WLASSH
 

Winchester Lever Action Shooters Society Holland 

 27-02-2013 DWZ

Beste Dave
 
Hartelijk dank voor de reactie, het compliment en de uitleg over de discipline “Gebruiksgeweer”.
Er zijn een paar punten waar ik op wil antwoorden.
Toen de discipline “Gebruiksgeweer” in het leven geroepen werd bestond de Winchester al een eeuw en vanaf het begin af aan juist in de revolverkalibers.
Het is voor mij dan ook onbegrijpelijk dat dit wapen nooit eerder is ingedeeld in een deugdelijke discipline. Een discipline waar dit wapen beter  in thuis hoort.
“Gebruiksgeweer” was nou niet bepaald een oplossing voor ons soort geweren maar trok meer de semi- automaat schutter aan met de pistoolmunitie. Dat kon afgelopen jaar niet meer aan de overheid uitgelegd worden, door u beschreven als “wisselgeld” en inderdaad over en uit met deze discipline.
Maar om nu te zeggen “eigen schuld, jullie schoten immers geen discipline" gaat me wat te ver.
Ik zie het anders, de lever action schutters hebben nimmer de kans gehad om hun favoriet aan te schaffen in een deugdelijke discipline. Maar je zal het wapen maar mooi vinden! Dan maar op de niet- deugdelijke wijze aanvragen. Maar het wapen werd wel degelijk legaal en dus juist aangevraagd. De schutters bezochten alleen geen wedstrijden maar dat was tot voor kort ook helemaal niet verplicht. Men kon op eigen vereniging in clubverband trainen en competitief bezig zijn. Dat kan nu nog steeds. Dat bepaalt niet de KNSA maar de vereniging zelf en wordt ook ondersteund door de overheid. De Circulaire geeft ruimte daarvoor, ook voor ons d.m.v. de overgangsregeling. Als een discipline wegvalt, kan men niet het schieten met de wapens verbieden en dat doet men ook niet. Als het niet zo was zouden we onze wapens nu terstond moeten inleveren en dat hoeft ook weer niet. Dus laat men toe dat er gewoon mee geschoten kan worden, ondanks het wegvallen van het zogenaamde draagvlak.
Misschien lees ik het verkeerd maar schiet u alleen met een favoriet wapen als dit gedekt wordt door een erkende KNSA- discipline? Dat zou zonde zijn en zeker onnodig.

Ik geef u een ander punt om over na te denken; elke net uitkomende desnoods agressief ogende semi- automaat is welhaast direct onder te brengen in een KNSA discipline, hoe beoordeelt u deze wijze dan?
Dat kan dan weer wel en dat komt vreemd over bij liefhebbers van een bepaald model.
Maar een wapen wat al in een ver verleden is ontwikkeld en zowat het langst wordt geproduceerd gaat nu de status van ongewenst krijgen. Dat klopt niet, zeker niet als men de gevaarzetting van het wapen in ogenschouw neemt voor de samenleving. Neem ik deze verschillende  wapens mee op tv en ik doe de confrontatie met kijkend Nederland, dan mag u invullen waar de discussie over zal gaan, juist, de semi- automaat.
Simpel gesteld, het wapen en de liefhebbers ervan zijn de klos door onbegrip.
Ik koop een wapen voor de prestatie maar zeker ook voor de uitstraling. Het moet ook mooi zijn en me aanspreken. Het is erg jammer dat in Nederland andersom wordt gedacht. Eerst een discipline uitzoeken en dan een wapen kiezen is voor mij en met mij een hele hoop andere schutters iets wat niet logisch overkomt. Je valt voor een bepaald model, wil er ook mee presteren maar anderen (vaak mensen die het niet snappen) gaan uitmaken of het wel of niet mag. Als alleen over prestatie gesproken mag worden, dan zouden we allen met hetzelfde wapen op de baan moeten staan, emoties mogen immers niet meedoen, we mogen alleen schieten met de wapens die men voorschrijft.
Met alle respect, ik begrijp dat u achter het eerst genoemde staat en dat neem ik niemand kwalijk, als bestuursleden onder elkaar gezegd moeten we ook zo optreden maar mijn persoonlijke gedachte is anders.
De mens wil graag mooi en dan ook nog functioneel, dat is in ons hele leven zo met alles wat we aankopen, alleen bij vuurwapens mag het niet en dat is iets wat vandaag de dag niet past bij de tijd. Dan zouden automobilisten geen Porsche mogen berijden maar dit alleen mogen als ze het circuit bezoeken en wedstrijden ermee gaan doen. Mountainbikes mogen alleen in de bergen en niet op de openbare weg. Grote onzin en niemand accepteert deze gedachtegang.  
Veel liever had ik gelezen dat u had geschreven; Niet schietende schutters zijn een kwalijke zaak voor de schietsport. Dan pas geef ik u groot gelijk!
We moeten natuurlijk  wel onderscheid maken of we schieten of niet. Maar schutters die nooit meedoen aan wedstrijden maar wel veel schieten moeten we niet onderuit halen.
Waarmee men schiet maakt niet uit, zo zit het verlof tot voorhanden hebben van ook in elkaar. Tenminste 18 schietbeurten, maakt niet uit met welk wapen.
Een andere punt wat ik wil aanhalen is denk ik nog veel belangrijker;  hoeveel schutters doen dan mee tijdens de KNSA  wedstrijden?
Dat is wellicht 1/10 van het schuttersbestand. Dat geeft toch niet, men doet des te meer mee op lokaal niveau. Zeker in het huidige verkeer zie ik meer in competitie op clubniveau. Mensen willen alles meer doen in de buurt van de woonplek. Moeten we straks gaan meemaken dat 45000 man niet meer mogen schieten? Lijkt me niet echt een goede oplossing, voor niemand. 
 
De hele heisa die nu aan de gang is komt enkel en alleen door de ongewenst- verklaring van het wapen.
Het wisselgeld bleek dus niet te kloppen.
We zijn verontwaardigd dat een zo lang geproduceerd wapen nimmer op de juiste waarde is geschat. Fouten zijn in een ver verleden gemaakt en de oprichting van de discipline "Gebruiksgeweer" was niet veel anders. Wat ik nu weet had men toen ook moeten weten, anders had er geen beslissing genomen mogen worden. 
We balen van de internationale blunder door het kiezen van de datum 1889.
De Winchester 92 en 94 konden daardoor niet ondergebracht worden onder de discipline Historisch wapen, zelfs niet de originele zwartkruit kalibers! Dat deugt dus ook niet.
De Winchester en Marlin modellen die nitro kruit verschieten (al meer dan een eeuw) konden in al die tijd door al die kenners niet ondergebracht worden in een deugdelijke discipline,  een blunder van jewelste die nimmer is goedgemaakt en te wijten aan kortzichtigheid. Dat kan zeker recht gezet worden en daar is de strijd ook om begonnen.
Ik zocht direct naar een mogelijkheid om dit wapen te redden maar toen dit leek uit te lopen op een fiasco stak ik de energie in de onrechtmatigheden van de andere disciplines. Een wereld ging voor me open. Deze verrassing kon ik benutten. Alleen zo kon er iets op gang gebracht worden, niet anders. Er is heel veel mis en mensen daarmee confronteren is de enige manier om iets te bereiken. Men moet wel iets doen anders staat men voor gek want stel dat de overheid dit ook gaat doorkrijgen.
Toen ik in de reglementen van de KNSA dook kwam er veel aan het licht. Leest u het stukje “Gedupeerd deel 1” eens. Ik was van plan om er wel een stuk of wat achteraan te sturen maar na deel 1 was er opeens al flinke beweging te vernemen in schuttersland.
Alle voorgaande mensen hebben wat "discipline correctheid" betreft wel een paar steekjes laten vallen. Niet alleen KNSA, ook de besturen van verenigingen en uiteindelijk ook de overheid. Ik neem niemand iets kwalijk maar het is gewoon een feit. Jarenlang heb ik tijdens de zwartkruit wedstrijden zelf de fouten onder ogen gekregen en nimmer was een "keurmeester" in staat om juist te schouwen. Ik zag daar replica lever actions in een totaal verkeerd kaliber de AK, DK of NK schieten. Hoe kon dat dan?
 
Bijzondere Wetten nam WM3’s  in behandeling van lever action geweren die onder de discipline “Historisch Wapen” waren aangevraagd. Het waren wel .357 Magnum wapens. Daar zijn vele gevallen van bekend. Op de wedstrijden schieten schutters met een lever action model 73 in kaliber .45 Colt. Niet correct want Wichester heeft ze nooit geleverd in dit kaliber maar het gebeurt wel. Niet veel mensen begrijpen het nog terwijl het niet zo moeilijk is.
Ik kan nog wel een tijd zo doorgaan maar gelukkig is de KNSA zo professioneel dat ze deze geluiden hebben opgevangen en gaat het nu om het zoeken naar een algehele oplossing.
Want er is één ding zeker; de nitro verschietende lever action schutter laten vallen zal vergaande gevolgen hebben voor de andere disciplines. Niet dat ik dat wil of hoop, integendeel.
Het zit zo met elkaar verweven dat de rest automatisch meegetrokken gaat worden.
 
Het is toch te gek Dave dat ik dit soort zaken moet uitleggen aan mensen.
Het is toch te gek dat we voor een handmatig repeterend klassiek ogend  wapen ons best moeten doen om het te behouden voor de schietsport, terwijl we net "Airsoft" goedkeuren.
Het is toch te gek dat al die super hypermoderne troep die op de markt gedumpt wordt direct aangekocht kan worden door schutters en zondermeer ingedeeld kan worden in een discipline zonder enige discussie.
Het is toch te gek dat al die kenners binnen de schietsport nog niet door hebben dat dit wapen revolverpatronen verschiet.
Het is toch te gek dat het wapen met de geringste gevaarzetting voor de samenleving als ongewenst wordt verklaard.
 
Het echte probleem is in Nederland de kortzichtigheid en het gebrek aan deskundigheid. Dat is op alle vlakken in de samenleving te merken. Werkelijk niets gaat goed. We hebben zat experts maar inhoudelijk is dit alles niet veel waard.
Het is toch te gek dat men niet eens bij de overheid een deugdelijke Circulaire in elkaar kan zetten. Als het goed is wordt de nieuwe al weer aangemaakt en kunnen we deze in september verwachten. De 2013-1 zit al weer vol met fouten en tekortkomingen. Je wordt er toch dol van.
 
Toch blijven we hopen op een goede afloop.
Het antwoord is iets langer geworden dan gepland, sorry daar is niets aan te doen.
Het is allemaal voor een goede zaak denk ik maar.

 

 Kijk altijd onderaan de homepagina voor toevoegingen of updates van stukjes.