WLASSH®

2011-2024
 Winchester Lever Action Shooters Society Holland 

WLASSH lever action disciplines hebben een naam.

04-07-2018
Nieuwe disciplinenamen WLASSH bekend.
Na een aantal jaren succesvol een aantal competities te hebben georganiseerd, vanaf 2011 bij SV de Vrijheid Leiderdorp en vanaf 2015 bij SV Juliana in Wassenaar en na een paar zeer geslaagde open wedstrijden heeft de WLASSH eindelijk een naam bedacht voor de eerste twee disciplines. Zowel tijdens de competities als tijdens de wedstrijden is de schietafstand 25 en 50 meter. De afstand is het enige onderscheid voor de schutters. Je schiet met een lever action model met een kaliber naar keuze op 25 of 50 meter. Fanatieke schutters doen natuurlijk op beide afstanden mee. Tijdens de laatste wedstrijd zijn de namen bekend geworden en op de uitslagenlijsten vermeld.

 Discipline Trapper:
Lever action geweer vrijstaand 25 meter.

Discipline Legacy:
Lever action geweer vrijstaand 50 meter.

Waarom deze namen?
Er zit een verhaal achter de keuze van de namen. De Trapper karabijn is het kortste wapen uit de Winchester lever action standaard productielijn en de Legacy is de veel langere versie. Het zijn wapens met een 16- en 24 inch looplengte. Beide wapens waren de aanzet tot de oprichting van de website WLASSH en de eerste onderlinge competitie. Met deze twee wapens in kaliber .357 Magnum werden de eerste competitiescores genoteerd. De Trapper karabijn werd daarbij ook ingezet voor de duurtest en is nog steeds in gebruik. Door het vele gebruik, het onderhoud en soms de reparatie konden ook de eerste technische stukjes op de site verschijnen. Ze zijn beiden succesvol ingezet tijdens de laatste twee open wedstrijden en vielen in de prijzen.
De inmiddels klassieke Trapper karabijn van oprichter Henk Teske was succesvol tijdens de eerste DLAM in 2017 en behaalde in handen van ondergetekende een 1e prijs op 25 meter. Bij de wedstrijd gehouden in mei 2018 schoot de karabijn nogmaals een 1e plaats maar nu op 50 meter en in handen van Justitie medewerker Sandro Terstegen. Een langere loop heeft een langere richtlijn maar hoeft niet beter te presteren op de schijf! De 16 inch Trapper heeft het twee keer bewezen. 

Het kaliber .357 Magnum is een succesvol kaliber. De meeste prijswinnaars van de twee wedstrijden schoten met dit kaliber maar jammer genoeg zijn de wapens in .357 Magnum ongewenst en niet altijd op verlof te verkrijgen. Ze zijn omstreden en anderen hebben er zelfs een negatieve sfeer omheen geweven. Men is erg bang voor de aanduiding Magnum alsof het opeens iets heel engs is. Dat is al decennia lang het geval. Deze foute veronderstelling moet doorbroken worden want er zijn een tig aantal kalibers die vele malen gevaarlijker zijn en die niet de naam Magnum in zich hebben en die ook gewoon in de schietsport toegelaten worden.
De .357 Magnum is een pure sportpatroon en kan door de vele voorhanden zijnde componenten redelijk goedkoop herladen worden tot een prijswinnaar. We praten hier gewoon over een revolverpatroon die iets langer is dan de .38 Special patroon. Elke geweerpatroon is sterker en gevaarlijker dus waarom die angst voor de
aanduiding? Een mening enkel gebaseerd op een aanduiding is onzinnig en moet bestreden worden. De GKG- grens van 8 mm die de KNSA hanteert (illegaal want de ISSF erkent geen 100 meter disciplines) is volslagen belachelijk en toont aan dat de bond niets begrijpt van hetgeen de schutters wensen. De WLASSH blijft dit punt onder de aandacht brengen van ieder die iets te vertellen heeft in schuttersland. 
Voor de WLASSH is juist de .357 Magnum in combinatie met een Trapper of Legacy model iets bijzonders. We zijn ontstaan door deze wapens als eerste te gebruiken en daarom hebben we besloten om de nieuwe disciplines te noemen naar deze twee modellen.

                                        Trapper 25 meter    /    Legacy 50 meter


31-01-2023
WLASSH disciplines Trapper en Legacy op 31 januari 2023 door de minister erkend.
We zijn zeer verheugd over het feit dat na jarenlange inzet door de vereniging WLASSH, de minister eindelijk de discipline Lever Action geweer / Trapper en Legacy heeft erkend.
Het heeft lang geduurd, de aanloop naar de aanvraag startte al in 2011 toen de WLASSH de website lanceerde en technische stukjes begon te publiceren. In een rap tempo werd de website een veelgelezen medium. Technische stukjes maar ook wat er speelt onder de schutters. Zo ontrafelede we tijdens onderzoeken de bestaande reglementen van de KNSA en ontdekte daarin veel onjuistheden. Deze werden direct op de website of in het Wapenmagazine AK56 gepubliceerd, wat uiteindelijk weer veel reacties opwierp.
De website van de WLASSH werd een vraagbaak voor iedereen. Niet alleen sportschutters maar ook overheidspersoneel
raadpleegden de website  veel. Het kon dan ook niet uitblijven of er ontstond een discussie in heel Nederland over de misstanden rondom het lever action geweer en het wel- of niet op verlof plaatsen. 
Vanaf de aanvraag richting de minister tot aan de erkenning heeft bij elkaar vier jaar geduurd. Voor verdere informatie zie het hoofdstuk: Erkenning WLASSH disciplines. Klik hier om deze pagina te bezoeken.

Bestuur WLASSH