WLASSH® 

2011-2024 
Winchester Lever Action Shooters Society Holland 

 De WLASSH wedstrijden en het Coronavirus.

06-08-2020
Opstarten schietwedstrijden.

In geheel Nederland is het openstellen van schietverenigingen niet zomaar even een kwestie van de schakelaar omdraaien en het is weer allemaal OKÉ. Nee, verre van dat. Schietverenigingen mogen echter van de KNSA weer gewoon de deuren openen met inachtneming van bepaalde zaken. Op 26 juni 2020 werd in de "laatste nieuws" rubriek het volgende bericht door de bond uitgevaardigd:

Het kabinet maakte op 24 juni tijdens een persconferentie bekend dat nu definitief is besloten dat ook de binnen-sportaccommodaties en dus ook schietsportverenigingen, alsmede sportkantines, per woensdag 1 juli 2020 weer open mogen. Deze versoepeling ten opzichte van het eerdere voornemen om die pas per 1 september 2020 toe te staan, is een grote opsteker voor onze verenigingen en sportschutters. Uiteraard geldt deze versoepeling met inachtneming van een aantal voorschriften maar dat zijn er minder dan waarmee in een eerder stadium nog rekening werd gehouden.

Maar wordt dit advies van de hoofdbond ook zo opgevolgd?
Helaas is de praktijk heel anders om te zien en bepalen de verenigingen zelf hoe ze omgaan met het openstellen van de banen en de kantine.  De wijze waarop de bestuursleden omgaan met het openstellen van hun club varieert enorm. Er zijn verenigingen die alles weer toelaten maar er zijn ook clubs die de deuren t/m september enkel openhouden voor training op afspraak, verder mag er niets worden gedaan, geen wedstrijden en geen competities.
Men is dus alert en dat is hun goed recht want het gevaar is nog lang niet over. De ene na de andere uitbraak komt weer in het nieuws en dat is geen goed teken. En ook het feit dat de regering weer een persconferentie gaat geven laat zien dat het menens is.
De overheid is waakzaam en ziet natuurlijk ook al die besmettingshaarden ontstaan. Maar niet alleen de verenigingsbesturen en de overheid zijn waakzaam, ook het WLASSH bestuur houdt deze ontwikkeling nauwlettend in de gaten.
Veiligheid staat altijd voorop tijdens de door WLASSH georganiseerde wedstrijden maar vaak wordt deze veiligheid enkel in verband gebracht met het hanteren en gebruiken van vuurwapens. En dat is natuurlijk correct maar er zijn meer zaken die belangrijk zijn als het om veiligheid gaat, uw
gezondheid is er een van

Het jaar 2020 startte voor ieder anders dan verwacht.
De WLASSH had dit jaar vijf wedstrijden ingepland maar al snel werd duidelijk dat de eerste drie zouden komen te vervallen.
Het was niet veilig en de verenigingen waar de WLASSH gebruik van zou maken 
hielden de deuren op slot. En terecht gezien hetgeen allemaal gaande was in het land.
Maar wat nu met die twee andere wedstrijden? Er kan toch weer geschoten worden, de KNSA schrijft dit toch?
Het WLASSH bestuur gaat nooit over 
éé
n nacht ijs. Ze heeft de leden geraadpleegd en natuurlijk gesprekken gehad met de bestuurders en beheerders van de gastverenigingen. Deze input heeft geresulteerd in een nieuw besluit van het bestuur.
We blijven bij ons eerder besluit om te proberen twee wedstrijden dit jaar te organiseren. Maar we gaan dit later in het jaar doen en onder voorbehoud.
De reden is helder, we zijn en blijven voorzichtig en we willen afwachten hoe het Corona virus zich in Nederland gaat ontwikkelen zo net na de vakantiemaanden en misschien veel belangrijker, de veertien dagen na die vakantieperiode. Openstellen van de landen voor toerisme en het vliegverkeer heeft in buurlanden al de alarmbellen doen rinkelen door het ontstaan van nieuwe brandhaarden. Deze situatie kan zich hier ook verder gaan ontwikkelen en wel in negatieve zin. Domweg een wedstrijd in de baanplanner zetten is simpel maar we zijn een vereniging met een hoog verantwoordelijkheidsgevoel. Uw gezondheid is voor ons van belang.
We willen gewoon zekerheid en garantie dat het goed en veilig georganiseerd kan worden.
We hopen op uw begrip aangaande onze beslissingen. 


Wanneer kunnen we een wedstrijd verwachten?
Onder voorbehoud gaat dit plaatsvinden op zondag 25 oktober op de schietbanen van SV Driebergen-Rijssenburg.
De tweede wedstrijd wordt gehouden op zondag 29 november op de schietbanen van SV de Vrijheid in Bussum.
Alle informatie zal ruim van tevoren op de site worden geplaatst en zo'n zes weken voor de datum plaatsen we de wedstrijden op de baanplanner.
En niet vergeten te vermelden: Onze hoofdsponsor, Wapenmagazine AK56, heeft de wedstrijden in het aankomende blad geplaatst.
   

Het Nederlands Kampioenschap 2020.
Mocht dit alles doorgaan dan tellen beide wedstrijden mee voor de eindscore van het Nederlands Kampioenschap 2020.
De prijzen van de kampioenen van 2019 hadden we dit jaar willen uitreiken bij de ALV aan de leden. Niet-leden krijgen ze altijd thuisgestuurd.
We kunnen nu definitief toezeggen dat de NK- winnaars van 2019 volgende week de prijzen toegestuurd krijgen.
Hieronder laten we nog even zien wie dit waren en wat ze krijgen. Als voorbeeld hebben we de eerste prijzen afgedrukt. Zi worden geleverd in zwart op goud. De tweede is zwart op zilver en de derde prijs is zwart op brons.

NK winnaars 2019 discipline Trapper 25 m.NK winnaars 2019 discipline Legacy 50 m.

Prijswinnaars van het Nederlands Kampioenschap Lever Action schieten 2019:
Namens het gehele WLASSH bestuur:
Nogmaals van harte gefeliciteerd met uw resultaat en behaalde prijs.