WLASSH
 

Winchester Lever Action Shooters Society Holland 

 KNSA nieuws over de lever action wapens.

12 oktober 2013
Beste lezer en lever action liefhebber.
Afgelopen 10 oktober was het dan zover en kwam de KNSA met nieuws naar buiten over ons geliefde geweer, de lever action. We wisten dat het ging komen maar niet wanneer en wat.
Wat we wel wisten is dat de KNSA hard bezig was met een onderzoek, een gedegen onderzoek waarin wij ook een belangrijke bijdrage hebben mogen leveren.
Het bewijs dat de KNSA open staat voor suggesties en meningen is nu wel weer eens bewezen. De bond heeft wel degelijk geluisterd naar al die mensen die hebben gereageerd n.a.v. het wegvallen van de discipline Gebruiksgeweer.
Welnu, het onderzoek is afgerond en voor 1 september werd dit aangeboden aan het Algemeen Bestuur, dat heeft u ook in de Schietsport kunnen lezen.
Voor ons was het wachten op de uitkomst, een onderzoekscommissie doet aanbevelingen maar een bestuur kan altijd daarvan afwijken en anders beslissen.
Gelukkig is het dan zover en kunnen we het geschrevene op de KNSA site bestuderen.
 
Wat betekent dit geschrevene voor ons?
In stappen leggen we het een en ander uit, aangevuld door extra info.
Een hele kluif om te lezen maar het is voor de goede zaak.
 
Bestaande verlofhouders in bezit van een nitro verschietend lever action geweer.
De bestaande verlofhouders kunnen gewoon met hun huidige lever action wapen (ongeacht kaliber) blijven schieten. Geen enkel probleem dus voor de schutter die al in het bezit is van een lever action geweer.
Ga gewoon door met deze vorm van sportschieten.
U kunt het wapen echter op dit moment niet doorverkopen aan een nieuwe schutter, er is geen discipline voorhanden dus kan er ook geen WM3 ingevuld worden. Een uitzondering daargelaten indien het wapen kan vallen onder de GKG groep (uitvoering wapen correct en in de kalibers .30-30 en .30-40).
 
Een collega schutter wil een lever action wapen aanschaffen.
Een nieuwe aanvraag kan op dit moment dus niet in behandeling genomen worden voor een nitro verschietend lever action wapen, zoals gezegd geen discipline geen WM3 aanvraag.
Anders is het als het wapen valt onder de groep "Groot Kaliber Geweer", zoals hierboven beschreven.
Anders is het ook als het wapen een historisch model is zoals een Uberti model 1873, die kan gewoon tijdens de historische wedstrijden worden gebruikt. Die mag op dit moment wel aansgeschaft worden. Kies dan wel een zwartkruit kaliber, de heren van Bijzondere Wetten slapen niet en de KNSA kan weleens de keuze maken dat het kaliber ook juist moet zijn gezien het historische karakter. dat is echter nog niet duidelijk in het stukje. Men spreekt over het schieten met zwartkruit als drijflading en niet over een specifiek correct kaliber. In principe kan men dan ook de .357 Magnum of een .44 Magnum met zwartkruit laden of zie ik dat verkeerd?
Dit is een lastig punt, het is bekend dat er diverse moderne lever action wapens aangevraagd zijn onder de groep Historisch Wapen maar gewoon een modern nitro kaliber hebben.
Dit laten we even rusten anders wordt het vaag, terug naar een goed voorbeeld.
Ik doel dan als voorbeeld op een replica van het model 1873 van het merk Uberti in kaliber .357 Magnum. Duidelijk geen zwartkruit kaliber maar wel een historisch correct model wapen. Een Uberti model 1873 in kaliber .44-40 is natuurlijk op beide punten correct en zouden wij ook aanraden om aan te schaffen.
De KNSA laat dit punt nog even rusten en ik denk dat dit te maken heeft met de controle op de baan. Straks moet je een heel stel experts neerzetten om de wapens te controleren en dat gaat te ver.
Ook kan men geconfronteerd worden met schutters die al jaren meedoen met een "nitro" huls/kaliber gevuld met zwartkruit, wat doe je dan? Precies, het wordt dan lastig en dus is de keuze wellicht prima.
Het geeft echter wel ruimte aan de schutter want als dit goed gevonden wordt dan kan men gewoon onder de noemer van de Historische Wapengroep vallen, ongeacht kaliber aanduiding!
 
Wat is een lever action geweer.
Ik kan daar een hele uitleg over schrijven die juridisch spijkerhard is dichtgetimmerd maar dat doe ik u niet aan. Ooit werd mijn verzamelverlof getoetst door juristen, vandaar dat ik exact weet hoe een lever action beschreven moet worden.
We geven alleen wat extra info over het geschrevene van de KNSA.
De meest bekende fabrikanten van lever action geweren zijn Winchester en Marlin en niet Colt.
Lever action geweren verschieten nooit pistoolmunitie maar wel revolver- of geweermunitie, een duidelijk verschil.
In de herlaadcursus zou men dan ook in de war raken en dat kan niet de bedoeling zijn van de KNSA.
 
Onderzoek LTC Historische Wapens
Als er een nieuwe discipline gaat komen gaan we zeker niet onder de Historische Wapengroep vallen, men wil duidelijk het zwartkruit als drijflading blijven gebruiken.
Dat is duidelijk en tevens hun goed recht. Alleen hopen dat het zwartkruit op voorraad kan blijven bij de wapenhandel, dat is een lastig punt maar is voor latere zorg.
Het hele onderzoek heeft wel geleid tot een voorstel voor wijziging in het Schiet en Wedstrijdreglement.
Uiteindelijk wordt hier al de eerste winst geboekt, de datum van 1889 zal gewijzigd gaan worden, er zullen dan meer (lever action) wapens toegankelijk worden in de Historische Wapengroep.
Het geschrevene is alleen niet duidelijk, ik denk dat we een klein woordje missen en wel "na".
Ik noem de zin even:
 
De LTC Historische Wapens heeft besloten om op dit punt de regelgeving aan te passen, zodanig dat ook lever action geweren van het modeljaar 1889 zijn toegestaan.
 
Hier klopt volgens mij iets niet maar dat zal snel recht getrokken gaan worden denk ik. Het is een heel belangrijk punt wat men daar noemt en ik heb diverse schutters er al over horen praten.
Geeft niets, de KNSA zal zeker daarover gevraagd worden en het verduidelijken.
In ieder geval een belangrijke stap voor de lever action schutter die zwartkruit wedstrijden wil gaan schieten en geen zin heeft in een replica aankoop. Ik neem aan dat dan eindelijk het Winchester model 92 en 94 gewoon kunnen deelnemen aan deze wedstrijden, mits in de juiste zwartkruit kalibers natuurlijk.
De schutters met een 2e generatie Winchester (opnieuw in productie nemen van een klassiek model zoals het model 92) zou dan weer opgelucht kunnen ademhalen, het wapen is weer gedekt door een discipline.
Ik zeg bewust "zou" want het is nog niet gedaan en dit punt zal even uitgelegd moeten worden.
 
Nog een belangrijk winstpunt.
De LTC Historische Wapens heeft een advies gegeven aan het KNSA- bestuur om te kijken of de LTC GKG hier iets mee kan en of de lever action wapens binnen het GKG- schieten geplaatst zouden kunnen worden.
Ja elke lever action groter dan .22 lr is toch gewoon een groot kaliber geweer!
Zeker de wapens met een klassieke geweerpatroon en een historisch verleden bij de overheid konden en kunnen al in deze groep ingedeeld worden.
Deze wapens voldoen aan de geldende voorwaarden.
 
Niet passend binnen deze groep zijn de grotere kalibers ((groter dan 8 mm) vaak de revolverkalibers maar ook de geweerkalibers met rechte huls. Denk maar even aan de .45-70 Government en de .44 Marlin!
De onderzoekscommissie stelt het Algemeen Bestuur voor om te vragen of de LTC GKG kan kijken naar de mogelijkheid tot het invoeren van een separate discipline voor de grotere kalibers (groter dan 8mm)
Dat is een geweldig advies, laten we daar eerlijk in zijn en dat dan ook toegeven.
Heel belangrijk voor de KNSA is om te weten hoeveel van die geweren er nou in omloop zijn en hoeveel schutters we kunnen verwachten?
Een separate discipline zou heel erg welkom zijn en volgens mij passen we uitstekend in de GKG groep.
Zoals eerder gezegd, het is nog niet gedaan maar de KNSA heeft duidelijk aangetoond om alles te onderzoeken wat mogelijk is en daar moeten we wat blij mee zijn.
Het verrichte onderzoek van de LTC Historische Wapens heeft ervoor gezorgd dat het Algemeen Bestuur van de KNSA wat acties gaat plegen.
Hier valt weinig aan toe te voegen.
Ik plaats de tekst nog even hieronder dan hoeft u niet te switchen tussen de sites.
 
  1. Het Algemeen Bestuur heeft de LTC Groot Kaliber Geweer verzocht te onderzoeken in hoeverre leveraction geweren binnen de GKG-disciplines Militair Geweer en Veteranengeweer nu reeds zijn toegestaan en welke geweren, voor zo ver bij deze LTC bekend zijnde, niet.

  2. Op grond van de uitkomsten uit actie 1, verzoekt het Algemeen Bestuur de LTC Groot Kaliber Geweer de Districtskampioenschap- pen en de Nederlandse Kampioenschappen in de disciplines Militair Geweer en Veteranengeweer ook toegankelijk te maken voor sportschutters met een leveraction geweer en een kaliber groter dan 8 mm. Wanneer deelnemers zich voor die wedstrijden melden, kunnen zij deelnemen binnen een eigen klasse, als zijnde een proef.

  3. Na maximaal één (1) jaar vanaf het moment dat de proef in werking treedt, zal het Algemeen Bestuur, in overleg met de LTC Groot Kaliber Geweer, beoordelen of er voldoende potentieel aanwezig is voor de rechtvaardiging van de benoeming van een eventueel nieuwe discipline Leveraction Geweer voor kalibers groter dan 8 mm. Het is evident dat in dat geval een groot aantal potentiële wedstrijdschutters aanwezig moeten zijn.
 
Punt 1 is natuurlijk erg belangrijk, het is nu hopen dat de LTC GKG een gedegen onderzoek gaat doen.
Zoals de eerdere aanpak van de andere LTC heb ik er zeker vertrouwen in.
Als het gunstig uitpakt, dan kan men een dubbelslag slaan die voor alle partijen zeer welkom is.
Men kan met een modern nitro gekeurd lever action geweer meedoen met de wedstrijden vallend onder de Historische Wapengroep, mits op dat moment met zwartkruit geladen.
Men kan ook medoen met de GKG wedstrijden en dan laden we weer met nitro.
Dat zou ongelooflijk mooi zijn en op dit moment zie ik geen nadeel.
Er komen zeker meer schutters naar de wedstrijden in zowel de Historische als de GKG groep.
Zijn er dan geen nadelige meldingen te doen?
Oh ja, er is een nadeel maar die is niet door mij bedacht; men vindt vaak dat onze lever action geweren niet presteren, de kogel valt voor de kogelvanger al op de grond, ze schieten niet zuiver, ze schieten geen deuk in een pakje boter en ga zo maar door.
Mogen wij even het tegendeel bewijzen heren?
Regelmatig schiet ik de GKG schutters op de 50 meter al zoek met notabene een korte Trapper karabijn!
Natuurlijk zullen we niet winnen maar was meedoen niet belangrijker dan winnen. Of zeggen alleen verliezers dat? Gekheid allemaal, ik wil graag tonen dat een .357 Magnum op 100 meter goed kan presteren.
Bedenk goed dat de jagers in Amerika en Canada veelal de Magnum revolverkalibers gebruiken voor wild tot 200 meter. De energie is aanwezig en de trefkans wel degelijk anders zou het niet toegestaan zijn.
 
 
Ik hoop dat bovenstaande wat duidelijkheid heeft gebracht.
Ik raad u vooral dringend aan om de KNSA site te volgen voor het nieuws.
En natuurlijk ook de WLASSH die waakzaam toekijkt en op de achtergrond heel veel tijd in dit gebeuren heeft gestoken. We waren niet de enige, zeker niet. Buiten de commissieleden om zijn er diverse personen actief geweest om iets te bereiken. Ik denk ook dat we allen zeer verheugd moeten zijn over de aanpak en het vervolg.
Het verdere vervolg hangt nu af van de LTC GKG.
Daarna hangt het volledig van ons zelf af.
Binnenkort zal ik lever action schietend Nederland zeer duidelijk maken dat het menens is.
En ik weet zeker dat er al zat lezers zijn die dit al beseffen. Het hangt allemaal van onszelf af of de proef die de KNSA misschien gaat starten, gaat slagen.
Het is eerst nog even afwachten op het onderzoek van de LTC GKG.
Laten we deze mannen veel wijsheid toewensen en de KNSA bedanken voor hun inzet om ons terwille te zijn.
En nu maar hopen op een goede afloop.
 
17-10-2013
KNSA komt zeer rap met een correctie, dat was te verwachten.
Lees dit belangrijke nieuws op de KNSA site.
Klik op de link of kopieer in de browser:

 

http://www.knsa.nl/actueel_detail.asp?NieuwsID=415

 

 

 
Robert Teske
 

Kijk altijd onderaan de homepagina voor toevoegingen of updates van stukjes.