WLASSH®

2011-2024
Winchester Lever Action Shooters Society Holland
Een lever action geweer in België kopen(deel III).

 

Een wapen in België aanschaffen en importeren.

17-12-2022
Door Jan Veenstra en redactie

De aankoop van het wapen

Dit keer als voorbeeld een wapen welke bij de zuiderburen gekocht gaat worden, bij een wapenhandel wel te verstaan.
Ga naar de wapenhandelaar toe om het wapen te bekijken. Bevalt het, maak dan een afspraak over de betaling. Of er moet direct wat aanbetaald worden of het bedrag kan bij ophalen als geheel afgedragen worden.
Er werd koers gezet naar een wapenhandel welke in de plaats Opbrakel is gevestigd. Dat is gelegen in de Belgische provincie Oost Vlaanderen. Deze wapenhandel had een laatste restant lever action geweren in huis welke ooit deel uitmaakten van een Amerikaanse verzameling. In opdracht van de familie moest deze partij verkocht worden en er was nog een Winchester Model 9422 aanwezig met een heel laag serienummer. Dat is interessant omdat je die niet veel tegenkomt in Nederland. Vaak zijn de serienummers vanaf F4 veel voorkomend maar niet lager. Dit wapen heeft een nummer beginnend met F1 dus is het de moeite waard om de lange rit naar het zuiden te maken en het wapen eens goed te bekijken.

Wapenhandel Roodrok en Lepelman in de Belgische plaats Opbrakel.

Wat informatie over deze Belgische wapenhandelaar.
Na een lange rit werden we hartelijk ontvangen door wapenhandelaar Kenny Cotman.
Wapenhandel Roodrok en Lepelman is gespecialiseerd in tweedehands vuurwapens, in alle uitvoeringen. Je kan er terecht voor eenvoudige- maar ook voor speciaal uitgebrachte modellen. En natuurlijk kan je terecht voor alle schietsport gerelateerde artikelen, onderdelen  en munitie.
Naast de eerder genoemde werkzaamheden had de eigenaar het afgelopen jaar een wel heel bijzondere extra taak te vervullen: in opdracht een grote partij Winchester geweren uit een verzameling verkopen.

Eigenaar Kenny Cotman achter de toonbank met op de achtergrond een deel van het assortiment.
Op de balie een paar wapens waar de WLASSH voor kwam kijken, een Model 9422 en een paar Model 94'ers.
De WLASSH is geen onbekende voor Kenny, hij volgt de website op de voet en heeft al meer leden op bezoek gehad.

Winchester Model 9422 in kaliber .22 long rifle.
De rit werd gemaakt om een Winchester Model 9422 in kaliber .22 LR te bekijken. Het was al snel duidelijk dat dit exemplaar niet veel is gebruikt. Het wapen zag er keurig uit en technisch liep het als een zonnetje. Al snel werd besloten om dit wapen aan te schaffen. Maak de papieren (optiebon) maar in orde Kenny!
De interesse was er niet alleen voor dit klein kaliber model, ook werden twee 94 modellen en een 94XTR eens goed bekeken. Wapens met een laag serienummer van bijna 50 jaar oud zijn altijd interessant. En ook de prijs was door de verkoop in opdracht zelfs iets verlaagd.
Al snel werden ook deze drie modellen aangekocht. Er werd nog niet betaald, dat hoefde pas te gebeuren bij ophalen van de wapens. Er werd afgesproken dat we nogmaals de rit zouden maken om de wapens op te halen. Verzenden was zoveel duurder dat het gewoon zonde was om dit te doen.

De bewuste advertentie van het Winchester Model 9422.
Het wapen is zeer fraai om te zien, geheel origineel en de prijs is ook heel netjes.

Wapen op verlof plaatsen.
Als eerste moet bij thuiskomst een WM3 formulier worden gedownload en ingevuld. Een invul exemplaar kunt u hieronder downloaden. 
Het volledig ingevulde formulier ondertekenen en een afspraak maken met de afdeling Korps Chef Taken (KCT).
Een afspraak werd gemaakt met KCT en begin november stonden de wapens op verlof. Nu kon de vervolgstappen worden gemaakt.

WM 3 Formulier Invulbaar
PDF – 90,2 KB 142 downloads

In tegenstelling tot een "niet invoer" staat het wapen nu vooraf al op het verlof maar heeft u het nog niet in uw bezit.
Bij wapencontrole is het handig om overal een kopie van te maken als men er om vraagt. Er staat immers een wapen op uw verlof die nog niet in Nederland is. Enige uitleg kan dan gewoon gegeven worden met de nodige bewijzen. Het voorkomt zo problemen.

Aanvraag consent voor wapens en munitie.
De volgende stap die u doet is via de site van de Douane (Centrale Dienst voor In- en Uitvoer CDIU) een aanvraagformulier downloaden. Dit is een aanvraag voor een consent voor wapens en munitie.
Vul dit aanvraagformulier volledig via de pc in en sla het op. Druk daarna gelijk een extra exemplaar af.
Controleer alles goed want het moet wel kloppen. Zet daarna uw handtekening in het kader onderaan het formulier.

Aanvraag Consent Wapens En Munitie
PDF – 463,7 KB 142 downloads

Zo staat het omschreven op de website van het CDIU.

Aanvraagformulier opsturen naar de Douane.
Het aanvraagformulier kan (eventueel aangetekend) naar de Douane verstuurd worden. Maar dat niet alleen, nee er moeten een aantal zaken bijgesloten worden. Een opsomming van deze zaken:

- Het volledig ingevulde aanvraagformulier voor het verkrijgen van een consent tot invoer, inclusief handtekening.
- Een kopie van het geldige paspoort van de aanvrager.
- Een kopie van het geldige sportverlof van de aanvrager.
- Een kopie van de bijlage van het sportverlof.
- Wel zo netjes om een beleefd briefje bij te voegen met het verzoek tot een consent.

Bent u een particuliere klant dan kunt u dit formulier indienen per post of via e-mail cdiu@douane.nl
In beide gevallen moet u het formulier ondertekenen.
Het postadres is:

Belastingdienst/Douane Groningen/team Centrale dienst voor In - en Uitvoer,
Postbus 3070,
6401 DN Heerlen


Dan maar afwachten, dit kan best wel even duren, de mannen hebben meer te doen dan alleen vuurwapenaanvragen behandelen. Vaak wordt vooraf wel een ontvangstbevestiging gestuurd naar de aanvrager.
Via de aanvraag zien zij ook dat de Politie het wapen al heeft bijgeschreven en dus goedkeuring heeft gegeven. De Douane kijkt verder niet naar andere zaken, ze doet alleen de aanvraag voor een consent administratief afhandelen.

Deze drie geweren, een Model 9422 in kaliber .22 Long Rifle en twee .30-30WCF kalibers en een 94XTR (niet op de foto) zijn straks weer in bezit van WLASSH schutters. De optiebonnen liggen al klaar.

Het consent tot binnenkomen ontvangen via de post.
Na verloop van tijd kan men een ontvangstbevestiging van de Douane ontvangen, dan weet u dat de zaak in behandeling is genomen. Wij kregen de tweede week van november de bevestiging binnen dat de zaak in behandeling is genomen.
Meestal niet lang daarna komt er een brief binnen met het daadwerkelijke "Consent tot binnenkomen". Deze arriveerde in het begin van de derde week van november. Uiteindelijk is dit allemaal heel vlot gegaan.
 

Gelijk van dit consent een scan maken, opslaan en een afdruk maken. Extra kopieën zijn altijd belangrijk.
In tegenstelling tot een invoer vanuit Duitsland, loopt het via België iets anders. België valt onder de Benelux en dan hoeven er geen exportpapieren te worden aangemaakt door de handelaar. Dat scheelt weer tijd. 
Heeft u het consent binnen dan is ophalen van het wapen mogelijk.
Let op, u heeft ruim de tijd om het wapen op te halen want het consent is een lange tijd geldig.

Wapens ophalen in België.
De geweren kunnen opgehaald worden maar besef wel dat vervoer van wapens in België iets anders is geregeld dan bij ons.
Er gelden andere regels en het kan geen kwaad om deze vooraf goed door te nemen. Hieronder een stukje tekst van de Belgische overheid.

Punt 5 is lastig bij een lever action geweer, daar werkt een trekkerslot natuurlijk niet.
Een handig alternatief is een sterke kabelbinder en de hevel aan de boven- en ondergreep vastzetten.

De wapenhandelaar de papieren tonen.
Voordat de Belgische wapenhandelaar de wapens meegeeft wil hij wel even alle papieren zien.
Allereerst het consent wat is afgegeven in Nederland. Maak vooraf een kopie dat scheelt tijd.
Daarna neemt hij een afdruk van uw legitimatie en van het verlof waar het wapen op staat vermeld. Hij hoeft niet de bijlage te zien. Is dit gebeurt dan enkel nog betalen en het is rond. De wapens kunnen mee naar huis gnomen worden.
Houd a.u.b. rekening met
weigerende bankpassen en neem cash mee voor het geval dat. Of maak het vooraf of ter plekke over middels elektronische overschrijving.

Een prachtige prijs voor een 100% originele Model 94 Top Eject Ranger.
Vijftig jaar oud en puntgaaf. Zoiets kan men toch niet laten liggen.

Het wapen tonen bij Politie indien nodig.
Dat is u bekend, het wapen moet getoond worden net als ieder ander wapen.
Importwapens dienen bijna altijd getoond te worden. Zij stonden immers niet in het VERONA- systeem van de overheid.

We schrijven bewust het woord "indien" omdat het tonen niet vanzelfsprekend is. Sommige korpsen vinden dit niet nodig en zeggen: Het wapen staat immers al in Verona door de juiste gegevens van de optiebon over te nemen.
En eigenlijk hebben deze korpsen gelijk want wanneer gaat dit nu fout? De schutter let op want die wil geen gedonder en de wapenhandel zit helemaal niet te wachten op misstanden. Het tonen heeft in de meeste gevallen dus geen meerwaarde.

De WLASSH vraagt aan meerdere korpsen: Waarom het wapen tonen?
Eerder is aan de politie gevraagd waarom dit tonen nodig is.
De korpsen die het wel doen hebben als argument dat dan zeker het serienummer en eventuele letters die daarin kunnen voorkomen juist worden ingevoerd. En dat is een punt. Een serienummer kan voorafgaand of aan het eind ervan letters bevatten. Deze dienen wel allemaal correct op de formulieren te worden ingevuld. Vergeet men dit dan zal het bij tonen van het wapen direct zichtbaar worden.

De korpsen die het niet doen hebben als argument dat dit altijd kan plaatsvinden bij een reguliere controle. En er is genoeg werk, we zitten niet te wachten op onnodig veel extra werk.
Daarbij geven ze ook aan dat het niet
verstandig is om vuurwapens binnen het politiebureau te brengen. Dat brengt enig risico met zich mee tijdens transport van huis naar het politiebureau. En er is ook een risico aanwezig tijdens het tonen van het wapen. Een controle voorafgaande aan de schouw kan geen kwaad. Om dit correct te kunnen uitvoeren is een bullet trap nodig in een afgeschermde ruimte en niet alle bureaus zijn daarvoor ingericht.
 

Een opgestelde bullet trap op het politiebureau.
Wapen openen, sluiten en ontspannen in de monding van de bullet trap.

Stel dat u het wapen toch moet laten zien.
Maak dan wederom een afspraak bij de Politie bij de afdeling Korps Chef Taken en geef aan dat u een wapen wilt tonen. 

Voorafgaande tijdens het op verlof plaatsen heeft de politie al gezien dat het om een import van een wapen gaat. Ze geven dan ruim de tijd om te kunnen tonen binnen de gestelde tijd dus maakt u zich daarover niet druk.

Het gebruikte consent terugsturen naar de Douane
Om de gehele cirkel weer te sluiten moet het consent teruggestuurd worden. U dient dan ook de achterzijde in te vullen. Op de achterzijde wil men graag weten wanneer u het wapen heeft opgehaald in België en welke legitimatie daarvoor is gebruikt.
Zodra dit is ingevuld kan het formulier teruggestuurd worden naar het eerder genoemde adres van de Douane in Groningen.
Doe ook hier weer een beleefd briefje erbij, kleine moeite toch?
Let op!
Voordat u het benutte en volledig ingevulde consent verstuurd, maak een scan en sla deze op in de computer.
Stuur direct per e-mail een exemplaar naar uw KCT- afdeling. Ook de politie weet dan dat het is afgerond.


Nu alleen nog maar genieten van uw bezit en mooie scores schieten.