WLASSH®
2011-2024

 Winchester Lever Action Shooters Society Holland 

 Uitslagen Dutch Lever Action Match 19 september 2021

20-09-2021
Eindelijk kon er geschoten worden.
Na een lange tijd van wachten was het eindelijk zover en is afgelopen zondag 19 september de eerste open WLASSH wedstrijd - tellend voor het NK 2021 -  verschoten op de schietbanen van SV Le Cartouche in IJzendoorn.
De opkomst was voor een eerste wedstrijd  prima, zeker wat we de  afgelopen maanden allemaal hebben meegemaakt.
Veel schutters twijfelen nog en wachten af. En dat is logisch want ook de organisatie had zo zijn twijfels.
Wat gaan de schutters doen? Is men al toe aan een wedstrijd en neemt men ook de moeite om te komen?

Deze vragen zijn gezien de tijd waarin we leven niet geheel vreemd. Veel sportverenigingen zien een achteruitgang en al heel vaak wordt een (schiet) wedstrijd zelfs nu nog geannuleerd wegens gebrek aan deelnemers. 
Het bestuur van SV Le Cartouche en de WLASSH organisatie hebben samen aan alles gedacht om de schutters een veilige wedstrijd te kunnen bieden. Alle ruimtes waren zeer optimaal ingedeeld want de "1,5 meter" regel was immers nog steeds geldend.
Het verliep prima en beide besturen waren zeer tevreden met de opkomst en het gehele verloop van de wedstrijd. En wat nog veel belangrijker is, de schutters waren allen lovend en hadden geen spijt van de lange rit naar IJzendoorn.
We durven dit met zekerheid te schrijven want de sfeer was optimaal en het was reuze gezellig daar in de
geïmproviseerde extra kantineruimte.  WLASSH leden en niet leden wisselden veel informatie uit en het was mooi om te ervaren dat schutters niet snel huiswaarts keerden maar nog lang bleven napraten. Men opperde zelfs om dit evenement jaarlijks te herhalen en daar zijn we het helemaal mee eens.
De wedstrijd kreeg zelfs een internationaal tintje door deelname van en lever action schutters uit Duitsland en
België.
Het maakt het allemaal nog mooier.  


SV Le Cartouche en met name de heren Imming en Versteegh willen we hartelijk danken voor hun
gastvrijheid, die was groots.
Tevens willen we de
vrijwilligers, onze eigen WLASSH leden, heel hartelijk danken voor hun grote inzet. Zonder deze inzet was dit allemaal niet mogelijk geweest.


Primeur!
Ons lid Leon Beekhuizen heeft als eerste schutter deelgenomen aan de 50 meter discipline Legacy en heeft deze verschoten met zwartkruit geladen patronen.

 

Beste lever action schutters, de kop is eraf en we hopen allemaal op een mooi naseizoen met mooie wedstrijden.
We hopen u allemaal weer te mogen ontmoeten bij de komende WLASSH wedstrijden.

Het bestuur van de WLASSH.

Discipline Trapper 25m
Zes van de acht schietpunten waren geactiveerd voor de discipline Trapper.
Deze schietpunten waren voorzien van een elektronisch baantransport.

De schutters, in totaal waren er 25, konden zelf na de proefkaart de twee wedstrijdkaarten wisselen, eigenlijk zoals u gewend bent van ons. Het telbureau kreeg na afloop van de serie een moederschijf terug met twee wedstrijd- insteekkaarten.
De
uitslagen van de discipline Trapper kunt u hieronder bekijken en eventueel downloaden.

2021 09 19 Uitslagen Trapper 25 M
PDF – 317,9 KB 218 downloads

Tijdens de WLASSH wedstrijden zie je altijd bijzondere wapens en ook dit keer waren er opvallende modellen aanwezig.
Wat te denken van een Winchester Model 92 in kaliber .25-20WCF.

En een Winchester Model 150 in kaliber .22 Long Rifle (de voorloper van de 9422).

Discipline Legacy 50m.
Voor de discipline Legacy werd de mooie 100 meter baan van SV Le Cartouche gebruikt. Vier van de zes schietpunten werden benut.
Maar aangezien deze schietpunten geen baantransport hebben werd vooraf besloten om het nu eens heel anders te doen. 
De schietpunten (tafels) werden halverwege op 50 meter geplaatst. Aan het dak voor de kogelvanger werden vier sets haken gehangen met daaraan een stevige houten plaat. Op deze plaat vastgeniet, naast elkaar twee moederschijven. De linker, gekenmerkt voor de proefserie en de rechter voor de wedstrijdserie. 
Voor het eerst is door de WLASSH besloten om alle 20 wedstrijdschoten op één schijf te schieten. 
De baancommandant gaf gelegenheid tot proefschieten en daarna konden de schutters gezamenlijk naar de schijven lopen om de geschoten scores te bekijken. Direct daarna startte de wedstrijdserie.
Na afloop konden we stellen dat deze keuze goed is bevallen.
Het telbureau kreeg dus per schutter enkel 
één 
moederschijf terug voor de telling. Gezien de afstand en de op deze afstand geschoten scores gaf dit geen enkel probleem.
Het telbureau telt altijd handmatig de kaarten en  daarna werden alle gegevens in de pc ingevoerd. Deze dubbelcheck werkt snel en correct. Wat daarna volgt is de gelijke scores rangschikken in de juiste volgorde. Soms is er een gedeelde plaats.
De uitslagen van de discipline Legacy kunt u hieronder bekijken en eventueel downloaden.

2021 09 19 Uitslagen Legacy 50 M
PDF – 315,5 KB 204 downloads

De prijswinnaars
Zoals eerder in de briefing richting de deelnemers aangegeven, heeft het WLASSH bestuur het volgende besloten:
Elke afstand kent vanaf heden vijf prijzen voor beide afstanden. Zo zijn er meer kansen voor de schutters om wat te winnen. Er zijn dus 10 prijzen te winnen. Deze prijzen worden de eerstvolgende wedstrijd (en) of bij een ALV uitgereikt aan de winnaars en niet aan het einde van de wedstrijddag. Dit i.v.m. de controle telling en het niet altijd meer aanwezig zijn van de bewuste deelnemer.
Lukt het overhandigen niet dan wordt de prijs verstuurd naar het adres van de winnaar.


Het WLASSH bestuur
feliciteert alle prijswinnaars met hun prestatie en prijs.

De aankomende wedstrijden.
De eerstvolgende wedstrijd wordt verschoten bij SV Robin Hood in Woerden en wel op 3 oktober aanstaande. 
Erg dicht op elkaar maar we konden pas op het laatste moment schakelen en afstemmen met verenigingen die ook allemaal een eigen
 agenda met allerlei activiteiten hebben. Volgend seizoen zal dit wat beter verdeeld worden over het gehele jaar. 
Ook zal heel spoedig de baanplanner voor de wedstrijd bij SV OKK in Wateringen op 24 oktober worden geactiveerd. En weer wat later de wedstrijd bij SV de Vrijheid in Bussum op 21 november.

Nederlands Kampioenschap Lever Action schieten
Alleen de door de WLASSH georganiseerde lever action wedstrijden komen in aanmerking voor het Nederlands Kampioenschap. 
In totaal worden er dit jaar vier wedstrijden georganiseerd waarvan er drie tellen voor het Nederlands kampioenschap. 
Na de tweede wedstrijd zullen de NK overzichten van beide afstanden worden gepubliceerd op de WLASSH website.

AK56 Wapenmagazine
En nu we toch over publiceren schrijven; we moeten zeker niet onze hoofdsponsor AK56 Wapenmagazine vergeten te noemen.

AK56 Wapenmagazine wordt veel gelezen in Nederland en België en bereikt daardoor veel schutters, ook lever action schutters.
We danken hoofdredacteur Aart Kromhout van harte voor zijn bijzondere bijdrage in dezen.

Bijzonder punt van aandacht.
De winnende kalibers op 25 en 50 meter waren dit keer een .357 Magnum en een .22 Magnum.
Juist een paar kalibers die nu onder een vergrootglas liggen bij de overheid.
Maar dat niet alleen.
Het bezit van alle controversiële kalibers zijn door gerechtelijke uitspraken in gevaar gebracht.
Klik hier voor het inzien van deze uitspraken.
Met controversiële kalibers bedoelen we alle kalibers die ooit op verlof zijn geplaatst via een niet helemaal correcte aanvraag.
Als voorbeeld noemen we een lever action geweer in kaliber .44 Magnum die onder GKG is aangevraagd. Het is een 100 % GKG geweer maar helaas heeft de KNSA de GKG grens gesteld op maximaal 8mm. De bezitter van dit wapen kan straks in de problemen komen en het verlof ervoor kwijtraken.  En zo zijn er ettelijke honderden eigenaren met wapens die hetzelfde lot kunnen ondergaan.

Voor een uitgebreide uitleg verwijzen we u naar de aanvulling in een eerder gepubliceerd artikel:
"Een lever action in .357 Magnum /.38 Special op verlof plaatsen". De aanvulling is halverwege het document duidelijk in het rood weergegeven.
Klik hier voor het bewuste artikel.