WLASSH
 

Winchester Lever Action Shooters Society Holland 

 Inzet KNSA

20-01-2013
De KNSA gaat actie ondernemen.
Beste lezers, het is al weer 3 weken na de jaaromslag. De tijd vliegt en het leek alsof alles even is blijven stil staan.
Maar opeens komt het besef, hé het is 2013 en dan krijgen we een nieuwe Circulaire. Er zal een hoop anders gaan dan we gewend waren en wat komt er op ons af als sportschutter? Menig bestuurslid zat al te wachten op deze nieuwe informatie.
Om dit alles te weten te komen zou ik u dringend aanraden om na dit stukje tekst de website van de KNSA te bezoeken, iets wat ik de laatste tijd ook veelvuldig heb gedaan. De KNSA heeft in de afgelopen weken zeker niet stilgezeten en er is genoeg te bestuderen op hun site. Dat ze de zaken die spelen absoluut serieus nemen is nu wederom bewezen. Er is de laatste tijd natuurlijk veel op hun afgekomen, er is op internet geschreven, er zijn brieven verstuurd, kortom er was van alles gaande in de schietsport.
Zo ook bij de WLASSH, uiteindelijk een bescheiden groep liefhebbers met de voortdurende schreeuw naar aandacht voor het behoud van het lever action wapen. Die aandacht kregen we op den duur wel maar dat leek niet voldoende te zijn. Je kan wel roepen dat er iets niet klopt maar als je geen feiten kan noemen dan sta je niet sterk. Eind verleden jaar werd besloten om te stoppen met stukjes die confronterend zouden zijn, de aandacht hadden we immers al, er werd op ons gelet dus daarvoor hoefden we het niet meer te doen. Er moest rust komen in schuttersland en ook wij moesten helpen om deze rust te bewerkstelligen. Teveel schrijven kan zorgen dat het doel voorbij geschoten gaat worden en men kan daardoor ook slordig worden in de tekst. Dat is ook weer niet de bedoeling, dan is het roepen een doel op zich geworden en neemt men de zaak niet serieus. De oudere stukjes nalezend kwam ik ook tot de ontdekking dat het niet altijd even goed ging. Ja, waarom ook niet, laat ik zo'n fout dan ook maar gewoon noemen. Misschien is dat de beste manier om het recht te zetten. Ik had ooit geschreven dat de KNSA alleen geinteresseerd was in lucht, kleiduiven en klein kaliber. Grote onzin natuurlijk, de best draaiende competitie in het land is die van "Militair Pistool". En wat te denken van de nieuwe baan in Emmer- Compascuum? Dat is toch een super grootkaliber geweerbaan! Kijk dat bedoel ik nu met teveel roepen naar aandacht. Ook ik ging daarmee de fout in.
De KNSA had zelfs persoonlijk een paar keer van zich laten horen, dan is het onzin om te schrijven dat men de schutters niet serieus neemt. Die gesprekken verliepen trouwens in goede harmonie en er werd over en weer goed naar elkaar geluisterd. Natuurlijk begreep de bond dat er iets niet helemaal naar wens liep en dat het te maken had met die vreemde lever action geweren. Maar hoe zat het nu eigenlijk? 
Zelf heb ik vaak het gevoel gehad dat door onbegrip of onwetendheid bepaalde zaken gewoonweg zijn vergeten. Niet bewust maar het liep nu eenmaal zo. Men heeft nooit gedacht dat een zo groot aantal lever action wapens in de discipline "Gebruiksgeweer" waren ondergebracht. Dat gevoel werd sterker en daardoor heb ik verleden jaar rond de kerst een stukje naar de KNSA gestuurd met de titel "Gedupeerd deel 1". Daarin geen verwijten naar iemand maar opsommingen van zaken betreffende de positie van de lever action in de schietsport. Dat ik suggereer dat een ongewenstverklaring van het wapen invloed kon gaan uitoefenen op de Historische Wapen- schutters moet de KNSA wel aan het denken hebben gezet. Stel dat het geschrevene van die Robert Teske klopt? Het stukje is voor insiders wel te volgen maar ik heb van andere schutters te horen gekregen dat het lastig is om te lezen als je er zelf niet zo in thuis bent. Dat is waar en kan ik volledig begrijpen. Maar ik schreef het niet voor de eerste de beste, het was bestemd voor onze bond. Laten we eerlijk zijn schutters, de bond bestaat al heel lang en doet gigantisch veel werk. Schrijf je onzin dan kunnen ze het gewoon negeren maar zijn ze te overtuigen, dan nemen ze het absoluut serieus en kunnen ze een onderzoek gelasten. Ik ben zeker van mening dat dit geschrevene de afgelopen weken een rol heeft gespeeld in de stap die de KNSA zojuist heeft genomen. Van onze kant gezien mogen we het voorzichtig succesvol noemen. Kom je met iets aan wat waarheden bevat, dan komt de bond in actie en wordt er rap een professionele stap gezet. Als schutter moeten we dit dan ook erg waarderen. En dan is het nu van belang om de site van de KNSA te raadplegen. De bond gaat inderdaad een onderzoek starten. Het onderzoek moet uitwijzen of er genoeg draagvlak is voor een nieuw op te richten discipline voor het lever action wapen.
Nou, dat is toch prachtig nieuws voor alle lever action schutters. Zeker voor liefhebbers zoals wij, de lever action nitro schutters maar ook voor de lever action schutters uit de historische wapengroep die toevallig net geen historisch correct model bezitten is dit een uitkomst.
Er is nog veel werk te doen maar de grote samenwerking is begonnen. Wat is er mooier dan dat? We hebben allemaal hetzelfde doel en dat is deze mooie sport te kunnen blijven beoefenen. Op de site van de KNSA geeft men aan hoe ze het gaan aanpakken. Het onderzoek wordt op professionele wijze uitgevoerd en dient voor 1 september 2013 afgerond te zijn. En misschien hebben we (na een positief advies) in 2014 wel de eerste lever action wedstrijd. Dat zou geweldig zijn. Het is wellicht veel te snel om te roepen maar ik doe het toch; het succes kan alleen komen als de schutters zich ook inzetten. Mocht er dus ooit een eerste wedstrijd komen, dan verwacht ik veel lever action schutters die zich dan opgeven om dit te ondersteunen.
Zomaar vrij schieten is leuk maar zelfs in onze betrekkelijke kleine groep is de competitiedrang toch ook groot. Je meten met de kunsten van een ander kan wel degelijk heel leuk zijn en het versterkt je bestaansrecht.
Hele goede berichten dus en een pluim voor de bond die dit zo perfect gaat oppakken.
 
Heel goed KNSA!
 
Voor de nieuwkomers is het nu even lastig, die kunnen op dit moment alleen een lever action wapen kopen als het historisch correct is volgens de regels van de wapengroep "Historisch Wapen". De term "historisch correct" heb ik de laatste tijd veel gebruikt. Dat zal een kernpunt kunnen gaan worden in de komende gesprekken en wellicht in de verdere toekomst van de schietsport. Er is nog geen munitieverordening geplaatst in de bestaande reglementen maar dat kan zomaar komen. Gaat u dus binnenkort meedoen met zwartkruit wedstrijden en u wilt uw eigen lever action wapen kopen, dan zal u moeten uitwijken naar een historisch correct model zoals een Italiaanse Uberti model 1873. Neem deze dan ook in kaliber .44-40, dan zit u voor de beschikbare zwartkruit discipline Pope of Dreyse gewoon gebeiteld. Uiteindelijk was het model 1873 een dienstwapen in de USA. Zet je een tangsight op de bovengreep voor een betere vizierlijn, dan is hij ook OK voor de discipline Pope.
Ziet u een mooie Winchester of Marlin in kaliber .357 Magnum, dan wordt het lastig. De nieuwe Circulaire laat niet toe dat we dit wapen op dit moment ergens kunnen onderbrengen. De discipline "Gebruiksgeweer" was voor de overheid niet meer te accepteren. De overheid nam geen genoegen met een discipline bestaande uit een mengeling van allerlei wapens. En als de discipline weg is gevallen, dan valt ook het draagvlak voor de aanvraag voor een wapen weg. Wie hem nu in bezit heeft mag het houden en gebruiken tot in lengte van jaren. Een nieuwe aanschaffen is nu even niet te doen (de Circulaire die net uit is moet nog bestudeerd worden).Een typische situatie waar het wapen zelf de oorzaak van is. Door de uitstraling verwacht men dit wapen niet in de "Groot kaliber Geweer" groep, terwijl het wel degelijk een groot kaliber is! Door de uitstraling verwacht men het juist wel in de "Historische Wapen" groep maar kan dit niet omdat de patronen met nitrokruit geladen worden. Alhoewel in de beginjaren van het Historisch Wapen werden er ook wedstrijden geschoten met nitro geladen wapens. Later is dit vervallen en werd alleen  nog het laden met zwartkruit toegestaan. Even een zijstap en de details vliegen u weer om de oren. Het is geen makkelijke materie en voor nieuwkomers zelfs heel vaag en lastig. Toch zijn er freaks die het leuk vinden om dit uit te zoeken. Ik denk dat ik zelf ook zo in elkaar zit. Het is dan niet zo moeilijk. Ik schreef deel 1 maar bij een beetje inzet is 2 en 3 ook zo geschreven.
Dit soort stukjes worden zeker niet geschreven om elkaar het leven zuur te maken. Integendeel, ze dienen een ander doel. Het is een manier om anderen aan het denken te zetten en om iets te bereiken in positieve zin voor de algehele schietsport. Dat en niet anders is de insteek. Ik denk of weet wel zeker dat de KNSA dit nu ook beseft. Zij hebben heel veel know how en ervaring als bond. Tel daarbij op de kennis die onder de schutters aanwezig is, dan kan het eigenlijk niet mis gaan.
 
Benut elkaars krachten in 2013 en verdere toekomst en we worden er allemaal wijzer en sterker door.
 
Dat is wat de komende tijd gaat gebeuren. Een onderzoekscommissie gaat uitzoeken wat mogelijk is om een nieuwe discipline in het leven te roepen. Voor de WLASSH is dit prachtig, zeker gezien de rol die we daarin mogen spelen. We zullen de bond dan ook met alle raad bijstaan om zo een goede beslissing te kunnen nemen.
Een beslissing die pas na 1 september 2013 genomen gaat worden, dan heeft de commissie het onderzoek immers afgerond en aangeleverd aan het KNSA bestuur.
Het is te vroeg om nu al conclusies te trekken maar we mogen deze stap van de KNSA zeker al een hele grote stap in de goede richting noemen.
 
Mocht u daarna nog wat willen lezen, op de site van de KNSA staat de Circulaire 2013.
 

 Kijk altijd onderaan de homepagina voor toevoegingen of updates van stukjes.