WLASSH®
2011-2024

 Winchester Lever Action Shooters Society Holland
 Uitslagen Dutch Lever Action Match 

19 februari 2023

20-02-2023
Een hele goede opkomst tijdens de eerste wedstrijd van dit jaar.

De eerste wedstrijd van dit jaar, tellend voor het Nederlands Kampioenschap 2023 werd gehouden op de schietbanen van:

SV O.K.K. te Wateringen

De inschrijvingen liepen harder dan gewoonlijk. Al 60 inschrijvingen en dat een maand voor de wedstrijd. Dat is niet eerder voorgekomen. Dat is een heel prettige ontwikkeling en we zijn benieuwd naar de toekomst.
Uiteindelijk werden gisteren 70 series verschoten, 37 schutters voor de discipline Trapper en 33 schutters voor de discipline 
Legacy.
Helaas moesten een paar mensen om gezondheidsredenen afmelden. We wensen ze het beste toe en hopen ze weer snel te mogen zien.


De erkenning, het gesprek van de dag.
Veel werd bij binnenkomst gesproken over de pas verkregen erkenning. Enthousiaste deelnemers: eindelijk kunnen we een lever action wapen, in een kaliber die we wensen, zonder "valse" omwegen aanschaffen en inzetten voor de wedstrijden.
En zo te merken is de interesse en de vraag naar lever action wapens in kaliber .357 Magnum duidelijk  aan het toenemen.

Het bestuur werd door de leden/deelnemers veelvuldig gefeliciteerd met het behaalde succes. WLASSH voorzitter en secretaris kregen bloemen overhandigd van bestuursleden van Le Cartouche uit IJzendoorn. Tevens werden ze als vereniging in het zonnetje gezet door een vaste Belgische delegatie. Het bestuur is zeer dankbaar voor deze felicitaties maar de voorzitter benadrukte direct dat het succes ook volledig is te danken aan de leden zelf want zonder leden geen vereniging.
De overheid heeft duidelijk naar het totaalplaatje van de WLASSH gekeken en geconstateerd dat de wedstrijden goed bezocht worden en dat achter die wedstrijden een vereniging opereert met veel leden die kennis van zaken hebben. En dat de handelsnaam WLASSH al vanaf 2011 in de belangstelling staat en zich heeft beziggehouden met veel technische voorbereidingen om tot dit resultaat te komen. De vereniging had een doel: kennis omzetten naar goed onderbouwde argumenten. Deze documenten werden als bijlagen naar het ministerie gestuurd.
He
t heeft er allemaal toe bijgedragen dat we de
erkenning als vereniging WLASSH mochten ontvangen uit naam van de minister van Justitie en Veiligheid, Yeşilgöz-Zegerius. 


De prijsuitreiking.

Er waren geen prijzen meer van de vorige wedstrijden om uit te delen maar wel hadden we de NK prijswinnaars nog.
De mooie in glas gelaserde prijzen op naam werden dankbaar in ontvangst genomen.
Zoals wel meer voorkomt zijn sommige schutters succesvol op beide afstanden en dan worden er ook dubbele prijzen uitgereikt, het is niet anders en het is de schutters natuurlijk van harte gegund. Toch zal dit de komende jaren kunnen veranderen. Meer talentvolle schutters dienen zich aan en dan wordt het extra leuk en spannend aan de top.

Inschrijfherinnering
Nummer 4 van de reeks bierviltjes.  
Hieronder de inschrijfherinnering van de 19 februari wedstrijd.

De bierviltjes zijn veel populairder dan de vaantjes. De schutters vonden het allen een uitstekend idee toen we de eerste uitgaven deden op 18 september 2022 bij SV Le Cartouche in IJzendoorn. Er werd diverse keren geopperd om maar gelijk een hele serie uit te brengen en dat hebben we direct na de eerste uitgave maar in gang gezet.
Ondertussen werd afgelopen zondag nr. 4 uitgegeven aan de deelnemers. 

Bestuur en vrijwilligers bedankt!
We danken gastvrouw en bestuurslid Leny Harteveld en barman John  van schietvereniging O.K.K. in Wateringen  voor hun inzet, medewerking en gastvrijheid. Beiden kregen uit handen van voorzitter Teske een presentje overhandigd. 

En dank ook aan onze eigen vrijwilligers die deze dag weer tot een succes hebben gemaakt. 
De WLASSH kan steeds meer rekenen op een grotere groep vrijwilligers en daar werd vandaag dankbaar gebruik van gemaakt. Het geeft aan dat de saamhorigheid in de vereniging groot is.

 


Discipline Trapper 25m

In totaal waren er 37 schutters voor de 25m afstand.  
De
uitslagen van de discipline Trapper zijn definitief en kunt u hieronder bekijken.
Na een hertelling (die de WLASSH altijd hanteert) kan de uitslag iets afwijken van het wedstrijdbriefje wat u heeft gekregen. De controletelling wordt dezelfde avond of volgende ochtend na de wedstrijd gedaan.
Tijdens de telling werden 3 kleine foutjes ontdekt. Een inslag wat exact in het midden van twee ringen viel werd na de hertelling toch als voordeel schutter gewaardeerd. Alle drie de schutters zien een punt meer in de uitslagenlijst  dan op het verkregen wedstrijdbriefje.
Geen wedstrijdbriefje ontvangen, u kunt dit altijd aanvragen bij het secretariaat en we sturen het alsnog digitaal naar u toe.

Dit model zullen we niet tijdens de WLASSH wedstrijden zien. Een lever action geweer van WWG.
Voor de website van WWG, klik hier.Discipline Legacy 50m.

In totaal waren er  33 schutters voor de 50m afstand. 
De uitslagen van de discipline LEGACY zijn definitief en kunt u hieronder bekijken.
Na een hertelling (die de WLASSH altijd hanteert) kan de uitslag iets afwijken van het wedstrijdbriefje.
Daarom hanteert de WLASSH altijd de controletelling die dezelfde avond na de wedstrijd wordt gedaan. En de kaarten worden allemaal een paar maanden bewaard. Ze zijn dus altijd op te vragen.

NK scoreoverzicht.
In 2023 tellen de drie hoogste van de vijf gehouden wedstrijden.
Na de laatste wedstrijd van het jaar kan de definitieve uitslag bekend worden gemaakt van de Nederlands Kampioenen Lever Action schieten.
Bij een gelijke score wordt gekeken naar de meeste tienen, meeste negens enz. van de drie hoogst tellende wedstrijdscores. 

Dankwoord van het WLASSH bestuur.
Namens het gehele bestuur van de WLASSH wil ik alle deelnemers hartelijk danken voor hun deelname.  
Het was een zeer geslaagde dag en we kijken ernaar uit u allemaal volgende keer weer te mogen begroeten in goede gezondheid. 

Robert Teske
voorzitter