WLASSH®

2011-2024
Winchester Lever Action Shooters Society Holland

Import van een lever action (deel 2)

Een wapen in buitenland aanschaffen en importeren.
In dit deel gaan we veel verder in op de materie betreffende de import van een vuurwapen. Van A tot Z zullen we de werkwijze beschrijven hoe dit het beste gedaan kan worden.
Check altijd voorafgaande aan een aankoop of de desbetreffende wapenhandel meewerkt met een "eigen" import. Veelal willen ze alleen verzenden naar een andere handelaar in Nederland. Dat naar een andere handelaar verzenden is bekend en kan altijd gedaan worden door jachthuis Noordgouwe in Zeeland. Zij hebben veel ervaring en nemen alle werk uit handen.
Voor de liefhebber is hieronder de eigen import beschreven.

De aankoop van het wapen
We nemen als voorbeeld een wapen welke bij de oosterburen gekocht gaat worden, bij een wapenhandel wel te verstaan.
Ga naar de wapenhandelaar toe om het wapen te bekijken. Bevalt het, maak dan een afspraak over de prijs en wijze van importeren. De handelaar zet niet alleen de kosten van het wapen op de bon maar ook de exportkosten en de kosten van een eventuele verzending en verzekering. Kosten die hij moet maken om een exportvergunning aan te vragen vallen meestal tussen de € 30 en
€ 40. De verzending en verzekeringskosten vallen tussen de € 70 en € 100.

Er wordt een optiebon geschreven.
Zoals vermeld staat op deze bon het aankoopbedrag, de gegevens van het wapen, de gegevens van de handelaar en de kosten voor de export- aanvraag. In het voorbeeld noemen we een speciaal geval, een Commemorative Boy Scouts of America. Dat is een .22 long rifle wapen, een lever action natuurlijk maar dan een Model 9422.

Boy Scouts of America.
Een Commemorative uit 1985 in kaliber .22 long rifle. Het wapen heeft een zogenaamde French grey silver kast met gravering.

De aanbetaling
Het is gebruikelijk om de handel vooraf een aanbetaling te overhandigen. Zelf geef ik meestal de helft van het totaalbedrag. Ook kunt u vanaf huis deze eerste overmaking doen. We gaan even uit van een directe aanbetaling. De optiebon kan na de aanbetaling gelijk mee naar huis genomen worden. De handelaar in Duitsland doet nu even niets, u bent aan zet voor het vervolg.
Het wapen wordt met uw gegevens in opslag gelegd in afwachting van uw komst.

De gegevens invullen op het aanvraagformulier.
De gegevens van het wapen overnemen op een WM3 / WM7 formulier. Het WM3 is voor het sportverlof en de WM7 is voor het speciale verzamelverlof.
Verzamelverloven zijn dun bezaaid dus praten we verder over het meer algemene sportverlof, dus via een WM3 formulier de aanvraag doen.
Dat is een aanvraagformulier voor een verlof tot het voorhanden hebben van een (vuur) wapen van categorie III.
Het formulier invullen en natuurlijk ook de (erkende KNSA) discipline waar u het wapen voor wilt gaan gebruiken. Het formulier laten ondertekenen door het bestuur van de schietvereniging waar u lid van bent.
Daarna kunt u het formulier inleveren bij de afdeling Bijzondere Korpstaken (voorheen afd. Bijzondere Wetten) en wachten op een afspraak.
Er moeten nog meerdere zaken ingeleverd worden, een opsomming van wat ingeleverd dient te worden:

Een kopie van de optiebon.
- Een volledig naar waarheid ingevuld en ondertekend WM3 formulier.

De Politie nodigt u uit om te komen.
Eindelijk, het is zover, een medewerker van de afdeling Bijzondere Wetten neemt contact met u op en maakt een afspraak om langs te komen. Het wapen is bijgeschreven op uw verlof en u kan de nieuwe bijlage in ontvangst nemen en betalen.
Let op, dit is dus afwijkend want het wapen staat al op het verlof maar u heeft nog niets thuis en kan ook nog niets ophalen. 
De gehele invoerprocedure moet nu nog starten!
Bewaar al de papieren voor het geval u thuis controle krijgt. 

Een detail opname van de gegraveerde zilveren kast. 

Aanvraag consent voor wapens en munitie invullen.
Via de site van de Douane (Centrale Dienst voor In- en Uitvoer CDIU) een aanvraagformulier downloaden. Dit is een aanvraag voor een consent voor wapens en munitie.
Vul deze aanvraag volledig via de pc in en sla dit op en druk daarna gelijk een exemplaar af. Controleer dubbel, alles moet wel kloppen. Zet daarna een handtekening in het kader onderaan het formulier.

Aanvraagformulier opsturen naar de Douane.
Het aanvraagformulier kan naar de Douane verstuurd worden. Maar niet alleen, nee er moeten een aantal zaken bijgesloten worden.
Een opsomming van deze zaken:

Het volledig ingevulde aanvraagformulier voor het verkrijgen van een consent tot invoer, inclusief handtekening.
- Een kopie van het geldige paspoort van de aanvrager.
- Een kopie van het geldige sportverlof van de aanvrager.
- Een kopie van de bijlage van het sportverlof.
- Wel zo netjes om een beleefd briefje bij te voegen met een verzoek.

Deze zaken in een envelop doen en versturen naar de Douane in Groningen. Het volledige adres is:

Belastingdienst / Douane / Groningen / Centrale Dienst voor In- en Uitvoer.
Postbus 30003 
9700 RD Groningen

Dan maar afwachten, dit kan best wel even duren, de mannen hebben meer te doen als alleen vuurwapen aanvragen behandelen.
Via de aanvraag zien zij ook dat de Politie het wapen al heeft bijgeschreven en dus goedkeuring heeft gegeven. De Douane kijkt verder niet naar andere zaken, die doet alleen de aanvraag voor een consent administratief afhandelen.

Commentaar overbodig.

Het consent tot binnenkomen ontvangen via de post.
Na verloop van tijd kan men een ontvangstbevestiging van de Douane ontvangen, de zaak is in behandeling genomen.
Meestal niet lang daarna komt er een brief binnen met het daadwerkelijke "Consent tot binnenkomen".
Gelijk van dit consent een scan maken, opslaan en een afdruk maken.
Nu mag men nog steeds niet het wapen gaan halen in Duitsland, de handelaar daar weet immers niet dat u de zaken rond hebt.
Dat moet eerst doorgegeven worden, dus op naar de volgende stap.

De administratie opsturen naar Duitsland.
De wapenhandelaar in Duitsland wacht op de administratie vanuit Nederland. Als dat binnen is kan hij verder.
Er moet dus eerst wat verstuurd worden, eventueel via e- mail.
Wat moet u naar de handelaar sturen?
Welnu dat zijn de volgende zaken:

Een kopie van het consent.
- Een kopie van het geldige paspoort.
- Een kopie van het geldige verlof.
- Een kopie van de bijlage van het verlof.

De wapenhandelaar ontvangt dit en kan de exportpapieren bij "zijn" overheid aanvragen. Wij hebben daar geen verdere zorg over.
vanaf nu doen we even niets meer en wachten we op een bericht uit Duitsland. De e- mail is bekend dus gewoon afwachten.

Het wapen laten opsturen of halen.
Vooraf heeft u in de aanvraag voor het consent al ingevuld of het wapen verstuurd of gehaald gaat worden. Ook heeft u de eerste aanbetaling gedaan. Laat u het wapen opsturen dan het restant van het geldbedrag overmaken, het wapen zal verstuurd worden naar Nederland via een speciale koerier.
Maar u gaat hem zelf halen. Dan een afspraak maken met de wapenhandel wanneer u denkt te komen.

Op weg naar Duitsland om het wapen te halen.
Nog even en u bent eigenaar van een mooi wapen. Betaal het restant van het openstaande bedrag en neem het wapen na checken van de papieren in ontvangst. U kunt nu het wapen meenemen en direct terugrijden naar huis. Dat laatste is een speciaal aandachtspunt want eigenlijk mag je niet zonder consent reizen met het wapen in Duitsland maar je mag het van de Nederlandse overheid wel ophalen! Beetje vreemd want wat ga je anders doen dan het wapen mee naar huis nemen?
U rijdt via een vooraf aangegeven grenspost weer naar Nederland terug.
Is het nu klaar?
Nee dat is het nog niet.

Het wapen tonen bij Politie.
Dat is u bekend, het wapen moet gewoon getoond worden net als ieder ander wapen. Maak wederom een afspraak bij de Politie bij de afdeling Bijzondere Wetten en geef aan dat u een wapen wilt tonen. 
Voorafgaande tijdens het op verlof plaatsen heeft de politie al gezien dat het om een import van een wapen gaat. Ze geven dan ruim de tijd om te kunnen tonen binnen de gestelde tijd dus maakt u zich daarover niet druk.

Het consent terugsturen naar de Douane
Om de gehele cirkel weer te sluiten moet het consent teruggestuurd worden. U dient dan ook de achterzijde in te vullen. Op de achterzijde wil men graag weten wanneer u het wapen heeft opgehaald in Duitsland.
Zodra dit is ingevuld kan het formulier teruggestuurd worden naar het eerder genoemde adres van de Douane in Groningen.
Doe ook hier weer een beleefd briefje erbij, kleine moeite toch?
Nu alleen nog maar genieten van uw bezit of indien het mee wordt genomen als sportwapen naar de schietbaan, ook nog mooie scores ermee schieten.


Extra informatie over het wapen.
De Boy Scouts is een speciaal jubileummodel uit 1985. Een echte originele Winchester Model 9422.
Veelal worden deze wapens gekocht door een liefhebber of verzamelaar. Een enkeling zal het gewoon gebruiken waarvoor het gemaakt is en dat is schieten. Logisch zou u denken, daar zijn ze toch voor. Ja en nee.
Doordat ze gebruikt worden slijten ze en af en toe gaat er eentje kapot of wordt minder mooi. Op den duur zijn er steeds minder gave exemplaren over en dan gebeurt er iets wat niemand leuk vindt, de prijs gaat stijgen. Dan is aankopen opeens een stuk lastiger geworden. U wil er graag 1 hebben maar vindt er dan maar eentje. En dan ben je blij dat er toch nog liefhebbers waren die ooit de moeite namen om de originaliteit te koesteren en er zorgzaam mee om gingen. Door hen is het mogelijk om een tevreden aankoop te doen.
Ongemerkt hebben zij u wellicht de kans geboden om een pronkstuk te bemachtigen.
Respecteer daarom de verzamelaar / liefhebber a.u.b.