WLASSH®
2011-2024
 Winchester Lever Action Shooters Society Holland 

WLASSH bestuur

30-04-2021

Beste lever action schutters

Afgelopen jaren is hard gewerkt om het nodige te regelen. Dat viel niet mee want de open wedstrijden vielen precies midden in onze eerste plannen. En die wedstrijden waren natuurlijk echt belangrijk, het is immers de graadmeter welke aantoont dat er wel degelijk interesse is in puur
schijfschieten met klassiek ogende lever action wapens.
Zowel met klein- als groot kaliber kon men tijdens onze wedstrijden, staande de schietsport beoefenen.
De reacties die we achteraf kregen waren overweldigend en gaven ons de kracht en motivatie om op deze ingeslagen weg door te gaan. Maar helaas werd de wereld opeens anders en kregen we te maken met een zeer vreemd fenomeen, een gevaarlijk virus. Daardoor hebben we het afgelopen jaar niet veel kunnen organiseren. Wel proberen we het contact met de leden zoveel mogelijk te onderhouden middels een nieuwsbrief. Dat is het minste wat we kunnen doen.

Achter de schermen gaat het werk echter gewoon door (zie tekst hieronder) en blijft men de website raadplegen of stelt men ons vragen.

Het aantal lever action schutters/liefhebbers groeit gestaag. We merken dat aan de bezoekersaantallen.
Ook het WLASSH ledenaantal breidt zich gestaag uit en dat is bijzonder te noemen, juist in deze tijd. 


Een WLASSH doelstelling is:

Alle lever action modellen moeten zonder problemen op verlof geplaatst kunnen worden.

Het repeteergeweer met de langste historie kan niet onder een KNSA discipline vallen, uitgezonderd wat modellen welke vallen onder de Historisch Wapengroep. Dat is onacceptabel.
Wij streven ernaar om een geheel nieuwe discipline aan het ministerie van Veiligheid en Justitie aan te kunnen bieden.
Inmiddels is dat allemaal al gebeurd en aangeleverd en is het wachten op de uitslag.
De WLASSH heeft als eerste vereniging in Nederland, buiten de KNSA om, de minister aangeschreven en erkenning aangevraagd.
Alle eerdere pogingen waren op niets uitgelopen en dan is het niet meer dan logisch dat er andere wegen bewandeld gaan worden. Voor uitleg over deze aanvraag verwijzen we u naar een andere pagina. Op deze pagina kunt u zelf lezen hoe het ervoor staat.
Klik hier voor een verwijzing naar de Rijksoverheid.

Het bestuur bestaat uit:

Dhr. R.H. Teske                            Voorzitter                                     
Dhr. A.D.M. Versteegh                 Vicevoorzitter 
Mevr. E.M. Teske-Lemaire           Secretaris/Penningmeester
Dhr. A.C.L. van der Nagel            Tweede Secretaris
Dhr. E.F. Pronk                            Tweede penningmeester 
Dhr. M.F. Rombouts                    Commissaris Veiligheid                
            
De redactie zal deels door Emmy en Robert Teske verzorgd worden. De notulen van de vergaderingen zullen verzorgd worden door Marion Versaevel. De vereniging is voorzien van een kascontrolecommissie (2 man + 1 reserve) en een Commissie van Beroep (3 man). Daarbij is de vereniging voorzien van enkele speciale adviseurs zodat beslissingen van het bestuur altijd gedragen worden door een gedegen voorafgaande discussie.

De afgelopen jaren is de site meer dan 210000 keer geraadpleegd dus hopen we dat we een redelijk grote groep lever action schutters onder de noemer van de WLASSH kunnen scharen. Alleen dan kunnen we een vuist maken en iets afdwingen. Ondertussen gaan we als bestuur er alles aan doen om de doelstelling die we hebben, proberen te bereiken. Dat beloven we u! We hopen dan ook op uw steun.

01-02-2023
Aanvulling
Ondertussen is het verzoek van de vereniging WLASSH aan de minister van V&J voor het erkennen van een nieuwe schietsportdiscipline een feit. De discipline Lever Action Geweer is erkend op 31-01-2023.
Dit is de eerste erkende schietsportdiscipline die volledig buiten de KNSA om is aangevraagd en erkend.

Met schuttersgroet
Namens het gehele WLASSH bestuur,

Robert Teske