WLASSH®
2011-2024

 Winchester Lever Action Shooters Society Holland 

 Eerste officiële Interland Lever Action schieten
België - Nederland


18-02-2023
Eerste Interland België - Nederland

Het is zover, de eerste Interland België - Nederland komt eraan en wel op zaterdag 24 juni 2023 bij de olympische schietstand ZILVERBERG , Meylweg 43  2550 in Kontich.
Klik hier voor meer informatie over deze vereniging.


Deze wedstrijd wordt volledig georganiseerd door onze lever action schietende zuiderburen.
Belgische lever action schutters dagen de Nederlandse WLASSH schutters uit in een eerste Interland wedstrijd. 


Deze eerste Interland zal een feestelijk tintje kennen, zie de hieronder weergegeven affiche.

Gezien de tijd en de vorm van de wedstrijd kunnen deze eerste keer maar 19 schutters per land aantreden.
De Belgische schutters kunnen zich opgeven via de onderaan de affiche vermelde Belgische baanplanner.


Voor Nederland kunnen enkel WLASSH leden zich per direct aanmelden via de e-mail
contact@wlassh.nl.
De WLASSH verzamelt de gegevens en geeft deze door aan de Belgische organisatie. De planning wordt dan aangemaakt. Om en om wordt tijdens de wedstrijd een Belgische en een Nederlandse schutter opgeroepen.
Let op, deelnemers dienen in het bezit te zijn van een geldige Europese Vuurwapenpas.
Deze kunt u bij uw KCT- afdeling aanvragen.

Wapens vervoeren in België vereist dat er een extra slot moet zijn aangebracht op het wapen. Een trekkerslot werkt niet dus wordt het een kabelslot of ten minste een kabelbinder (juiste benaming is tie wrap).

De WLASSH heeft geen invloed op de toegewezen tijden en de wedstrijdvorm.
Schutters die zich opgeven dienen zich te realiseren dat dit een bijzondere dag wordt maar dat er geen sprake kan zijn van voorkeurstijden. Wel wordt rekening gehouden met de afstand vanwaar u komt aanrijden. De organisatie zal rekening hiermee houden met de indeling. Sommige schutters dienen al vroeg te beginnen en anderen een stukje later in tijd. De Belgische organisatie probeert zoveel mogelijk van ver komende schutters later in te delen.

In volgorde van binnenkomst wordt door de WLASSH een lijst met deelnemers aangeleverd. Tevens wordt een reservelijst aangemaakt als er teveel inschrijvingen komen. Vallen schutters af omdat ze de tijd niet prettig vinden, of om een andere reden dan kan een andere schutter deze plaats innemen. 

Het wordt een bijzondere dag voor de Belgische lever action schutters en natuurlijk ook voor de WLASSH.
Het is de bedoeling dat dit een terugkerend jaarlijks evenement wordt naast de reguliere WLASSH wedstrijden.
Let op: deze wedstrijd telt niet mee voor het Nederlands kampioenschap Lever Action schieten.

Is het succesvol dan zal volgend jaar juni de WLASSH vereniging de Interland Nederland - België in Nederland organiseren.
Ruim vooraf wordt u hierover geïnformeerd.
Bestuur WLASSH

                                                                                                                Klik rechtsboven voor een volledige weergave.

 

03-05-2024
Mededeling van het bestuur.
Het WLASSH bestuur heeft het besluit genomen om dit jaar geen interland te organiseren.
Een interland moet voldoen aan bepaalde eisen en het lukt nu niet om daaraan te voldoen.
Ook is het WLASSH bestuur het unaniem eens dat de zes wedstrijden die ze elk jaar organiseren op dit moment belangrijker zijn dan een ingeplande "tussenwedstrijd".


Bestuur WLASSH