WLASSH

 Winchester Lever Action Shooters Society Holland 
 

 Intellectuele dader

Wie is de intellectuele dader!
 
We hebben het ons vaak afgevraagd; wie is nu de intellectuele dader achter dit alles?
Waar gaat dit nu over, hoor ik u denken? En zeker ons lid John zal nu actief opveren uit zijn Haagse stoel!
 
Welnu, we gaan het in dit geval hebben over de kostenverhoging van het verlengen van het wapenverlof.
Ook de kosten van een wapen op het verlof laten bijschrijven zal extra geld gaan kosten.
Wij schutters zijn net mensen en we accepteren net zoals anderen een verhoging zonder morren, mits het redelijk is natuurlijk.
Het Ministerie van Veiligheid en Justitie is voornemens de leges voor wapenverloven te verhogen. En zeg nou eerlijk, een verhoging kan, het staat al jaren op hetzelfde bedrag en dan is het vandaag de dag een logisch te accepteren handeling. En eigenlijk zou dit verhaal hiermee moeten eindigen,  we betalen iets meer en de kous is af. We schoten nog lang en veel.
Maar dat gaat zomaar niet, ik had het over een intellectuele dader en die heb ik nog niet genoemd. Het zijn zelfs daders. Ja, nu bent u nieuwsgierig geworden.
Ik zal u niet langer in spanning houden, de daders zijn de Raad van Korpschefs van Politie. Zijn die er dan nog zult u denken. We hebben toch een Nationale Politie gekregen met één en hetzelfde beleid. Nee, ze zijn er nog steeds, inclusief de bekende raadgevers die geem bal verstand hebben van vuurwapens en die weer terugvallen op nog grotere sukkels.
Het is allemaal geen geheim, u kunt het lezen op de site van de KNSA. Niet dat de KNSA over daders praat, nee dat doe ik. Op de website van de bond staat een uitgebreid stuk over deze kostenverhoging en de oorzaak van de onderhandelingen.  Ik zal het stukje tekst uitlichten wat voor ons niet erg prettig is om te lezen;
 
De Raad van Korpschefs heeft de minister desgevraagd per brief geïnformeerd over de door de politie berekende werkelijke kosten die met de verlofverlening gepaard gaan. Dat voorstel behelst een kostprijs voor de eerste aanvraag van € 189,00 en voor de verlenging van een verlof van € 126,00. Het bijschrijven van een ander of nieuw vuurwapen zou bovendien wederom € 189,00 moeten kosten.
 
Voordat u van schrik de boel wil verkopen, eerst nog even verder lezen op de KNSA site.
De KNSA heeft wederom goed werk geleverd, samen met het bestuur van de verzamelaarsvereniging Edouard de Beaumont en de Koninklijk Nederlandse Jagers Vereniging hebben ze de krachten gebundeld en voorlopig hebben ze voor elkaar dat dit onzinnige voorstel van de baan is. Een verhoging zal gaan komen maar het moet in redelijke verhouding staan tot het bedrag. De minister heeft het belachelijke politievoorstel geschrapt.
Echter de onderhandelingen zullen doorgaan over dit onderwerp en de KNSA en de andere twee partijen zullen zeer waakzaam blijven. Wij schutters kunnen opgelucht ademhalen, er wordt voor ons gestreden en men probeert de kosten binnen het aanvaardbare te houden. De bond is aan het werk voor zijn leden, kijk maar naar onderstaande tekst van het KNSA bestuur;
 
De KNSA is bovendien van mening dat het niet alleen ongewenst is om dergelijke tarieven vast te stellen maar ook geen recht doet aan de inspanningen die door de KNSA en de bij haar aangesloten verenigingen inmiddels zijn verricht teneinde de veiligheidsrisico’s tot een minimum te beperken. Het is, zo heeft de KNSA aan de minister geschreven, principieel onjuist om politietaken die behoren tot de algemene Overheidstaken, integraal aan een beperkte groep van burgers door te belasten.
 
Dit is slechts een klein gedeelte van de tekst, lees het geheel a.u.b!
 
Maar nu even terug naar dat eerste uitgelichte stukje, de inhoud zit me niet lekker.
Lezen we het goed, gaan de korpschefs hier ook al mee bemoeien. Nederland stevent dan inderdaad af op een bananenrepubliek als dit zo doorgaat. Het is toch van de gekke dat de politieleiding hiermee bemoeit. Het beleid wordt gemaakt in Den Haag en Brussel en niet door die gasten in sier- uniform. Willen ze zich niet aan de wet houden? Het gaat er sterk op lijken dat de heren niet capabel zijn voor zulke belangrijke functies en het is te hopen dat minister Opstelten en politiek Den Haag door gaan krijgen dat er een paar gevaarlijke mannetjes rondlopen in dicta- Nederland.
Was enkele weken daarvoor ook al niet een conflict met de politietop en de minister over de bekeuringen? En werd dat hoofd van politie ook niet terug verwezen naar waar hij hoort te gedijen, het handhaven van het beleid en al wat daarbij komt kijken maar meer ook niet! Op internet staat het hele groepje bij naam genoemd, kijkt u zelf maar op de site van "overheid.nl".
Neemt niet weg dat er natuurlijk ook heel geschikte en wel degelijk integere mannen bestaan in de top. Toevallig ken ik ook een hoofd van politie en nog een sportschutter ook. Dus gelukkig zijn er wel degelijk goede. En er zijn zeer kundige mensen werkzaam bij Justitie die wel verstand van zaken hebben maar die het niet voor elkaar krijgen om hun talenten in dienst te stellen van de overheid. En zo modderen we maar aan en kunnen een paar slijmerds de hele sfeer in de schietsport bederven. 
 
De schutters moeten meer betalen en zo dus de uren dekken. 
En wat te denken van al die voetbalrellen en de dan aanwezige politiemacht, waar halen jullie dan het geld vandaan om het dekkend te maken? Als het om het geld te doen was had hier dan eerder werk van gemaakt. Dat gaat om gigantische bedragen die binnen gehaald dienen te worden. Nee, opeens moet de sportschutter dat beetje uren van de politie gaan betalen. 
Ik heb een beter voorstel, stop met de controle op vuurwapens en geef het in handen van een deugdelijke burger- organisatie met expert in diensts. Jullie kunnen dit gewoon niet aan. Kan gelijk dat rampenprogramma "Verona" de vuilnisbak in en plaats maken voor een echt klantvriendelijk controlesysteem. Dat is nogal een opmerking. Inderdaad, daar is ook alle reden voor. Als mensen brieven krijgen met daarin vermeld wat sancties omdat ze zich niet melden voor de verlenging en ze hebben 2 weken daarvoor juist de boel verlengd, dan gaat het niet goed.
Als er controle komt aan de deur met de opmerking "we komen uw wapen bekijken" en de schutter antwoord, "ik heb er 5", dan gaat het niet goed. Zo kunnen we nog wel even doorgaan maar daar heb ik geen zin in.
De medewerkers van Bijzondere Wetten staan hier buiten, dat zijn vaak zeer geschikte mensen en ook zij moeten zich aanpassen aan het aanwezige rampensysteem. Dat even over het falen van het Verona systeem, de wapenhandel kan er zeker nog veel meer over vertellen.
 
Terug naar de daders.
In eerdere stukjes schreef ik al over de duistere rol die de politieleiding speelt op het terrein van de schietsport. Niet de agent natuurlijk, die wordt alom gerespecteerd. Maar de leiding kan echt geen sympathie verwachten van ons schutters. Zijn die gasten gek geworden, is het dragen van die sierkwast- uniformen en de positie die ze bekleden hun naar de bol geslagen? Zijn dit soms ook dezelfde die de schietsport steeds aanvallen en opdrachten geven aan die andere dictators? Ja de hoofden van Bijzondere Wetten. Wat willen ze bereiken met die acties? Die vraag blijft natuurlijk onbeantwoord, we kunnen alleen maar gissen. Maar er is een punt wat gelijk boven komt drijven en dat is het woord "scoren". Ze willen graag scoren over de rug van een ander. Zo zijn ze waarschijnlijk ook aan hun positie gekomen, op zeker. Dat willen scoren en hogerop proberen te komen komt de algehele sfeer niet ten goede. In gewone volkstaal heet dit "likken" maar er is iemand aan het bewind daar die dat nog waardeert ook en dat is triest.
Wij schutters moeten ons aan de wet houden, daar worden we continu op gewezen maar wordt het niet eens tijd dat de politieleiding dit ook gaat doen. Of voelen deze integere mannetjes zich verheven boven deze wet? Het gaat er verdacht veel op lijken. En hebben super- integere mannetjes hun schaapjes niet allang op het droge? Dan is het wel erg makkelijk om integerheid te promoten.
Veelal als zo'n persoon de dienst verlaat wil hij opeens een boek gaan schrijven en wil hij ook op tv graag vertellen hoe het werkelijk allemaal was de afgelopen jaren. Daar zijn we niet in geïnteresseerd, had die actie maar genomen tijdens je loopbaan maar toen werd dit door het "scoren" tegen gehouden. Je werd in onze ogen een leugenaar in full time dienstverband. En dan nu opeens wel de waarheid willen zeggen? Ik zie het als een vorm van terugschoppen door de aanwezige frustraties. In boekvorm uitbrengen van je frustraties en gekonkel, daar zit de samenleving niet op te wachten, dus boycotten die boeken en nooit kopen!
In mijn ogen gewoon huichelaars die de samenleving hebben bedrogen en nog steeds bedriegen.
 
 
Over integer gesproken!
 
Een hoge alom gerespecteerde (niet door sportschutters) politiefunctionaris (de grootste likker dus) die notabene de minister direct informeert aangaande vuurwapenbezit  onder de burgers heeft ooit eens uit zijn mond laten vallen dat hij er persoonlijk (heeft dus ook maling aan de wet) voor gaat zorgen dat de verloven van sportschutter terug gebracht gaan worden tot hooguit 20 % van wat het nu is.
Reden genoeg om die kerel gewoon uit het korps te trappen.
Maar nee, het blijft gewoon aan en mag gewoon doorgaan met zijn onsympathieke werkwijze.
Dat houdt in dat er schaduwpolitiek wordt bedreven in Nederland.
Eigen rechter spelen mag dus wel in Nederland, als u het maar niet doet!
 
Grootste zorg is nu dat politiek Den Haag ook in de maling genomen wordt.
 
 
Sportschutters worden hier moe van. Ga nu eens de echte criminaliteit aanpakken en laat ons met rust.
Pak de echte criminelen op en stop met vrijlatingen door vormfouten. Fouten gemaakt bij wie??
Niks geen teruglopende criminaliteit, laat u niets wijsmaken. De cijfers die ze bekend maken zijn absoluut onjuist. Een groot deel van de Nederlander doet niet eens meer aangifte, logisch dat het aantal meldingen minder wordt en de grafieken dalen. Ik heb ooit geprobeerd aangifte te doen via internet, een regelrechte ramp. Dan toch gewoon het politiebureau bezoeken zou u denken. Ja, die is inmiddels opgeheven, laat dan maar waaien toch.
 
Het is voor Nederland en de schutters te hopen dat de Tweede Kamer zich hier eens mee gaat bemoeien anders ziet het er niet goed uit voor ons land. Zei een groot politicus niet ooit dat ze de hele boel moesten reorganiseren?
Het is voor ons alleen maar hopen dat het goed gaat komen.
 
Nog een punt wat belangrijk is voor ons allen.
Op de vereniging hadden een paar schutters het stukje van de KNSA gelezen en natuurlijk werd er over gesproken in de kantine. Dat is een logische zaak en alleen maar goed, de bond publiceert dit niet voor niets.
Dat doen ze voor ons, de verenigingen en de daarbij aangesloten sportschutters.
Toch is het maar een kleine groep die dit wist en dat verbaast mij dan weer.
Lezen we niet meer? Sorry, vaste WLASSH bezoekers lezen graag, dus die bedoel ik niet. Nee het gaat om al die sportschutters in den lande. Lees eens wat meer en open wat meer de site van de KNSA. Er staat zoveel op en elke keer is er weer een actueel bericht te zien. Het lijkt nu wel of ik opeens reclame maak voor de bond. In feite doe ik dat want ik zou graag meer mensen willen bereiken om de onderwerpen bespreekbaar te maken. Schutters horen te weten wat er gaande is en dan mag je best een beetje moeite daarvoor doen. Het minste is om wat tekst door te lezen. Het komt de verenigingen ook ten goede. Het bestuur leest het allemaal wel maar dat is niet voldoende. Er wordt over ons gesproken en er worden beslissingen genomen voor ons. Vinden wij dit opeens niet meer zo belangrijk om te weten? Het lijkt me sterk. 
Dus vaste trouwe WLASSH bezoeker, let in de sportkantine op de gesprekken en wijs anderen erop. Het is voor ons voortbestaan van belang dat we betrokken blijven met alles wat gaande is in de schietsport.
En ook voor ons geldt;
Kennis is macht.
 
En met die macht kunnen we immers oneerlijke zaken bestrijden, er is geen andere manier.
Wees alert?
 
Robert Teske

 

Kijk altijd onderaan de homepagina voor toevoegingen of updates van stukjes.