WLASSH® 

 2011-2024
Winchester Lever Action Shooters Society Holland 

Weer een slag gewonnen

Werkinstructie van de hoge baas, dhr. van Hoorn aan de afdelingen Korps Chef Taken, zie onderaan het document.


Let op, dit artikel is uit 2019.
Weer een slag gewonnen

Een aantal artikelen geleden hebben we geschreven over het op verlof plaatsen van een lever action geweer in kaliber .357 Magnum en de daaraan gekoppelde problemen. Problemen ontstaan door onwil bij de bond maar ook onbegrip en tegenwerking bij de diverse afdelingen Korps Chef Taken (KCT). Even om uw geheugen op te frissen nog even een stukje tekst van toen:
Een .357 Magnum karabijn of geweer is voor 100 % een Groot kaliber Geweer (GKG). Het verschiet geen flessenhals patronen maar revolverpatronen. Het is en blijft een GKG- geweer. Heeft u twijfel; het is geen klein kaliber want dan zou het een randvuur patroon in .22 zijn en dat is het niet. De twijfel is weg? Goed zo! Het kaliber is  omgerekend ongeveer 9 mm groot. Maar omdat de KNSA in het GKG reglement heel rap verwijst naar de overkoepelende internationale regels van de ISSF, is een wapen met een kaliber groter dan 8 mm niet toegestaan als GKG- wapen. Waarop is dit gebaseerd? En nu komt het bizarre antwoord; De ISSF zelf erkent geen enkele 100 meter afstand!!!! Dus de KNSA, die het 100 meter schieten promoot en zijn disciplines daarop heeft afgestemd verwijst naar iets wat eigenlijk niet kan. Zwart wit gezegd: Hoe wil je een zelf verzonnen 100 meter discipline onder een reglement van een overkoepelende bond laten vallen als diezelfde organisatie de 100 meter afstand niet erkend? Dat is toch wel zeer vreemd. En het bewijs is allemaal te lezen in de “ISSF Rules”. Veel leeswerk en erg interessant. En je komt nog veel meer onzin tegen wat betreft andere disciplines maar die bewaren we voor later als ze lastig blijven. 
Maar er is meer wat niet klopt als het over GKG- reglementen gaat. Enige tijd geleden kwamen wij erachter dat er een levendige handel is in .338 Lapua patronen. Diverse handelaren verkopen specifieke sportwapens om dit kaliber te kunnen schieten. Ze staan dus ook op verlof of worden op verlof geplaatst. He, dat is vreemd, .338 Lapua Magnum is toch wel degelijk groter in diameter dan de gestelde 8 mm grens. Hier klopt iets niet. Navraag bij sommige handelaren wekte al  irritaties op want we laten duidelijk doorschemeren niet gecharmeerd te zijn van de KNSA. Die hebben ons, lever action schutters, immers  in de kou laten staan. Niets hebben ze gedaan om het te promoten. Zelf zijn we aan de slag gegaan en met succes. De WLASSH groeit en wordt sterker. En we blijven spitten naar onrechtmatigheden die we aantreffen. We blijven ze aan de kaak stellen, net zolang totdat iemand in Den Haag het licht gaat zien. 
Diverse schutters in het land lopen tegen het probleem aan van onbegrip. Onbegrip door onzinnige regels verzonnen door de bond. De meeste schutters haken bij problemen met de politie af maar de laatste tijd gaan steeds meer schutters de strijd aan met de overheid. En ze hebben gelijk, ze willen enkel een handmatig repeterend klassiek ogend lever action geweer kopen, meer niet. Geen woest uitziende semi- automaat.
Ze hebben gelijk omdat de KNSA  in een veel eerder stadium al door de Raad van State op de vingers is getikt betreffende de disciplines en het alleenrecht. De hoofden van de afdelingen Korps Chef Taken weten dit dondersgoed. Maar die laatste groep leidinggevenden houden zich er juist niet aan. Aha, hoofden van politie houden zich niet aan de wet. Hoelang gaan ze dit volhouden? In sommige regio's is men heel ontspannen over dit alles. Ze omschrijven het als volgt: Je schiet met een wapen wat je leuk vindt. De ene kogel is iets dikker dan de ander, de ene kogel gaat wat harder dan de ander. Nou en! Is dat nu zo belangrijk. Gezonde taal van KCT- medewerkers. Ze bestaan dus welk degelijk die goede KCT mannen en vrouwen.
Wil de KNSA die achterlijke 8 mm grens echt gaan volhouden? Leg dan eens haarfijn uit beste bond waarom goede vriendjes van jullie club dan wel met het kaliber .338 Lapua mogen schieten. Dat is dan toch ook tegen jullie eigen reglement ingaande. Begrijpen jullie het niet? Vraag dan steun aan mensen die het al jaren weten en knoei niet zo door. De sfeer wordt er steeds grimmiger door en steeds meer schutters gaan op den duur een hekel krijgen aan deze schijnvorm  van belangenbehartiging. Of is de eigen ego zo groot en zijn jullie zo hooghartig dat normaal denken niet meer mogelijk is? Eigenbelang boven ledenbelang stellen? Je zou het haast denken. Voor ons lever action schutters is er hoop. Hoop in de vorm van wijze mannen die opeens een uitspraak doen. 
Lees daarom de uitspraak hier onder eens goed door a.u.b. Het gaat over een schutter die een .338 Lapua Magnum geweer wil laten plaatsen op het sportverlof. Dat werd geweigerd vanwege het feit dat de diameter groter is dan 8mm. Dus eigenlijk alsof u een Winchester in .357 Magnum gaat kopen, exact hetzelfde verhaal. Hij laat het er niet bij zitten en er komt een zaak. En nu komt het; 

In de uitspraak zegt de rechter onomwonden dat de KNSA niet gerechtigd is de kalibers te bepalen. En omdat er nergens anders kaliber- bepalingen zijn beschreven is het duidelijk: het wapen gewoon bijschrijven.


Enkele onderdelen:
In de artikelen 43, vijfde lid, en artikel 43a van de Rwm is de mogelijkheid van het verlenen van een verlof gekoppeld aan de erkende of gereglementeerde schietsportdisciplines die binnen het verband van de schietsportvereniging kunnen worden uitgeoefend. Welke schietsportdisciplines dat zijn, staat niet in de wettelijke regels, maar wordt bepaald door de KNSA. Aldus wordt, zoals door verweerder ter zitting bevestigd, het kaliber waarvoor aan de sportschutter verlof verleend kan worden aan de KNSA of soortgelijke privaatrechtelijke organisaties overgelaten. Dit acht de rechtbank om de reden hiervoor uiteen gezet in strijd met artikel 26, vierde lid, van de Wwm. In dit opzicht heeft de minister zijn door artikel 26, vierde lid, van de Wwm gegeven bevoegdheid regels vast te stellen, overschreden. In zoverre zijn die artikelen 43, vijfde lid, en 43a van de Rwm daarom onverbindend. 
En:
Nu artikel 43, vijfde lid, en artikel 43a van het Rwm en de Circulaire geen ruimte bieden voor een door de KNSA te stellen restrictie aan het kaliber waarmee door een sportschutter geschoten mag worden, slaagt de beroepsgrond.
 
Uitgemaakte zaak, lijkt mij. Voor degene die dit even op gemak willen lezen, klik hier, dan ziet u de uitspraak van de rechter. En in beroep gaan lijkt me niet handig want dan lopen de rechter vanzelf tegen de Raad van State aan. En die gaan langzamerhand zich ergeren aan die eigenwijze baasjes daar bij politie.
Het is voor ons te hopen dat langzamerhand meer van dit soort uitspraken worden gedaan. De KNSA zal moeten inzien dat schutters zelf bepalen waarmee ze willen schieten. dat is geen taak voor de bond. Kalibers vastleggen in reglementen is onzinnig. Herladers maken er zelf van wat ze willen. Ook geen kletspraatjes verkondigen dat het een jachtpatroon zou zijn want dan zeggen wij het volgende; de grootste onzin want bijna elke patroon is een jachtpatroon. En voor Korps Chef taken zouden we het volgende willen zeggen: Ga vooral zo door met het nalopen van die burgerbond en jullie gaan straks enorm gezichtsverlies lijden. Is dat het waard?
Lijkt me toch niet. 
Alle schutters die hetzelfde probleem ervaren bij een aanvraag voor een lever action wapen zouden we willen adviseren om altijd de uitspraak van de Raad van State en bovenstaande uitspraak bij te voegen. Het kan niet lang meer duren eer men ziet dat we recht van spreken hebben. Laat de KNSA maar voor wat het is, die nemen we al helemaal niet serieus meer. Die is enkel nog lastig.

Er volgt spoedig meer over dit zo belangrijke onderwerp. En dat zal niet mis zijn. Gaarne de site in de gaten houden.

14-02-2019
Belangrijk document

De WLASSH heeft een belangrijk document in handen gekregen van de overheid. In dit document kunnen we lezen hoe de korpsleiding aangeeft hoe er gehandeld dient te worden bij een aanvraag van een vuurwapen welke niet in de bestaande kaders van de bonden vallen. We spreken over meerdere bonden omdat er ook meerdere zijn. Naast de KNSA hebben we nog de KNTS, NPSA, en de internationale bond, de ISSF. Heeft u problemen bij de aanvraag van een lever action, gebruik dan dit schrijven en toon het aan uw KCT afdeling. Wellicht kan het u helpen, om de medewerkers van die afdeling eindelijk te overtuigen.
Gelukkig zijn er al diverse KCT- afdelingen die helder nadenken en gewoon een .357 Magnum geweer op verlof plaatsen. Andere afdelingen in het land houden stug vol en zullen straks wel door de rechter op de vingers getikt worden.
Hieronder het document.

Robert Teske
 
Werkinstructies voor KCT afdelingen blz.1
Afbeelding – 353,6 KB 1032 downloads
Werkinstructies voor KCT afdelingen blz.2
Afbeelding – 331,8 KB 940 downloads