WLASSH®

2011-2024 
Winchester Lever Action Shooters Society Holland 
 

 Kan een lever action in .357 Magnum /.38 Special op verlof?

Een stukje discipline historie.
Dit artikel is op 17-08-2021 aangevuld met nieuwe belangrijke informatie.

E
en aantal jaren geleden kon je een dergelijk wapen (.357 Magnum) op verlof zetten door deze aan te vragen onder de discipline "Gebruiksgeweer". Deze GKG- discipline kwam te vervallen, u weet er inmiddels alles van.
Het wapen werd ongewenst. Een aanschaf, nieuw of tweedehands kon dus ook niet meer.
Wie het wapen eenmaal in bezit had kon het wel blijven gebruiken door de vage overgangsregeling; wapens die voor een bepaalde tijd in omloop waren gebracht konden gebruikt en doorverkocht worden.
Maar er kwam een ander probleem om de hoek kijken, onder welke discipline gaan we dit wapen aanvragen? Er was immers geen  discipline meer waaronder men het kon aanvragen.
De aangereikte overgangsregeling was dus leuk bedoeld maar voor de sportschutters onbruikbaar.
Maar niet iedereen had last van deze regeling. Door het gehele land hebben KCT medewerkers een aanvraag voor een lever action wapen onder de wapengroep GKG goedgekeurd. Niet vreemd want een .357 Magnum is en blijft gewoon een GKG geweer.

Ondertussen zat de WLASSH niet stil en nam ze vanaf 2011 contact op met de KNSA en werden er allerlei artikelen op de website geplaatst. De WLASSH was toen enkel als website in de lucht en trof al voorbereidingen voor de toekomst.
Na een tijdje werden de inspanningen beloond. Een commissie werd samengesteld door de KNSA om te kijken of er draagvlak was voor een nieuw op te richten discipline en ook de WLASSH werd uitgenodigd om inbreng te leveren.
Dat werd met beide handen aangegrepen. Je kunt veel roepen en schrijven maar uiteindelijk moet je toch samen tot iets komen om wat te bereiken. De KNSA gaf ons de kans om het in de groep te gooien en het onderwerp bespreekbaar te maken.
Na diverse bijeenkomsten stelde de KNSA commissie een advies op. De uitkomst van de gesprekken en het voorstel richting het KNSA bestuur was:

Voor nitro was voorlopig "nog" geen plaats.
Maar de historische datum 1889 van de Historische Wapengroep zou vervangen kunnen worden door de datum 1899.
 
De KNSA heeft dit advies volledig overgenomen en eigenlijk heel snel daarna ook ingevoerd.
Voor de zwartkruit schutters een hele verbetering want wapenmodellen van voor 1900 konden nu ook worden aangeschaft en meedoen aan de historische zwartkruit wedstrijden.
Een winst was dus wel degelijk bereikt, de Winchester modellen 92, 94 en 95, al dan niet origineel of een replica, konden nu  aangeschaft worden, mits in het juiste klassieke (zwartkruit) kaliber.


Wel resultaat voor zwartkruit schutters.
Voor de nitrokruit schietende lever action schutters leverde deze gesprekken niets op. Heel vreemd want uiteindelijk was juist de aanvraag van deze groep schutters een reden geweest dat deze commissie in het leven werd geroepen.
De WLASSH zat dan ook als enige "nitro- afgevaardigde" tussen een zware delegatie zwartkruit liefhebbers en kreeg verder geen bijval in de vraag naar een speciale discipline voor nitrokruit schietende lever action schutters.
En dat terwijl veel zwartkruit schutters wel gebruik maakten van de mogelijkheid om in hun wapens, patronen geladen met nitrokruit te kunnen schieten. Zij hadden nergens last van en ko
nden, omdat het kaliber in oorsprong voor zwartkruit bedoeld was en het wapen een nitro keurmerk bevatte, gewoon nitrokruit geladen patronen afvuren op de club. Niemand controleerde na een verlofverlening waarmee geschoten werd. 

De nitrokruit schietende schutters bleven in de kou staan.
Uiteindelijk was er dus heel wat bereikt maar enkel voor de Historisch Wapen- schutter maar niet voor de nitro schutter.
Want hoe zit het nu met de aanschaf van een Winchester Model 73/92/94 in kaliber .357 Magnum/ .38 Special?
En wat doen we bijvoorbeeld met een Model 94 in kaliber .44 Magnum/ .44 Special modellen?
Laatstgenoemd wapen kan dus net als de .357 Magnum ook 2 kalibers verschieten maar deze zijn in oorsprong beiden een nitrokruit geladen patroon. Een model in dit kaliber valt dus buiten de boot en kan zeer zeker niet aangeschaft worden onder de historische discipline "Pope". En een andere discipline is er niet of men moet apart lid worden van de discipline DSR (Dynamic Service Rifle) en de cursus volgen.

Maar nu de eerstgenoemde, de .357M/.38Sp. Dat is een zeer boeiende vraag en iets voor kenners! Daar gaan we zo iets over vertellen.
Later werd een andere commissie (LTC GKG) opgericht door de KNSA. Zij moesten nagaan of er draagvlak was voor een nitro- lever action discipline.
Tot op heden is ruim na het verstrijken van de beloofde termijn niets meer daarover naar buiten gekomen. Het is lang wachten op een advies. De commissie is opgeheven zonder resultaat af te leveren? De KNSA is de belofte niet nagekomen en is nooit meer op dit onderwerp teruggekomen. De belangenbehartiger van alle schutters (zo presenteert de KNSA zich) heeft volledig laten afweten.

.357 Magnum / .38 Special.
Een Winchester Model 1894 kan als wapenmodel gebruikt worden tijdens de Historisch Wapen discipline "Pope".
Stel we willen een Winchester Model 94 in kaliber .45 Colt dan is er niets aan de hand en kan het wapen gewoon aangeschaft worden. De historische correctheid van het wapen en die van de patroon is immers gewaarborgd door de nieuwe datum (model van voor 1900).  We gaan even niet zeuren want allemaal weten we dat een Model 94 in oorsprong nooit in dit kaliber is geproduceerd.

We willen graag een .357M/.38Sp. wapen op verlof plaatsen. De revolver in hetzelfde kaliber bezitten de meesten al en zo ontstaat een goede combinatie van een hand- en schoudervuurwapen.
Maar er is een probleem, de eerste aanduiding van het kaliber is absoluut geen zwartkruit kaliber maar enkel een nitro kaliber.
De tweede aanduiding is belangrijker want wat is dat voor een patroon? We gaan een stapje terug in de tijd en wel naar eind 1800.

.38 Smith & Wesson Special
De .38 Special patroon werd geïntroduceerd in 1898.
Deze patroon heet voluit de .38 Smith & Wesson Special (De S&W mannen waren de uitvinders/ontwikkelaars).
Het is wel degelijk in oorsprong een zwartkruit geladen patroon en de opvolger van de .38 long Colt. Daar is in historische boeken al het een en ander over te vinden. Wel is het zo dat heel snel na de introductie men overging op het gebruik van nitro kruit. Neemt niet weg dat de patroon als zwartkruit geladen patroon op de markt is gezet. Deze patroon werd in revolvers, sommige pistolen en zelfs in sommige karabijnen gebruikt. In de bijlage een afbeelding van een oud doosje patronen vanuit die eerste tijd.
Een heel oude fabriek, The Union Metallic Cartridge Company UMC (een buurman van Winchester) leverde een van de eerste doosjes af. Deze patronen werden geladen met 21,5 grain zwartkruit en met een 158 grain zware kogel.
 

Een doosje patronen van de UMC, The Union Metallic Cartridge Company. Prachtige naam toch?

Verwarring kan makkelijk ontstaan!
Let op, er kan verwarring ontstaan bij de discussie omtrent deze patroon. Men is geneigd om andere patronen te benoemen en ze zo door elkaar te halen in het gesprek. Ik spreek hier dan ook over de .38 Smith & Wesson.
De .38 Smith & Wesson is een heel andere patroon. De aanduiding Special staat er niet achter en dan is het een heel ander verhaal.
Dit was in oorsprong natuurlijk zeker een zwartkruit patroon gezien de introductie in 1875-77. Het is alleen een voorloper van dit hele traject van .38 patronen welke toen ontwikkeld werden. En zoals zo vaak met oudere munitie, het valt direct op dat de huls een stuk korter is.
Het listige zit hem nu net in dat woordje "Special". Als dat erbij staat dan hebben we het over een .38 Special. Daar ging de vraag over en niet over de .38 S&W. Ook van deze patroon is een foto bijgevoegd van een oud doosje patronen. De munitie is trouwens niet uitwisselbaar door de eerder genoemde lengte en dikte van de huls.
 

Duidelijk is te zien dat de .38 S&W heel anders is dan een .38 Special.

Waar staan we nu?
We willen een Winchester model 94 in kaliber .357 Magnum / .38 Special aanschaffen. Het wapen is historisch correct en deels is de kaliber aanduiding correct. We zeggen bewust deels want eerstgenoemde (.357 Magnum) is een puur nitro kaliber maar het als tweede genoemde (.38 Special) kaliber is wel degelijk in oorsprong een zwartkruit kaliber.
Wat doet de politie dan met deze aanvraag? Negeren ze eerstgenoemde kaliber en kan het wapen op verlof worden gezet?
Of wordt de aanvraag simpelweg geweigerd? Dat laatste is dus de laatste jaren gebeurd.

Wat werd dan al die jaren met de aanvraag van een handvuurwapen in hetzelfde kaliber gedaan?
Jaren geleden werden alle .357 Magnum revolvers op verlof geplaatst terwijl de meeste verenigingen niet toestonden dat het kaliber gebruikt zou worden. De kogelvangers lieten veelal geen magnum kalibers toe.
Maar er werden immers alleen .38 Special patronen mee verschoten (gaf men mondeling aan bij de aanvraag), dus werd de aanvraag gehonoreerd. Niemand deed moeilijk over deze "Magnum aanvraag".
Dus hebben we weer een vraag: Waarom lette men toen helemaal niet op dit feit en nu wel? 
Reden genoeg om dat eens te onderzoeken.
De vraag hebben we ooit voorgelegd aan een specialist op dit gebied.


 

Een antwoord van de Politie
Geachte ....
Ik ben u al geruime tijd antwoord verschuldigd en bij dezen wil ik alsnog graag reageren op uw onderstaande e-mail. 
Gezien de complexiteit van het onderwerp heb ik me laten adviseren om te komen tot onderstaand antwoord.
Uit onderzoek is ons gebleken dat de firma Winchester het Model 1894 nooit in kaliber .38 Special heeft geproduceerd. Ook de opvolger van het Model 1894, het Model 94, was (in ieder geval volgens de catalogus van 1926) niet leverbaar in dat kaliber. Tegen die tijd was er al lang geen sprake meer van dat Winchester geweren uitsluitend bestemd zouden zijn voor zwartkruit. Een door een andere fabriek (zoals Uberti) geproduceerde kloon van de Winchester 1894 (en dat geldt trouwens ook voor de 1892 en andere modellen) in kaliber .38 Special (en natuurlijk ook .357 Magnum) is dus geen replica van een vuurwapen dat ontworpen was voor zwartkruit patronen. Het moet worden beschouwd als een nieuwe ontwikkeling van de betreffende firma. Die firma heeft weliswaar het mechanisme van de Winchester 1894 gekopieerd, maar dat aangepast ("re-engineered") voor het gebruik van een patroon die op dat moment zeker al overgeschakeld was naar nitrokruit. Er is dus geen sprake van een "ongewijzigde vorm" zoals punt 7.3 van het Schiet- en wedstrijdreglement vereist. Dit betekent dat u, althans volgens de letter van het huidige schiet- en wedstrijdreglement Historische Wapens van de KNSA, dat wapen niet in de discipline Pope kunt gebruiken. Mocht de KNSA daar anders over denken, dan zie ik daarvan graag een schriftelijke verklaring van de LTC Historische Wapens of van het hoofdbestuur van de KNSA tegemoet. 
Ik wil u er verder nog op wijzen dat de Winchester Model 1894 oorspronkelijk ontworpen was voor het gebruiken van patronen geladen met nitrokruit. De enige reden dat de eerste series in kaliber .38-55 en .32-40 als bestemd voor zwartkruit beschouwd worden, is dat Winchester toentertijd niet in staat was om lopen te produceren in een staalsoort (nikkelstaal) die de drukken van de nieuwe (nitro) .30-30 patroon aankon. Dat had dus niets te maken met het ontwerp, maar alleen met de beschikbaarheid van de vereiste materialen. Om praktische redenen is die kwalificatie gehandhaafd voor die kalibers tot 01-01-1899.
Er kan dus nooit geclaimd worden dat een Model 1894 of een kloon daarvan was "ontworpen voor zwartkruit". 
Ik wil ook nog opmerken dat het helemaal niet zeker is of de .38 Special in 1899 of in 1902 is geïntroduceerd, of ergens tussenin, halverwege de productieserie van het eerste model Hand Ejector. Hiermee ontstaat dus ook een conflict met punt 7.3 van het Schiet- en wedstrijdreglement, dat voorschrijft dat de patroon van voor 1900 moet stammen. Het is ook niet zeker of dit kaliber zijn (lange) werkzame leven begonnen is als zwartkruit patroon. Diverse bronnen geven hierover verschillende opinies. Aangezien echter het nitrokruit in de USA al in 1892 werd geïntroduceerd, lijkt het onwaarschijnlijk dat een nieuwe patroon voor militair gebruik niet van dat nieuwe kruit zou zijn voorzien. Wij vermoeden dat de misconceptie is ontstaan doordat Smith & Wesson hun revolvers pas vanaf 1906 formeel en zonder beperkingen v.w.b. garantie tot 'fit for smokeless' verklaarden. Dat verandert echter niets aan de status van de patroon als nitro patroon. 
Naar onze mening is het niet mogelijk om het door u gewenste wapen te gebruiken voor het sportschieten in de discipline Pope en daarmee wordt dus niet voldaan aan het 'redelijk belang' criterium. Wij zullen een dergelijk wapen dan ook niet t.b.v. de schietsport op een verlof bijschrijven. Voor bijschrijving van een dergelijk wapen op een schietsportverlof zal het Schiet- en wedstrijdreglement v.w.b. de discipline Pope aangepast moeten worden.

Ik hoor graag uw reactie.
Met vriendelijke groet, 
Specialist WWM


 

En nu, is het nu gedaan na deze brief?
Natuurlijk niet. De specialist heeft zich laten informeren door een buitenstaander en dit verhaal zo overgenomen.
Geen probleem want deze meneer heeft wel de moeite genomen om alles proberen uit te zoeken en dat waarderen we.
Over het antwoord valt zeker nog te praten. Wij als WLASSH hebben gewoon bewust de extreme randzaken opgezocht om de discussie tot leven te wekken en het onderwerp bespreekbaar te  maken.
We hebben zelfs de hulp ingeroepen van experts overzee, de specialisten van WACA. Deze organisatie (waar we bij aangesloten zijn) doet onderzoek naar alles wat met Winchester wapens te maken heeft.

Maar stel dat alles wat op papier van KCT staat waar is en je beseft dan ook dat de Raad van State en de rechter de constructie en de certificering van de KNSA allang als onrechtmatig hebben betiteld. Wat konden we dan nog meer doen?
Een brief schrijven naar de KNSA om iets te laten veranderen of aan te vragen is zinloos. Ze hebben zich eerder al zeer negatief uitgelaten (op schrift) over de lever action wapens en het systeem als zodanig. Alsof een specifiek repeteersysteem ergens schuldig aan is.
Nee, dat zou wederom niets opleveren.


Begrijp ons goed, we willen helemaal niet meer onder de KNSA vallen maar gewoon een erkende discipline in het leven roepen.
We benutten (bij gebrek aan beter) soms bewuste wapengroep voor de aanvraag van een wapen waarmee we prettig schieten.
De KNSA geeft altijd aan dat ze geen bond zijn voor wapenbezitters. Maar ondertussen maken ze zich erg druk over het feit met welk wapen u de
schietsport mag bedrijven. Zeer tegenstrijdig allemaal.

Ondertussen werd het kaliber .38 Special in Amerika door de SASS erkend als geschikt kaliber voor historische wapenwedstrijden.
Waar doen we hier nu moeilijk over?

Aanvulling

Aanvraag nieuwe schietsportdisciplines via de minister en niet meer via de KNSA.

De minister heeft bepaald dat alle nieuwe aanvragen voor schietsportdisciplines voortaan moeten lopen via zijn ministerie.
De WLASSH is al bijna 10 jaar lang tegen een muur opgelopen van onwil bij de KNSA en opeens is er een andere mogelijkheid om de aanvraag te doen. Dat bood perspectief en niet lang daarna heeft de WLASSH bij de minister een aanvraag tot erkenning van nieuwe schietsportdisciplines ingediend.
Deze aanvraag loopt en wordt op dit moment zeer serieus bekeken door de adviesgroep van het ministerie.
We hebben als WLASSH vereniging niet voor niets jarenlang deze materie bestudeerd. Onze aanvraag werd degelijk onderbouwd en voorzien van een groot aantal bijlagen naar minister Grapperhaus gestuurd. 
Op correcte wijze proberen we zo één van onze doelstelling te bereiken. 
De zaak is in behandeling en zal dit jaar (eind 2021) hopelijk een positieve uitslag kennen.
Het is wachten totdat deze uitslag binnen is.


De problemen zijn nog niet opgelost.
In Nederland zullen we voorlopig nog een tijd problemen blijven ondervinden om een .357 Magnum karabijn of geweer op verlof te laten plaatsen. Althans voorlopig nog! 

Maar om voor die tijd de aanvraag van een .357 Magnum wapen onder de discipline Pope aan te vragen raden we ten strengste af. KCT medewerkers zijn niet gek en zullen als antwoord geven dat een .357 Magnum kaliber, al is het wapenmodel dan correct, nimmer iets te zoeken heeft in deze Historische wapengroep en daar ook nimmer onder zal komen te vallen. 
En daar hebben ze natuurlijk gelijk in. De hoofd- kaliberaanduiding van het wapen blijft natuurlijk .357 Magnum.
En om na diverse afwijzingen bij KCT alsnog dit te forceren middels diverse aangespannen rechtszaken is helemaal onverstandig. Dat zet de boel op scherp en komt de sfeer in het land niet ten goede.

Enige uitleg is op zijn plaats.
Een juriste uit Wassenaar heeft samen met
toestemming van het voltallige bestuur van schietvereniging SV Juliana in Wassenaar (de eisers in deze zaken) gepoogd de WLASSH de loef af te steken. Onvoorstelbaar maar waar. De vereniging waar we ooit het schieten met lever action wapens hebben
geïntroduceerd, waar onze eerste ALV en bestuursvergadering werd gehouden en alle plannen kenbaar werden gemaakt, vond het opeens nodig om onze aanvraag richting de minister te doorkruisen en zelf een aanvraag bij de minister in te dienen. En dit allemaal ter meerdere eer en glorie van enkele ego's binnen deze club.

Schietvereniging SV Juliana uit Wassenaar wilde met behulp van de juriste wel even laten zien wat ze in hun mars hadden.
Naast deze aanvraag richting de minister, door de juriste op persoonlijke titel ingediend, negeerden het bestuur van de vereniging het besluit van KCT om geen verlofverlening toe te kennen voor een Lever Action wapen in kaliber .357M en besloten de juriste en het bestuur samen om diverse 
rechtszaken te starten.
Ze wilden op deze wijze alsnog een .357 Magnum wapen via de discipline Pope op verlof zien af te dwingen.

Logisch dat deze onzinnige aanvragen door de rechter zijn afgewezen.
Maar het kwaad was toen al geschied.
Klik hier voor de bewuste uitspraken en zie de namen van de eisers.


Een groot aantal sportschutters kunnen door deze acties benadeeld worden.
Door deze geforceerde acties heeft de juriste wel degelijk iets bereikt. De
aanduiding "lever action" heeft in het gehele land een negatieve lading gekregen. Opeens is een lever action wapen iets waar wat mee aan de hand is.
Dat is een zeer kwalijke zaak.

Het bestuur maar uiteindelijk ook leden van deze vereniging in Wassenaar zijn samen met de juriste verantwoordelijk voor het vervolg van deze actie welke zeer ingrijpend kunnen zijn voor een groot deel van de sportschutters in ons land.

De uitspraken van deze rechtszaken kunnen immers grote gevolgen hebben voor alle schutters die in het bezit zijn van een wapen in een controversieel kaliber. Als voorbeeld noemen we een paar bekende kalibers, .357Magnum, .44Magnum, 22 Magnum en
.444 Marlin maar er zijn  natuurlijk veel meer kalibers te benoemen.
Lever action schutters in het gehele land maar ook de bezitters van andere wapentypen in een dergelijk controversieel kaliber (denk maar aan 9 mm semi- automaat karabijnen of lever action wapens die niet onder DSR zijn aangevraagd) kunnen hier grote hinder van gaan ondervinden.
In de uitspraken van de rechter staat duidelijk beschreven dat alle verlofaanvragen opnieuw getoetst zullen gaan worden.
En als blijkt dat een aanvraag niet correct is gedaan, dit alles wordt teruggedraaid. 


Nawoord bestuur van WLASSH.
We hebben met dit gehele artikel enkel de discussie nog verder op gang willen helpen. Vandaar het vergelijk met de revolver in hetzelfde kaliber. De revolvers in kaliber .357 Magnum werden zonder problemen decennialang op verlof geplaatst maar voor een karabijn doet men zeer moeilijk. Technisch gezien is dat aan niemand uit te leggen. De gevaarzetting voor de samenleving is praktisch gelijk dus daar kan het ook niet aan liggen.

Ook hebben we duidelijkheid willen verschaffen wat nu gaande is rondom het lever action wapen in het specifieke kaliber .357 Magnum. Maar na alle acties en gedram zijn alle controversiële kalibers opeens in beeld bij de overheid.
Waarom werden en worden opeens op grote schaal aanvragen voor lever action wapens geweigerd?
Erg toevallig dat dit allemaal in een tijdsbestek plaatsvond toen de Wassenaarse juriste in beeld kwam en haar acties startte

Er is zelfs een heel verkeerd beeld geschapen tegen het wapensysteem als zodanig. 
Kortom, er heerst opeens veel onrust in het land. Onrust teweeggebracht door o
nzinnige rechtszaken, gestart in opdracht van een schietvereniging en in samenwerking met een overijverige juriste.

De WLASSH is al vanaf 2011 bezig om het schieten met lever action wapens positief onder de aandacht van de sportschutters en de overheid te brengen. We hebben als vereniging en overkoepelend orgaan van en voor lever action schutters al veel bereikt en een goede naam opgebouwd bij de lever action schutters en de overheid.
Maar alle werk kan zomaar voor niets zijn als individualisten, zonder enige kennis van zaken, dit bewust blijven doorkruisen. 


Ondanks alle tegenwerkingen en hindernissen zullen we ons keihard blijven inzetten voor alle WLASSH leden en alle lever action schutters in
Nederland en  onze doelstellingen op fatsoenlijke wijze blijven nastreven.
En één van die
doelstellingen is:


Alle in de historie van het lever action wapen uitgebrachte kalibers moeten zonder problemen op verlof geplaatst kunnen worden voor onze twee statische WLASSH schietsportdisciplines:

Trapper en Legacy