelaten op schrift over de lever action wapens als zodanig. Alsof een specifiek repeteersysteem ergens schuldig aan is. Dat gaat niets worden.

Begrijp ons goed, we willen helemaal niet meer onder de KNSA vallen maar gewoon een erkende discipline in het leven roepen.
We benutten (bij gebrek aan beter) de bewuste wapengroep voor de aanvraag van een wapen waarmee we prettig schieten.

Ondertussen wordt het kaliber .38 Special in Amerika door de SASS erkend als geschikt kaliber voor historische wapenwedstrijden.
Waar doen we hier nu moeilijk over?

Nawoord WLASSH redactie
In Nederland zullen we voorlopig nog een tijdje problemen blijven ondervinden om een .357 Magnum karabijn of geweer op verlof te laten plaatsen. Althans voorlopig nog!
Maar om die aanvraag nu te doen onder de discipline Pope lijkt ons niet erg slim. KCT medewerkers zijn niet gek en zullen als antwoord geven dat een .357 Magnum kaliber, al is het wapenmodel dan correct, nimmer iets te zoeken heeft in deze Historische wapengroep. En daar hebben ze natuurlijk gelijk in. De hoofdaanduiding blijft natuurlijk .357 Magnum.
We hebben met dit artikel enkel de discussie nog verder op gang willen helpen. Vandaar het vergelijk met de revolver in hetzelfde kaliber. Dat werd jaren toegestaan en zonder problemen op verlof geplaatst maar voor een karabijn doet men zeer moeilijk.
Enkel dit was de reden dat we hierover schrijven.
Neemt niet weg dat we onze doelstelling blijven nastreven:
Alle in de historie van het lever action uitgebrachte kalibers moeten zonder problemen op verlof geplaatst kunnen worden voor onze twee statische disciplines Trapper en
Legacy.

Kijk altijd onderaan de homepagina voor toevoegingen of updates.