WLASSH 

 Winchester Lever Action Shooters Society Holland 

WLASSH bestuur

30-05-2018
Beste lever action schutters
Afgelopen weken is hard gewerkt om het nodige te regelen. Dat viel niet mee want de open wedstrijd viel precies midden in onze plannen. En de wedstrijd was natuurlijk echt belangrijk, het is immers de graadmeter welke aantoont dat er wel degelijk interesse is in puur
schijfschieten met klassiek ogende wapens. Zowel klein kaliber als groot kaliber staand kon er geschoten worden en de reacties die we achteraf kregen waren overweldigend. Volgend jaar zijn alle banen het hele weekend bezet, dat is een ding dat zeker is. Het aantal lever action schutters groeit gestaag en men wil meer. Men wil ook dat alle lever action modellen op verlof geplaatst moeten kunnen worden. Het repeteergeweer met de langste historie kan niet onder een KNSA discipline vallen, enkel wat modellen onder het Historisch Wapen. Dat is onacceptabel. Wij streven ernaar om een geheel nieuwe discipline aan het ministerie van Veiligheid en Justitie aan te kunnen bieden. Het is een van de doelstellingen van de vereniging. Dit alles vergt veel inzet en een eerste bestuur is inmiddels gevormd om dit te bewerkstelligen.
We willen de bestuursleden dan ook aan u voorstellen.

Voorzitter                                     Robert Teske
Secretaris  en                               Emmy Teske-Lemaire
Penningmeester   a.i. 
Commissaris veiligheid en
tweede penningmeester              Matthieu Rombouts
              
De redactie zal deels door Emmy Teske- Lemaire en Robert Teske verzorgd worden.
De notulen van de vergaderingen zullen verzorgd worden door Maaike de Keijzer.
De vereniging is voorzien van een kascontrolecommissie (2 man + 1 reserve) en een Commissie van Beroep (3 man).
Daarbij is de vereniging voorzien van enkele speciale adviseurs zodat beslissingen van het bestuur altijd gedragen worden door een gedegen voorafgaande discussie.


Dit is een begin en het kan zomaar gebeuren dat iets later uitbreiding van het team al nodig is. De taken worden nu verdeeld en wie weet wat we op onze ingeslagen weg tegenkomen. Eerst starten we met de ledenwerving en daarvoor is een inschrijfformulier ontwikkeld. Zonder leden doen we immers niets. De afgelopen jaren is de site meer dan 165000 keer geraadpleegd dus hopen we dat we een redelijk grote groep lever action schutters onder de noemer van de WLASSH kunnen scharen. Alleen dan kunnen we een vuist maken en iets afdwingen. Ondertussen gaan we als bestuur er alles aan doen om de doelstelling die we hebben, te bereiken. Dat beloven we u!
We hopen graag op uw steun.

Met schuttersgroet
Het WLASSH bestuur.