WLASSH®
2011-2024

Winchester Lever Action Shooters Society Holland 

 Veiligheid op de baan.

Veiligheid
Sommige handelingen moeten automatisch gaan.
Het gebruik van vuurwapens vereist een goede discipline.
Doet u het goed, dan zal u nooit aangesproken worden op onveilig gedrag. Doet u het fout, dan moet u aangesproken worden!
Het is voor alle aanwezigen op de baan van belang dat u het wapen kent en de juiste veilige handelingen verricht. Niet alleen op het schietpunt maar ook daarbuiten, dus op de baan, voor de schietpunten, bij een andere vereniging en natuurlijk ook thuis.
Heeft men twijfels, vraag vooraf aan ervaren schutters hoe te handelen. Het is van belang dat elke schutter juist zal handelen en vaak kan dit alleen bereikt worden door een juist opgezette training, pas dan komt men een stap verder in de goede richting.
Niet alleen omvat de training kennis en gebruik van het vuurwapen zelf maar ook andere zaken komen hierbij aan de orde. Het gebruik van een holster is een goed voorbeeld, nooit zomaar gebruiken, het moet een nuttig doel dienen. Is men eenmaal 100 % veilig bezig met een wapen, dan pas kan men denken om een holster te gebruiken. Heeft men het niveau van 100 % veilig nog niet bereikt, dan nooit starten met het gebruik van een holster. Een fout is zo gemaakt en in onze sport willen we "veiligheid" hoog in het vaandel houden. Een ander punt is natuurlijk de kwetsbaarheid van onze sport. Als "wij" een fout maken, dan schaden we al onze medeschutters, denk daar altijd aan! We hebben een grote verantwoording door met vuurwapens te oefenen. De eerste veilige handelingen gaan we zo opnoemen. Het lijkt zo simpel maar niet iedereen doet dit correct. Zie het maar als een eerste les van de training. We hebben het wapen thuis deugdelijk opgeborgen en gaan naar de vereniging. Eenmaal aangekomen op het schietpunt halen we de spullen uit de tas, maar hoe doen we dat?
 
 
Vuurwapens uitpakken op het schietpunt.
De vuurwapens worden altijd op het schietpunt uit de tas of foedraal gehaald. Nimmer wordt dit achter de schietpunten gedaan.
Stel voor dat u staat te schieten en schuin achter u wordt een wapen uit de tas gehaald. Laten we aannemen dat dit een pistool is waar nog een magazijn in zit, niet erg wenselijk toch? U hoort de geluiden van het uitnemen van het magazijn en van het openzetten van de slede. Dit kan dus niet. Plaats de tas dus altijd op de tafel van het schietpunt en neem het wapen daar pas uit de tas en doe daar dan ook de handelingen.
 
Bij een pistool:
Alle handelingen verrichten met de loop richting kogelvanger en het wapen in de schiethand (in dit geval rechts) houden.
Wijsvinger gestrekt langs de trekkerbeugel leggen. Magazijn indien aanwezig uitnemen met de linkerhand. (tijdens vervoer raden we dit af om in het wapen te plaatsen)
Slede openen met de linker hand (overlangs de slede aan de achterkant aangrijpen) en deze borgen door met de rechter duim de sledevangpal omhoog te drukken. Loop wel richting de kogelvanger houden. Controleer of de kamer leeg is en leg het wapen daarna met de uitwerp- opening naar boven op de tafel. Veelal is dan de rechterzijde van het wapen naar boven gericht. Een baancommandant kan dan ook zien of het leeg is.
 
Bij een “Double- Action” revolver:
Alle handelingen verrichten met de loop richting kogelvanger en het wapen in de schiethand (in dit geval rechts) houden.
Wijsvinger gestrekt langs de trekkerbeugel leggen.
Met de rechter duim de ontgrendeling van de trommel bedienen en deze openklappen met de linker hand.
Controleer of de trommel leeg is. Het wapen met een geopende trommel op tafel leggen. De linkerzijde van het wapen is dan naar boven gericht.
 
Bij een “Single- Action” Ruger revolver:
Alle handelingen verrichten met de loop richting kogelvanger en het wapen in de linker hand nemen.
Met de rechter duim de maanvormige  laadklep aan de rechterzijde openklappen. De trommel kan nu vrij gedraaid worden. Kijk of de trommel leeg is en leg het wapen op tafel.
De rechterzijde van het wapen is dan naar boven gericht.
 
Bij een “Single- Action” Colt revolver:
Alle handelingen verrichten met de loop richting kogelvanger en het wapen in de linker hand nemen. Met de rechter duim de maanvormige laadklep aan de rechterzijde openklappen. De haan op de stand “half cock” (is half gespannen) plaatsen. De trommel kan nu vrij gedraaid worden. Kijk of de trommel leeg is en leg het wapen op tafel. De rechterzijde van het wapen is dan naar boven gericht.
 
Uitpakken van de schouderwapens vanuit een foedraal.
De vuurwapens worden altijd op het schietpunt uit de foedraal gehaald. Nimmer wordt dit achter de schietpunten gedaan.
Plaats het foedraal op de tafel van het schietpunt of daaronder en neem het wapen eruit. Wapens openen en veilig stellen.
Desgewenst kan daarna de foedraal achter u gelegd worden.
 
Bij een “Lever- Action” wapen:
Trek het wapen met de rechter hand uit de foedraal met de monding gericht richting kogelvanger Wijsvinger gestrekt langs de trekkerbeugel leggen. Hevel met de “lever” direct het wapen open en laat deze open staan.  Druk de veiligheid in (in de meeste gevallen een cross bolt safety of een tang safety). Controleer de kamer en aanvoer. Leg het wapen met de uitwerp- opening naar boven op tafel, of op de grond (50 m). Veelal is dan de rechterzijde naar boven gericht.