WLASSH®
2011-2024
 Winchester Lever Action Shooters Society Holland 
 

 Montage van het model 94 AE (deel 1).

Afbeelding 1
Winchester model 94 AE (Angle Eject) Trapper karabijn in kaliber .357 Magnum. 
 
01-07-2011
Het groot onderhoud.
Na bijna 12000 schoten is het weer tijd voor groot onderhoud. Na het schieten plegen we normaal onderhoud, d.w.z. schoonmaken etc. maar bij groot onderhoud gaat het wapen volledig uit elkaar.
De karabijn wordt regelmatig gebruikt. We verschieten niet te zware .357 Magnum munitie, dat kan ook niet met het snel verbrandende kruit dat we gebruiken. N320 kruit, 6,5 grain en een 158 grain mantel met vlakke kop. Dat is een redelijk milde lading.
In tegenstelling tot wat veel mensen denken, is dit een goed en betrouwbaar wapen. Men moet alleen op tijd onderhoud plegen en wat zaken in de gaten houden. In de afgelopen 12 jaar is alleen in de beginperiode een carrier (patroondrager) gebroken.
Deze werd kosteloos door Winchester toegestuurd. Was waarschijnlijk een productiefout, men reageerde direct, een goede service op dat moment. Nu zal men de onderdelen elders moeten halen, daarover later meer.
Alle onderhoud kan men zelf doen, gewoon goed opletten en voorzichtig zijn. Lukt het niet direct, stoppen en eerst de zaak bestuderen, dan pas verder. In principe hoeft dit wapen dus nooit terug naar een wapenhandelVoor mij is het een erezaak dat niemand anders de wapens repareert, behalve ikzelf. Niet iedereen zal dit aandurven, vandaar wat stukjes over dit wapen ter ondersteuning, de WLASSH is er niet voor niets gekomen. En zeg nou eerlijk, een wapensmid die gelijk het wapen volledig naloopt, is toch veel te veel tijd kwijt om dit nog redelijk te kunnen doorberekenen aan de klant. De waarde van het wapen laat zulke reparaties niet toe, dus als het even kan, gewoon zelf doen. We gebruiken voor de montage, enkel en alleen de bits van het Brownells bitset.
In dit set zijn bijna alle bits aanwezig voor deze klus. Heeft u al een ander set, pas de bits dan goed voor gebruik.
 
Monteer de veer van de patroondrager (carrier spring)
Het wapen ligt gedemonteerd op tafel en is gereinigd. De laatste stap is dan nog schoonblazen met perslucht. We zijn er nu zeker van dat alle naden en hoeken strak zijn en vrij van vuil. 
De carrier is a.h.w. de patroondrager, deze lift de patroon omhoog voor de kamer. De naastgelegen veer zorgt ervoor dat de carrier naar beide kanten kan terugveren. Deze veer zit aan de linkerzijde in de kast gemonteerd , in de onderste gefreesde lengtegroef.
De veer wordt gemonteerd met het U- profiel naar boven en wordt tegelijkertijd met het afdekplaatje (carrier spring cover) vastgezet. Het vastzetten wordt gedaan via de laadopening, gebruik bit 180-5. De rode pijl in afbeelding 2 geeft de positie aan van de veer. Het achterste, naar binnen uitstekende deel, raakt de nok van de carrier of patroondrager, zie rode cirkel in onderstaande afbeelding. 
 
Afbeelding 2
De rode pijl geeft het bevestigingspunt van de carrierveer aan. Daar komt dus het oog en tevens de "afdek" veer.
Ze worden beiden vastgezet met het kleine boutje op de voorgrond.
Rechtsonder, de as van de carrier met aan het begin de schroefdraad voor in de kast.
 
 
Afbeelding 3
Carrierspring volledig afgedekt door de carrier spring cover. 
Op de voorgrond de eerste groef voor de cartridge guide. 
 
Carrierveer met afdekplaatje worden met een kleine sleufkopbout vastgezet. Hier hoeft men geen borgvloeistof te gebruiken.
De eerst tegenkomende groef in de linkerzijde van de kast is voor de patroongeleider (cartridge guide). Dit onderdeel wordt hierna besproken. Deze groef is duidelijk te zien in afbeelding 2 en 3.
 
 
De patroongeleiders (cartridge guides) monteren.
De linker patroongeleider in de bovenste sleuf leggen en zover mogelijk naar voren aanduwen.
Daarna de rechter geleider in de sleuf plaatsen en vastzetten met bit 120-6. Voor de juiste positie, zie afbeelding 4.
 
Afbeelding 4
De twee patroongeleiders in beeld met op de voorgrond de linker geleider.
De patroongeleiders staan dus rechtop. De kop van de patroon wijst dus naar links.
 
De kleine boutjes (cartridge guide screws) waarmee de patroongeleiders worden vastgezet, worden vanaf de buitenzijde van de kast aangedraaid. Gebruik bit, 120-6. Let op, deze boutjes zijn kwetsbaar, gebruik de lichtste borgvloeistof en zet voorzichtig vast. De juiste bit is extra belangrijk. De patroongeleiders mogen niet tijdens schieten los gaan zitten. Een storend wapen heeft vaak als beginnend probleem, een losliggende patroongeleider. We komen dan gelijk op het zwakke punt van de 94 AE, die kleine boutjes voor de patroongeleiders. Een kapotte boutkop kan veel ellende veroorzaken en gek genoeg liggen de originele sleufkopjes wel eens uit het midden. Een boutje kan afbreken d.w.z. de sleufkop scheurt, ja en dan?
Daar kom ik in een later stadium uitvoerig op terug.
 
 
Laadklep monteren (spring cover). 
De laadklep kan men vanaf de binnenzijde in positie brengen en vervolgens vanaf de buitenzijde met een boutje vastzetten. Gebruik bit 240-4. Zie afbeelding 5 en 6.
Het onderdeel is van verenstaal, dus het boutje hoeft niet geborgd te worden door borgvloeistof.
Afbeelding 5
Afdekplaatje laadopening of korter genoemd, het laadklepje (Spring cover).
Zichtbaar aan de rechter buitenzijde van de kast.
 
Afbeelding 6
De achterzijde van het laadklepje met bevestigingsboutje.
 
Afsluiter monteren (complete breech bolt). 
Voordat de afsluiter wordt gemonteerd, eerst de patroontrekker demonteren. Dit doet men door de 2 lange boutjes aan de onderzijde los te draaien. De patroontrekker is verend, dus als men de boutjes weer plaatst, alleen de allerlichtste borgvloeistof gebruiken en dan alleen op een paar gangen plaatsen. Dit lukt het beste door met een wattenstaafje voorzichtig aan te tippen. Onderstaande afbeeldingen 7 en 8 laten de afsluiter zien. Aan de afsluiter zit de ejector vast. Normaal gesproken gebeurt hier niets mee, dus alleen reinigen en laten zitten. De 2 rode pijlen op de foto geven de plaats aan waar de boutjes ingedraaid gaan worden. Draai de patroontrekker 180 graden om zijn lengteas en plaats hem in de sleuf, welke aan de zijkant van de afsluiter is gefreesd. Steek de boutjes in en draai vast, niet te vast! 
 

 

 Afbeelding 7
Afsluiter (complete breech bolt) ligt omgekeerd op de werkbank, met op de voorgrond de patroontrekker (extractor) en de 2 boutjes voor montage. Op de foto ligt de extractor 180 graden gedraaid, de klauw voor uittrekken van de huls is goed te zien. Voor montage, de extractor 180 graden terugdraaien en in de infrezing plaatsen. De boutjes insteken waar de rode pijlen aangeven. 
 
 
Afbeelding 8
De afsluiter gereed voor montage in het wapen.
Ondanks het uitgebreide bitset wat voorhanden is, past niet 1 bit op de boutjes van de extractor.
Neem voor het lossen en vastzetten een schroevendraaier met de volgende maat; 2,5 x 35.
 
Het grote gat in de zijkant van de afsluiter loopt geheel door. Op dit punt is de hevel met de (slede) afsluiter verbonden d.m.v. een ingeschoven pen. De hevel bedient de afsluiter dus via dit punt en wordt later in deze handleiding nog eens genoemd. De afsluiter is voorzien van ejector en extractor en kan in het wapen worden ingeschoven. De slagpin doen we later. Let op, altijd eerst de afsluiter inschuiven en naderhand pas de veiligheidspal inschuiven. De afsluiter kan anders niet ingeschoven worden.
 
Veiligheidspal insteken. 
De veiligheidspal,zie afbeelding 9, is eigenlijk niet meer dan een blokkeerpen welke dwars door de kast loopt en de doorslag van de haan voorkomt. Ik benoem dit bewust doorslaan omdat in rust de haan een stukje van de slagpin is verwijderd, een zogenaamde zwevende haan dus. Aan de bovenzijde en achterzijde van de kast is een klein gaatje zichtbaar, daar wordt een veertje met plunjer ingestoken. Van bovenaf eerst het veertje (spring) en daarna de plunjer (plunger) van de veiligheidsknop (hammer stop) in het gat steken. De veiligheidsknop, vanaf de rechter kastzijde (met de holling voor de plunjer naar beneden gericht) insteken en tegelijkertijd de plunjer van boven met een klein pennetje (maximaal 2 mm doorsnede) naar beneden drukken. De veiligheidsknop schiet een klein stukje in het gat, totaan de doorslag. Deze kan nu uitgenomen worden, wel de veiligheidsknop aan blijven drukken totdat deze niet verder kan. Met een kaasprikker drukken we nu dwars door de veiligheidsknop heen alsnog op de plunjer.
Afbeelding 10 en 11 geven de juiste positie aan van insteken. De veiligheidsknop schiet nu door op zijn plaats en het plunjertje valt in de holling van de veiligheidsknop. Deze holling is gefreesd onder het kleine gaatje. De veiligheidsknop is nu heen en weer te bewegen in de kast en zal op zijn plaats blijven. Als we deze handeling verrichten, dan staat het wapen dus horizontaal en rechtop op tafel met de loop van ons af. Een goede steun is eigenlijk onmisbaar, daarover later meer. 
 
Afbeelding 9
Veiligheidsknop met veertje en plunjer (cross bolt safety). De veiligheidsknop ligt nu zo gepositioneerd alsof deze zichtbaar is van bovenaf gezien in de kast. In deze stand wordt hij vanaf de rechterzijde in de kast geschoven.

Het kleine gaatje is voor het wegdrukken van de plunjer tijdens demontage. De linkerkant van de veiligheidsknop laat nog sporen rood zien, vanaf de linkerzijde van de kast indrukken betekent de haan blokkeren. Vanaf de rechterkant terugdrukken betekent dat het wapen afgevuurd kan worden. Daarom was het rood zichtbaar, rood van "onveilig".

Afbeelding 10
De positie van insteken nog eens goed weergegeven. De rechter pijl wijst naar het kleine gat voor de veer en plunjer. Daar steken we dus een pennetje in op moment van insteken van de knop. Eenmaal ingestoken, doorduwen totdat de plunjer in de holling valt. 

  

Afbeelding 11
Een close up van de cross bolt safety van bovenaf.
Slagpen plaatsen.
De slagpen is duidelijk weergegeven in afbeelding 12. De slagpen  (firing pin) in de slede- afsluiter steken. Doe dit op de juiste manier. De rode cirkel geeft een holte aan welke altijd naar beneden moet wijzen als men de slagpen insteekt. Let dan ook even op de achterzijde van de slagpen, deze loopt schuin af, dat heeft te maken met de opgaande beweging van de blokkeerder van de slede- afsluiter. In dat onderdeel is een doorgeefpin geplaatst welke de energie van de haan door moet geven aan de slagpen. De doorgeefpen is cilindrisch. Komen we later op terug tijdens behandelen van de blokkeerder.
 
 
Afbeelding 12
De lange slagpen van de Trapper karabijn.
Na 12000 schoten te hebben afgevuurd, nog puntgaaf. De cirkel geeft aan waar de slagpen langs de koppelpen (zie afbeelding 21) loopt. Deze koppelpen is de verbinding tussen de hevel en de slede/ afsluiter.
 
Blokkering van de slede- afsluiter plaatsen.
Dit onderdeel is te zien in afbeelding 13. Zodra de slagpen op zijn plek zit in de slede- afsluiter, kan de afsluiterblokkering (complete locking bolt) van onderaf in de kastsleuven inschuiven. Bij andere systemen noemt men deze blokkering ook wel een valblok. Winchester praat meer over een blokkering, we blijven deze dan ook zo noemen. Tijdens insteken van de blokkering, dient de slede- afsluiter volledig naar voren aangeduwd te worden. Druk de blokkering geheel naar boven, de slede- afsluiter wil terug maar blijft tegen de blokkering duwen. Zo is het wapen dus vergrendeld tijdens afvuren! Dit is een goede positie om door te gaan met de montage. 
Afbeelding 13
De achterkant van de slede- afsluiter blokkering. Vanaf deze zijde slaat de haan op de zwevende pin en vervolgens op de slagpen. Aan de onderkant, (rechts op de foto) zijn de twee klauwen te zien waar de blokkeerder mee naar beneden getrokken wordt tijdens openen van het wapen. Afbeelding 14 laat de andere zijde van de blokkeerder zien.

 

Afbeelding 14
De voorzijde van de blokkeerder. Nu is te begrijpen waarom de slagpen afgeschuind is aan de achterzijde.
De blokkeerder wordt omhoog geduwd tijdens sluiten van het wapen en twee stompe onderdelen zouden kunnen blijven hangen en zo de doorgang belemmeren.
 
Lower tang met slot monteren.
Het volledige slot met haan (lower tang complete) monteren en vastzetten met de haanas (hammer screw). Deze as vanaf de linkerzijde van de kast insteken en handvast aandraaien met bit 240-4. Voor complete demontage van het slot, zie hoofdstuk "Demontage slot" De lower tang met slot is goed te zien in afbeelding 15. 
 
Afbeelding 15 
De complete "lower tang" met onderin de bladveren voor de trekker en de twee nokken van de greepveiligheid. Achterop de spiraalveer voor de haan. Dit slot wordt verder uitgebreid behandeld in het hoofdstuk "Demontage slot".
 
Voor de duidelijkheid hieronder nog een keer het slot maar nu van onderaf gezien. Goed is de nok te zien welke ingedrukt wordt als de hevel tegen het hout aangeknepen wordt. Heeft men de hevel te los vast en laat men deze iets vieren, dan zal de nok wederom uitveren en het slot blokkeren. Men kan op dat moment niet schieten. Men is niet altijd blij met deze beveiliging, het wapen schouderen en met de hand de hevel naar de kolf toe knijpen is niet een goede combinatie. Er is een oplossing, ga met de rechter elleboog meer omhoog staan, u zal zien dat het schieten een stuk rustiger is. Het aantrekken van de hevel is nu een meer natuurlijker houding geworden.
 
Afbeelding 16
Zodra de hevel ingedrukt wordt, zal deze de achterste nok omhoog duwen, zie de rode pijl.
De achterste nok staat in verbinding met de voorste nok d.m.v een bladveer.
De voorste nok blokkeert de trekker tegen achteruit bewegen, dus zodra deze nok ook omhoog gaat, is het mogelijk om de trekker naar achteren te bewegen en zo te vuren.
 
Monteer het gehele slot, dus de lower tang met de haan en hoofdveer. Het slot in het wapen insteken en de bout plaatsen.
Zet de bout handvast met bit 210-4, later kan deze aangedraaid worden, zie afbeelding 17. 
 
Afbeelding 17
De bout voor het vastzetten van de lower tang aan de kast eerst met de hand indraaien.
Gebruik later wel bit 210-4.
 
Montage van de carrier (patroondrager). Zie afbeelding 18 voor het juist insteken van dit onderdeel. Plaats de bout en draai handvast aan, vervolgens met de juiste bit vastzetten. Elke keer als men de patroondrager in handen heeft, deze controleren op breuk. De .357 Magnum dragers zijn niet zo sterk en kunnen door andere storingen wel eens de dupe worden. Deze was na controle en ruim 9500 patronen te hebben gelift nog steeds in perfecte toestand.
 
Afbeelding 18
De patroondrager schuin in de onderzijde van de kast insteken, vervolgens de bout plaatsen en vastzetten.
Het vastzetten met bit 240-4 doen! De bout aan de rechterzijde is die van de lower tang.
De cirkelvormige afdruk is van de zadelring.
 
De complete hevel met link insteken en vastzetten.
Voordat we de onderdelen in positie steken, eerst nog even een onderdeel controleren en wel de "cartridge block". Dit kleine onderdeel slijt en kan voor ergere problemen zorgen, zie het hoofdstuk "lastig repeteren". Afbeelding 19 laat nogmaals dit onderdeel zien.
 
Afbeelding 19
De "Cartridge Block" een nietig onderdeel wat we goed in de gaten moeten houden. Smeer deze in met speciaal vet "high definition grease", dat is beter dan olie!
 
Als dit onderdeel geen gebreken vertoont, kan men het geheel (hevel en link) in positie brengen. Steek het uiteinde van de hevel door de sleuf van de carrier (patroondrager). Dit uiteinde is de koppeling welke later aan de slede/afsluiter wordt verbonden.
Afbeelding 20 laat precies zien hoe dit gedaan moet worden.
 
Afbeelding 20 
Koppeloog van het uiteinde van de hevel gereed om door de patroondrager te worden gestoken.
Al eerder hebben we de "cartridge block" gecontroleerd en vastgezet.
Goed zicht hebben we ook op het serienummer onderaan de kast.
 
Hevel en slede- afsluiter koppelen.
Nu de hevel met link door de patroondrager is gestoken, is het mogelijk om de koppeling te maken met de slede/ afsluiter.
Duw het koppeloog in de onderzijde van de slede/ afsluiter en kijk via het grote gat links in de kast of het gat van de onderdelen overeen komt. De slede/ afsluiter en het daarachter gelegen vergrendelblok waren bij de voorgaande handeling natuurlijk in positie gebleven. Dus slede/ afsluiter helemaal naar voren en het vergrendelblok volledig omhoog geduwd. De koppeling vindt plaats d.m.v. een stalen pen welke vanaf de linkerzijde in de kast wordt gestoken, zie afbeelding 21. De pen heeft een taps uiteinde, steek deze eerst in het gat, het koppelen van de onderdelen zal dan makkelijker gaan. Duw vervolgens met een pennetje de koppelpen volledig naar beneden toe in positie.
 
 Afbeelding 21
De koppelpen naast het gat waar het ingestoken moet worden. Tapse zijde eerst insteken!
 
Nu de koppelpen in positie is gedrukt, is het tijd om deze tegen uitvallen te borgen. Dat doen we door het gat weer te voorzien van de juiste borgbout. Draai de bout in het gat en zet deze vast met bit 300-5, zie afbeelding 22. De pen zal nu op de plek blijven en voor een definitieve koppeling zorgen tussen de slede/ afsluiter en de hevel (lever).
 
Afbeelding 22
Bit 300-5 is de perfecte bit om deze bout vast te zetten.
 
De koppeling tussen "lever" en slede/ afsluiter is gemaakt.
 
Link koppelen aan grendelblok en kast.
Nu is het tijd om de "link" te koppelen aan het grendelblok en de kast. Eerst koppelen we de "link" aan het grendelblok.
Schuif het grendelblok langzaam naar beneden toe en koppel deze aan de link. Onderstaande foto's 23 en 24 geven een goed beeld wat men moet doen.
 
Afbeelding 23
Grendelblok naar beneden schuiven en de achterkant van de link gelijktijdig naar achteren bewegen.
De T- vormige onderzijde van het grendelblok glijdt nu in het contraprofiel aan de achterzijde van de "link.
 
Afbeelding 24
Het grendelblok en "link" zijn gekoppeld.
 
We zijn er bijna.
De "link" ligt aan de voorkant nog los. Hij moet nog gekoppeld worden aan de voorzijde van de kast. Plaats de voorzijde van de "link" in positie en wel zo dat de "linkpin" ingeschoven kan worden. De pin volledig doorduwen. Afbeelding 25 laat de "link pin" zien, gereed om ingeschoven te worden.
 
Afbeelding 25
"Linkpin" gereed voor montage.
Nog net te zien tussen de "link" en de kast, een kleine vulring.
Sommige Winchester hebben last van "klapperatisme", de vulring maakt het wat strakker.
Wel eerst de speling met een voelermaat opmeten en dan de juiste ring plaatsen.
 
Linkpin borgen.
Rest ons nog één ding en dat is de "linkpin" borgen tegen uitvallen. Dat borgen doen we met een klein sleufkop boutje, ook wel de "linkpin screw" genoemd. Draai het boutje vast en gebruik bit 180-4. Afbeelding 26 laat de "linkpin screw" zien.
 
Afbeelding 26
Ook voor het vastzetten van de "linkpin screw" altijd de juiste bit gebruiken.
In dit geval is het bit 180-4 vanuit het Brownells set.
 
Nawoord.
Het wapen is weer volledig gemonteerd. Na deze werkzaamheden nog één keer alle boutjes nalopen met de juiste bit.
Probeer het wapenmechaniek door deze een paar keer voorzichtig te laten openen en sluiten. Is er een hapering, nooit forceren maar altijd eerst kijken wat er scheelt. En heeft u gedaan wat hierboven beschreven werd, dan is het bijna uitgesloten dat er een probleem opduikt. De boutjes zitten vast en het mechaniek repeteert goed, dan is het tijd om de boel te smeren. Breng voorzichtig wat spray aan op de contactvlakken. Veelal gebruik we daarvoor Ballistol. Het wordt vaak gezegd dat dit niet zo super smerend zou zijn. Kan zijn maar we hebben een grondige hekel aan de speciaal smerende teflon spuitbussen. Teflon deed ooit zijn intrede in de autowereld, u zal zich zeker het merk "Slick 50" herinneren. Maar hoort u er ooit nog iemand over praten? Nee dus, teflon trekt vuil aan en menig motorblok is ermee naar de verdommenis geholpen. We gebruiken liever de producten van Klever. Ook voor de gezondheid is Ballistol veilig, het is immers natuurlijk afbreekbaar. En het bewijs is er, de Trapper karabijn blijft nieuw om te zien en qua prestaties merken we nog geen achteruitgang.