WLASSH®
2011-2024

 Winchester Lever Action Shooters Society Holland 

 Misleidende informatie over de KNSA ranking en
het dynamisch schieten met lever action geweren.


19-04-2023

Misleidende informatie.

Leden hebben het bestuur gevraagd of WLASSH wedstrijden ook kunnen meetellen in de KNSA ranking. Deze vraag werd gesteld naar aanleiding van publicaties op het internet.
Helaas, de KNSA heeft zich in de procedure rond de erkenning van onze discipline fel tegen lever action geweerwedstrijden gekeerd en getracht de deelnemers in een kwaad daglicht te stellen. De minister van justitie en veiligheid en de korpschef hebben deze verdachtmakingen voor kennisgeving aangenomen en onze discipline is erkend. Het lijkt ons gezien de vijandige houding van de KNSA jegens onze discipline onwaarschijnlijk dat de KNSA deze in de nationale rankings zal opnemen.
Voor de goede orde: de rankings zijn te vinden op de KNSA website.

Zowel in de klein- als in de grootkaliber geweerdisciplines komt "Lever Action Geweer" niet voor.

KNSA.nl/sportaanbod/ranking/

 

Min of meer in het verlengde van de misleidende informatie die op het internet te vinden is, is dynamisch schieten met lever action geweren en het verkrijgen van een zogenaamde "dynamische licentie".
WLASSH wedstrijden zijn niet dynamisch maar statisch. Tijdens onze wedstrijden verplaatsen de deelnemers zich niet van het schietpunt en begeven zich niet op de schietbaan zelf (de baanzool). Dit is één van de voorwaarden in de erkenning van de minister van de Lever Action Geweer discipline.
De reglementering van dynamisch geweerschieten is door de minister én de KNSA uitsluitend voorbehouden aan de overkoepelende NPSA (IPSC Rifle) en APS (Dynamic Service Rifle). Alleen zij leiden baancommandanten en dynamische schutters op en alleen zij melden sportschutters die de gedegen cursus met goed gevolg hebben doorlopen, bij de KNSA aan als "dynamisch schutter". Dit wordt vervolgens kenbaar gemaakt op de KNSA schietsportlicentie van betrokken sportschutter.

Resumerend: lever action schutters die aan een erkende vorm van een dynamisch geweer wedstrijd willen deelnemen, moeten de cursus van de NPSA of van de APS hebben gevolgd én lid zijn van deze overkoepelaars. Hetzelfde geldt voor organisatoren van dergelijke wedstrijden.

Meer weten? Klik op de blauwe tekst.

NPSA / IPSC Netherlands

en

APS-DSR Netherlands

WLASSH redactie