WLASSH
 

Winchester Lever Action Shooters Society Holland 

 De Kolom van John 4

De wereld op zijn kop

Voorkom geweld en werk mee bij overval.
Vast een oproep van het Gilde van struikrovers en beroepscriminelen, dacht ik. Moet toch niet gekker worden. Zo duidelijk aan de weg timmeren. Ik zie het voor me: "Ja, Edelachtbare" zegt de crimineel, die ondanks de geringe pakkans toch nog het haasje was, "deze oude dame, werkte niet mee toen ik haar beroofde. Moest ik toch effe wat geweld gebruiken. D'r koppie kapot? Eigen schuld dikke bult. Had ze onze slogan maar moeten lezen. Ja toch?".
De Edelachtbare: "Ja, inderdaad mevrouw, daar heeft mijnheer wel  een beetje gelijk in. U had het kunnen weten. U had beter uw centjes vrijwillig kunnen afstaan. U bent nog een beetje van de oude stempel, hé ? U moet nog een beetje wennen aan de Nieuwe Tijd. Aan de Nieuwe Orde”. 

In de wereld van de Nieuwe Progressieven die nu aan de macht zijn gaat alles anders. Wat meer samen delen. Dat geldt binnenkort ook voor uw pensioentje. Ja ja, bereid u maar vast voor. Uw eigen huisje, waar u zo voor gesappeld hebt gaat van Box 1 naar Box 3. De jongelui moeten immers wat meer te besteden hebben. Keurige heren stelen met de Wet in de hand, uw Pensioenpotje leeg.

Honderd duizenden misleide " stumpers", uit verre landen, zijn al onderweg. Op naar Europa ! Het zijn pittige luitjes, slim en volhardend. Bepakt en beladen strompelen zij met kleuters aan de hand en op de arm door de bagger en door rivieren. Net als toen, op weg naar het Beloofde land. Tegen de tijd dat zij door hebben dat ook zij misbruikt werden om de Europese landen te  ontwrichten, heb je de poppen aan het dansen. Dat pikken ze niet, dat wordt knokken. 
Maar nu even ter zake.
Ik veroordeel mijnheer tot 40 uur taakstraf. Ik stel voor dat hij bij u, mevrouwtje komt stofzuigen en ramen wassen. Kunt u samen onder een kopje koffie wat babbelen over eigendom. Eigendom is geen absoluut begrip meer. Dat was vroeger. Delen is nu het Credo. Goedschiks of kwaadschiks. Mijnheer weet daar alles van. Uw verwonding begint al aardig te helen zie ik. Gelukkig maar. Ach, zo heeft mijnheer het ongetwijfeld niet bedoeld. Hebt u zich wel tot slachtofferhulp gewend?
Wat zegt u mevrouw: "Die boef heeft  geld van u geroofd? Ja, dat staat hier genoteerd, maar zeg nou zelf, het is toch niet verantwoord om op uw leeftijd met geld over straat te gaan? En ach, u hebt toch uw AOW- tje nog.
                                                                                             
Einde zitting.

Even wat gespit. Boven staand advies "Voorkom geweld en werk mee bij overval." komt uit een heel andere koker. Het Nederlands Studie Centrum Criminaliteit van de Nederlandse Organisatie van Wetenschappelijk Onderzoek, kwam tot een verrassende conclusie. Het stelt na diepgaand onderzoek (door ongetwijfeld knappe koppen) vast: Overvallers gaan meestal alleen over tot geweld, als zij denken dat de slachtoffers niet meewerken. M.i. foute conclusie, als ze denken dat je ze gezien hebt, ga je alsnog voor de bijl. Met andere woorden;

Conclusie:

Als je bij een beroving klappen oploopt, is dat je eigen schuld.

In vroeger tijden was diefstal vergezeld of voorafgegaan door geweld een straf- verzwarende grond voor de dader. Ik verwacht voor de toekomst een wetswijziging. Voorbeeld; Geen aangifte kan worden gedaan van een strafbaar feit indien het slachtoffer niet vrijwillig heeft meegewerkt aan het op hem gepleegde strafbare feit.  Geen aangifte betekent geen criminaliteit, is een ander krom uitgangspunt van de hoeders voor onze veiligheid. Nauwelijks bekomen van de schrik, lees ik in een dagblad:

Soest
WINKELIERS WARS VAN CURSUS STRAATCULTUUR.
 
Winkeliers in winkelcentrum Soest- Zuid zitten niet te wachten op een cursus straatcultuur om hangjongeren beter te leren begrijpen. 
Dergelijke workshops worden door veel gemeenten georganiseerd om bewoners en ondernemers te leren hoe ze met lastige jeugd  moeten omgaan. "De wereld op z'n kop." verzucht de voorzitter van de winkeliersvereniging Ronald de Beer. Het winkelcentrum waar hij een kantoorboekhandel runt, wordt al maandenlang geteisterd door jeugd die zich gruwelijk verveelt.
Wiet, sterke drank en kots zijn daar het bewijs van. 
Ondernemers willen dat de gemeente meer politie naar het Winkelcentrum stuurt. "Wat heb ik aan een cursus straattaal",  vraagt De Beer zich af. "Ik geloof er niet in. Moeten wij als slachtoffer gaan aanhoren hoe we die jongeren moeten aanspreken. Soest kampt al een jaar met een groep overlast gevende jongeren. Het zou gaan om een groep van circa veertig personen tussen de veertien en twintig jaar die rotzooi trappen, winkelend publiek en kinderen intimideert, portieken onderkotst en vandalisme pleegt, etc. 
Ook hier heb ik John, H.J.A. mijn gedachten over laten gaan. Puttend uit een flink aantal jaar ervaring op straat en in een Politie Meldkamer, kwam ik tot de volgende "satire". 

Winkelier:
"Ja hallo Politie, een stelletje hangjongeren zetten hier de boel op stelten. Drinken, kotsen en vallen publiek lastig. Ze liggen lam in het portiek van mijn boekwinkel. Help a.u.b. ! 
Meldkamer:
"Ach mijnheer, die kunt u toch zelf wel even aanspreken?" 
Winkelier:
"Ik ga met dat tuig niet in discussie. Die zijn voor mij niet aanspreekbaar." 
Meldkamer: 
"Wat zegt u nou mijnheer. U kunt toch niet gelijk over tuig beginnen. Hebt u geen cursus Straatcultuur gevolgd ? Nee, zegt u? Oh, wat jammer nou. We leven nu toch echt wel in een tijd waarin een ieder wat eigen verantwoording, dient te nemen. Dat vindt u ook, prettig te horen. Maar waarom hebt u dan die cursus Straatcultuur niet gevolgd. Had u die jeugd in hun eigen taal kunnen aanspreken. Ik ga u ophangen mijnheer. Het is erg druk. Er zijn nog acht wachtenden na u. Nee, nee, de politie kan niets voor u doen. Momenteel geen capaciteit. Uw probleem heeft geen urgentie. U dient gewoon uw eigen verantwoording te nemen. Een goeden raad. Huurt u een beveiligingsbedrijf in. De Firma Jansen en Jansen, heeft een goede naam. Noem u dan wel even mijn naam. Mevrouw XX" (Kassa)

De Nederlandse Organisatie van Wetenschappelijk Onderzoek heeft nog meer simplisme voor u in de aanbieding. Hulpverleners, ziekenhuispersoneel etc. worden overstelpt met richtlijnen hoe met agressief, moeilijk publiek om te gaan. Kan toch geen kwaad zult u opmerken. U doorziet niet het addertje onder het gras. In geval van een incident, is de hulpverlener het bokje, die heeft waarschijnlijk de voorschriften niet nageleefd en is het ettertje dat de boel op stelten zette, slachtoffer. Die meldt zich bij Slachtofferhulp en krijgt een glaasje water. En de hulpverlener krijgt de Zwarte Piet. Hoe zwart mag zo'n Zwarte Piet eigenlijk wel zijn? 

John H.J.A. de Bruin. Kijk altijd onderaan de homepagina voor toevoegingen of updates van stukjes.