WLASSH®
 2011-2024

Winchester Lever Action Shooters Society Holland 

 Van 1849 t/m/ 2006

Walter Hunt
Hunt Repeating Rifle, caliber .54 
 
Uiteindelijk begon alles met de “Hunt repeating rifle”.
De ontwerper van dit wapen was Walter Hunt uit New York.
Geboren op 29 juli 1796 in Martinsburg in de staat New York en overleden op 8 juni 1859.
Het wapen werd gemaakt in 1848-1849.
Het geweer noemde men de “Volition repeater” en op dit moment is er nog maar 1 exemplaar over, welke hangt in het Historical Firearms museum in Cody, Wyoming. 
Op 21 augustus 1849 verkreeg Hunt, U.S. patent no. 6663 voor een lever action breech loading repeating rifle.
De “Volition Repeater, is een vreemde omschrijving welke niet snel in een woordenboek te vinden is.
Volition kan men het beste vertalen als zijnde, "wilsbeschikking, wilskracht, iemand zijn wil opleggen". 
Het wapen had een gecompliceerde bediening met 2 hevels en het bestond uit lastig te maken kleine onderdelen en daardoor gedoemd te mislukken.
Hunt had technische ondersteuning van een modelmaker genaamd George A. Arrowsmith.
Deze Arrowsmith had een kleine wapenwerkplaats in New York City.
Samen hebben ze aan het patent van Hunt gewerkt.
 
Walter Hunt is ook de ontwerper van de speciale kogel, genaamd de “Rocket ball
Dat is een holle kogel met de kruitlading in zich.
Hij verkreeg op 10 augustus 1848 U.S. patent no. 5701.
Dit was dus één van de eerste eenheidspatronen en de eerste hulsloze munitie voor een repeteerwapen, en dat in 1849! Het ontwerp was echter commercieel gezien een mislukking maar, het was wel het begin.
Zijn naam kreeg nog meer bekendheid door andere uitvindingen, zoals de uitvinding van de eerste Amerikaanse naaimachine en de veiligheidsspeld.
Walter Hunt moeten we dus niet vergeten.
 
Dit was dus de start naar de later zo beroemde modellen van Winchester.
Het Winchester lever- action verhaal begon in 1849, maar pas in 1866 kregen de wapens ook zijn naam. Oliver Winchester zelf kwam pas in 1855 in beeld.
Zover is het nog niet, we krijgen eerst nog het Jennings geweer. 
 
The Jennings rifle en
de firma Robbins and Lawrence.

Het werk van Hunt werd weer opgepakt door Mr. Lewis Jennings.
Jennings was een wapenmaker in dienst van Arrowsmith.
Hij ging door met het verder ontwikkelen en vereenvoudigen van het repeteerwapen.
Hij kreeg op 25 december 1849 zijn patent.
The Jennings geweren werden allen gemaakt door de firma Robbins en Lawrence in Windsor, in de staat Vermont. Er zijn er niet meer dan 1000 gebouwd en wel tussen 1850 en 1852.
Er werden 3 typen gebouwd, het eerste model was een enkelschots achterlader, het derde een voorlader en het tweede was voor ons interessant, dat was een achterlaad repeteergeweer.
De voorman van de geweermakerij was ene Benjamin Tyler Henry, de bekende Henry dus.
Het Jennings geweer was een belangrijke doorontwikkeling naar de latere Winchester modellen, desondanks waren deze geweren lelijk, "underpowered" en complex.
Commercieel gezien was het dus wederom een misser.
Jennings was ook bezig met de ontwikkeling van een 20 schots repeteer geweer, vaak waren dit modellen in ontwikkelfase. Zijn werk werd door Arrowsmith onder de aandacht van het publiek gebracht.
Ondanks de misser gaf Arrowsmith het niet op, hij geloofde nog steeds in het repeteersysteem maar er was dringend geld nodig om door te kunnen ontwikkelen en produceren.
Er werd een geldschieter gevonden, een kapatilist, een man van aanzien, ene Courtlandt C. Palmer.
Palmer was ooit de President of the Stonington and Providence Railroad en ook een belangrijk zakenman in New York City. Hij had erg veel interesse in het werk van Jennings en stak daar dan ook veel geld in.
Palmer kocht de patenten van Hunt en Jennings, van Arrowsmith en probeerde een afspraak te regelen met de firma Robbins and Lawrence voor de aanmaak van 5000 Jennings geweren.
Ook nu was de meester geweermaker in dit bedrijf Benjamin Tyler Henry.
Henry is geboren op 22 maart 1821 in Claremont, New Hampshire.
Er kwamen nog twee andere wapenontwerpers in beeld die voor de firma Robbins and Lawrence gingen werken. Beiden hadden veel interesse in het repeteersysteem en hadden veel wapentechnische achtergrond.
Hun namen zijn voor iedereen bekend.
 
Horace Smith en Daniel B. Wesson.
In 1854 gingen zij samen met investeerder Courtland C. Palmer door, waar Jennings was gestopt.
Ze produceerden in dat jaar een lever- action pistool genaamd "Volcanic". Het patent werd verkregen op 14 februari 1854.
De eerste wapens waren alleen in het kaliber .30 en .38, de munitie bestond uit holle projectielen met kruit en een slaghoedje.
De wapens werden geproduceerd in Norwich, in de staat Connecticut. Er zijn 1000 vuurwapens gemaakt en ze hadden de loopaanduiding: "Smith & Wesson Norwich, CT."
De productieleider was opnieuw B.Tyler Henry.
De fabriek kreeg als naam: "The Smith and Wesson Company" en ook werd de naam "Smith and Wesson Volcanic" gebruikt.
 
Volcanic Repeating Arms Company
Later, in juli 1858 werd de naam gewijzigd  en werd het de "Volcanic Repeating Arms Company".
Een van de nieuwe investeerders die in dat jaar opdook was Oliver F. Winchester, een succesvol zakenman uit New Haven. Winchester was niet alleen een goed zakenman maar ook een wapenliefhebber.
Hij zag wat in de fabriek en wilde daar wel genoeg geld insteken.
The "Volcanic Repeating Arms Company" kocht alle rechten van Smith and Wesson.
 
Een Volcanic lever action geweer.
 
Niet lang na deze aankoop verdween Smith uit de fabriek, die wilde door in iets anders.
Na verloop van tijd ging ook Wesson weg.
Smith en Wesson staken toen al veel tijd in de ontwikkeling van een revolver, iets wat hun later veel succes en rijkdom bracht.
In februari 1858 werd de "Volcanic" fabriek verhuisd van Norwich naar New Haven in Connecticut.
Ondanks de grote verliezen bleven de "Volcanic"wapens in productie. Er werd zelfs een geweer geproduceerd.
Ook bleef Winchester geld steken in de fabriek, hij was zelfs optimistisch voor de toekomst.
In augustus ging, ondanks alle inspanningen, de fabriek failliet.
Normaal gesproken zou dit het einde zijn geweest, maar door dit faillissement kreeg Winchester de kans om alles te kopen. Hij was teveel liefhebber om dit zomaar te laten gaan en hij had geld genoeg.
Na zijn aankoop werd de naam wederom gewijzigd.
 
New Haven Arms Co.
 
Van Volcanic naar het .44 RF Henry geweer.

Winchester liet de fabriek gewoon weer draaien, het Volcanic geweer en pistool werden weer geproduceerd onder toezicht van Benjamin Tyler Henry.
Het is wel bijzonder dat deze man zo vaak wordt genoemd. Hij had ook nu weer de supervisie over de werkplaats maar deed daarbij nog de nodige experimenten met munitie. Hij stak veel tijd in deze onderzoeken en na verloop van tijd was dit ook succesvol, zelfs revolutionair voor die tijd.
Henry had een metalen eenheidspatroon ontwikkeld, een kaliber .44 randvuur patroon.
 
De .44 Henry, een randvuurpatroon.
 
Tevens veranderde hij het Volcanic geweer. Dit was het begin van het beroemde Henry geweer.
Zoals eerder gezegd, zowel het geweer als de munitie waren revolutionair te noemen.
Het geweer werd geproduceerd van 1860 tot 1866. De munitie werd geproduceerd van 1860 tot 1934, erg lang voor een randvuur patroon!!!
De patroon werd geladen met een 200 grain kogel en 28 grain zwartkruit. De snelheid bedroeg toen 1100 fps.
Op de huls werd een "H" gedrukt, dit als eerbetoon aan de ontwerper, ingenieur B.T. Henry.
Het Henry geweer werd zo populair dat de fabriek even de naam Henry Repeating Arms Co. heette.
 
Een mooi Henry geweer uit 1862.
 
Winchester gaf Henry veel vrijheid maar ook veel eer.
In 1866 had Oliver F. Winchester het merendeel van de aandelen van de fabriek in zijn bezit.
Hij nam de algehele leiding over, werd als het ware President Directeur van het bedrijf.
Als bekroning liet hij de naam van het bedrijf omzetten naar:
 
Winchester Repeating Arms Co.