WLASSH®
2011-2024

 Winchester Lever Action Shooters Society Holland 

 Reactie WLASSH bestuur n.a.v. krantenartikel.

 

16-09-2022

Beste schutters,

Op 16 september 2022 heeft een klein artikel in een regionale krant (Leidsch Dagblad) gestaan over zitting bij Raad van State, afdeling Bestuursrecht. Deze ging over het bezit van, en het wedstrijdschieten met lever action geweren.
Ofschoon de WLASSH op geen enkele manier bij deze juridische procedure is betrokken, hebben enkele sportschutters ons hierover benaderd en ons gevraagd hoe het precies zit.


Wat wij uit verschillende bronnen opmaken is dat de kwestie die bij de Raad van State speelt, aanhangig is gemaakt door een drietal sportschutters. De korpschef heeft namelijk geweigerd bepaalde lever action geweren op hun verlof bij te schrijven. In een eerder stadium hebben zij vervolgens aangevoerd dat Korpscheftaken in andere regio’s wél dit type wapen op een verlof bijschrijven. Dit ontlokte toen de minister de uitspraak dat het wellicht noodzakelijk was aan die vermeende rechtsongelijkheid een einde te maken...

DOOR REEDS BIJGESCHREVEN LEVER ACTION GEWEREN VAN DE BETROKKEN VERLOVEN TE VERWIJDEREN!


Je zou denken dat men na een dergelijk onheilspellend voornemen, gaat nadenken of het wel zo verstandig is om op deze manier verder te procederen. Je gelijk proberen te halen met het grote risico dat velen van die tot mislukken gedoemde poging de dupe worden.
Helaas zien de drie betrokken schutters en hun juridisch adviseur dit anders. Wat wij uit het krantenbericht over de zitting bij de Raad van State opmaken, is dat de minister en politie wederom erover denken om met een stofkam door de wapenverloven te gaan, op zoek naar lever action geweren die daar bij nader inzien niet op mogen staan.

Juist om dit scenario te voorkomen, heeft zoals bekend WLASSH enkele jaren geleden de minister van Justitie en Veiligheid gevraagd onze wedstrijddisciplines te erkennen. Hoewel de minister ruim de tijd neemt om tot een besluit te komen, is het contact tussen het WLASSH bestuur en het ministerie nog steeds correct-zakelijk en transparant, en is er van juridische procedures geen sprake.

Wij verwachten dit najaar dat de minister hier een besluit over neemt en hopen dat juridische procedures die anderen in dezen koste wat het kost menen te moeten voeren, onze aanvraag niet negatief zullen beïnvloeden.

WLASSH bestuur